Free Essay

Tony Fernandes Strength

In: People

Submitted By 1001800
Words 1837
Pages 8
2.0 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN NASIONALISME 2.1 Faktor Luaran
Faktor yang mempengaruhi perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu dapat dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Bagi faktor luaran, ianya merupakan peristiwa-peristiwa yang tercetus di luar Tanah Melayu tetapi memberi kesan yang sangat besar kepada perkembangan semangat nasionalisme orang Melayu di Tanah Melayu. Faktor-faktor luaran menjadi pemangkin untuk mempercepat kebangkitan semangat nasionalisme orang Melayu. Antara faktor luaran ialah Gerakan Pemulihan Islam di Mesir. Gerakan Pemulihan Islam bermula di Mesir sejak tahun 1850. Konsep pan-islamisme telah mula diutarakan oleh Syed Jamaluddin al-Afghani, seorang pemuda reformis islam timur tengah yang radikal dan revolusioner pada akhir abad ke 19. Gerakan ini dipimpin oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani sendiri dan Syeikh Muhammad Abduh. Syeikh Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1829 dan mendapat ijazah dari Universiti al-Azhar. Beliau menjadi Mufti Besar dari tahun 1899 hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Syeikh Muhammad Abduh telah menyesuaikan prinsip-prinsip Islam menurut kehendak azan moden, tetapi tidak terkeluar dari prinsip dan semangat agama Islam yang sejati. Ajaran beliau adalah berdasarkan kepada ajaran Allah dan Rasul seperti yang tercatit di dalam al-Quran dan al-Hadis. Yang disesuaikan ialah perkara-perkara dan hal-hal takwim serta pentafsiran Islam mengenai sesuatu pendapat atau hukum di dalam al-Quran. Ajaran dan pandangan beliau di anggap baru, prgresif dan revolusioner dan amat sesuai dengan zamannya.Matlamat-matlamat Gerakan Pemulihan Islam ialah memperjuangkan konsep Pan-Islamisme, iaitu penyatuan umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, gerakan ini turut bermatlamat untuk membebaskan agama Islam daripada kepercayaan kolot dan ortodoks yang tiada kaitannya dengan ajaran Islam yang sebenar.Antara lain ialah memulihkan agama Islam mengikut ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Hadith. Turut bermatlamat untuk mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial mengikut al-Quran dan Hadith dan yang terakhir ialah membebaskan negara Islam dari pengaruh penjajahan Barat. Pada masa itu juga, ramai orang melayu yang telah pergi ke luar negeri, terutamanya ke timur tengah untuk mempelajari agama islam. Tidak kurang juga yang pergi menunaikan fardhu haji. Perkembangan reformisme di timur tengah. itu telah mempengaruhi kedua-dua kumpulan tersebut. Mereka mula menyebarkan gagasan baru kepada masyrakat melayu berlandaskan agama islam.Konsep Gerakan Pemulihan Islam ini telah memberi ilham kepada pelajar-pelajar Melayu yang menuntut di Universiti Al-Azhar, Mesir untuk berjuang di negara sendiri. Pelajar-pelajar yang berpendidikan Arab dari Mesir pulang ke Tanah Melayu dan menjadi pelopor Gerakan Islah-Islam. Mereka berusaha menyatupadukan masyarakat melayu berdasarkan identiti agama islam. Tokoh-tokoh terkenal ialah Syed Sheikh Ahmad al-Hadi, Syeikh Tahir Jalaluddin, Syeikh Mohammad Salim al-Kalali dan Haji Abbass bin Mohammad Taha. Mereka menyebarkan idea-idea Islam-Islamiah atau pemulihan agama Islam serta konsep Pan-Islamisme di kalangan kaum Melayu menerusi majalah al-Imam. Faktor kedua ialah Gerakan di Turki yang dapat dibahagikan kepada tiga gerakan iaitu Gerakan Pan-Islam, Gerakan Khilafat dan Gerakan Turki Muda. Bagi Gerakan Pan-Islam, ianya adalah satu gerakan untuk menyatukan umat Islam di dunia di bawah Empayar Turki atau Empayar Uthmaniyah. Gerakan Pan-Islam mahu menentang penjajahan Barat dan menghapuskan kepercayaan kuno yang bertentangan dengan ajaran Islam. Empayar Turki ditubuhkan oleh Usman pada tahun 1300. Ulama Syeikh Haji Wan Ahmad dari Pattani ingin menyatukan Kelantan dan Pattani. Beliau ingin menentang Siam dan menubuhkan Kerajaan Islam di bawah naungan Turki tetapi gagal. Pahang mendapatkan bantuan Turki (1890-an) untuk menghalau British tetapi gagal. Mehemet Kiamil Bey cuba mengembangkan pengaruh Pan-Islam di Johor tetapi gagal. Semasa Perang Dunia Pertama, Turki dan Jerman berpakat menentang kuasa Berikat. Umat Islam di Tanah Melayu sangat menghormati Empayar Turki dan segala perkembangan di Turki mempengaruhi mereka. Turki mengisytiharkan peperangan jihad terhadap kuasa Berikat (Amerika Syarikat, Britain dan Perancis). British cuba menyekat berita dari luar tetapi gagal. Masih ada berita yang sampai ke Tanah Melayu melalui suratkhabar dan surat peribadi pejuang-pejuang Pan-Islam. Pejuang Islam di Singapura, iaitu Kassim Ismail Mansur dan Nur Alam Syah mempengaruhi dasar India yang beragama Islam melancarkan dahagi. Askar-askar India diberikan keyakinan bahawa pakatan Jerman-Turki akan menang dalam Perang Dunia Pertama. Pada bulan Februari, askar India melancarkan dahagi di Singapura, tetapi dapat dihapuskan oleh askar British. Askar-askar India berjaya membunuh lebih 40 orang British dan hampir berjaya menakluki Singapura. Bagi gerakan Khilafat pula, pakatan di antara Jerman-Turki tewas dalam Perang Dunia Pertama. British cuba menguasai Turki. Orang Islam di India membentuk Gerakan Khilafat untuk mengekalkan kuasa Turki dan sistem Khilafat. Gerakan Khilafat yang ditubuhkan di Singapura dikawal rapi oleh British. Yang terakhir sekali ialah Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustapha Kamal Attaturk yang bergerak untuk memodenkan Turki. Golongan Turki Muda menyebarkan semangat kebangsaan di Turki. Turki diisytiharkan sebagai Republik pada tahun 1923 dan sistem Khilafat dimansuhkan. Abdul Kadir Adabi mengecam gerakan Turki Muda kerana memasuhkan sistem Khilafat. Golongan Turki Muda dikatakan tidak mementingkan agama dan undang-undang Islam dalam perkembangannya. Abdul Kadir Adabi atau Abdul Kadir bin Ahmad adalah seorang penulis dari Kelantan. Akhbar Pengasoh, al-Ikhwan dan Saudara turut menyiarkan tentangan terhadap Turki Muda. Namun demikian, terdapat pandangan yang baik mengenai Turki Muda, iaitu mereka membangkitkan semangat kebangsaan di Turki, ekonomi Turki dikuasai semula oleh orang Turki dan bukan oleh orang Yahudi dan Kerajaan Turki memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk menguasai bidang ekonomi. Kegiatan Turki Muda memberikan perangsang kepada golongan Kaum Muda di Tanah Melayu untuk menentang penguasaan British. Kaum Muda di Tanah Melayu telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM) pada tahun 1938 untuk bergiat dalam politik.Faktor luaran yang ketiga ialah pengaruh dari Jepun.Sejak tahun 1868, Jepun muncul sebagai negara yang moden dan kuat. Pemimpin-pemimpin Meiji seperti Maharaja Mutsushito telah memodenkan negara Jepun. Jepun mengubahsuai teknologi Barat untuk kegunaannya. Jepun berjaya meniru teknologi Barat, sekaligus membuktikan rakyat Asia bijak. Perkara ini telah mewujudkan Ilham dan keazaman dalam jiwa rakyat Asia. Antara kemenangan Jepun terbesar ialah apabila dapat mengalahkan Eropah. Kesan daripada kemenangan ini, orang Asia dan Melayu mulai sedar akan kepentingan pelajaran, teknologi dan perpaduan. Faktor-faktor inilah yang menjadikanr akyat kuat menentang penjajah. Dalam masa yang sama, ianya juga memberi kesan kepada pemikiran tokoh-tokoh awal Tanah Melayu.
Dalam peperangan yang berlaku di antara Rusia dengan Jepun (1904-1905) menyaksikan Jepun telah memperolehi kemenangan. Kejayaan ini telah memberi ilham dan kesedaran kepada orang Asia termasuk orang melayu bahawa barat tidaklah sekuat seperti yang digeruni oleh mereka. Perang tersebut telah membuktikan bahawa, sesebuah negara tidak mengira saiznya, boleh menjadi kuat seperti Jepun melalui kemajuan teknologi dan pendidikan.Pada tahun 1907, seorang tokoh bernama Abdullah Abdul Rahman telah menghasilkan karya berjudul 'Mataharai Memancar' (The Rising Sun) yang menceritakan sejarah Jepun. Karya ini telah dialihbahasakan oleh beliau daripada karya Mustafa Kamal dari Turki yang asalnya daripada bahasa arab. Menurut Za'ba, karya ini telah berjaya merangsang pembaca serta menimbulkan perasaan bangga dan harapan untuk membawa pembaharuan di timur dan ini termasuklah kepada pembaca melayu. Masyarakat melayu mula percaya bahawa dengan adanya teknologi dan pendidikan, mereka juga boleh menghalau keluar orang British dari Tanah Melayu. Hakikat ini telah disedari oleh golongan terpelajar di Tanah Melayu. Di antara mereka ialah Syed Sheikh al-Hadi yang mula menggalakkan orang melayu memajukan diri mereka dalam aspek ekonomi dan sosial, melalui ajaran Islam. Perkembangan di Jepun mengalahkan kuasa Rusia telah membawa kesedaran dan keyakinan bahawa orang melayu juga boleh mempertahankan kepentingan mereka daripada terus di tindas oleh pihak British.
Selain itu, turut timbulnya Gerakan Kesedaran Kebangsaan China. Pada tahun 1911 berlaku Revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. Beliau telah berjaya menumbangkan kerajaan Manchu dan menubuhkan sebuah negara republik China. Keadaan ini membangkitkan kesedaran rakyat Tanah Melayu untuk menentang British.
Faktor luaran yang keempat pula merupakan pengaruh dari Indonesia. Gerakan kemerdekaan rakyat Indonesia menentang pemerintahan Belanda telah memberi semangat kepada golongan melayu yang inginkan pembebasan daripada penjajahan British. Beberapa parti politik telah ditubuhkan ditubuhkan di Indonesia. Antaranya ialah Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam diasaskan oleh Raden Mas Tirtoadisoeryo pada tahun 1909. Nama Sarekat Dagang Islam ditukar kepada Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Islam ialah parti politik yang pertama di Indonesia. Pemimpin Sarekat Islam yang terkenal ialah Omar Said Tjokroaminoto dan Agus Salim. Agama Islam menjadi faktor utama menyatukan orang Islam di Indonesia supaya menentang penjajah Belanda. Cawangan Sarekat Islam di Johor ditubuhkan oleh Haji Ibrahim bin Sidin dari Singapura. Cawangan Sarekat Islam di Johor tidak mendapat sambutan yang memuaskan. Penentangan terhadap British di Terengganu (1928) dimulakan oleh Syarikatul Islam yang diketuai oleh Sayid Muhammad dari Johor. Pertubuhan sulit ini berpengaruh kuat di Beserah hingga ke Kemaman. Sayid Muhammad dipercayai ingin meluaskan cawangan Sarekat Islam di Terengganu. Pengaruh Sarekat Islam tersebar ke Tanah Melayu pada 1920-an melalui ceramah dan kelas agama oleh guru-guru agama dari Sumatera. Akhbar Sinaran Zaman dan Idaran Zaman yang diterbitkan oleh Syed Syeikh al-Hadi menceritakan perjuangan Sarekat Islam. Syed Syeikh al-Hadi mengambil Mohammad Yunus bin Abdul Hamid menjadi pengarang di akhbarnya. Mohammad Yunus adalah ahli Sarekat Islam dan penerbit akhbar Sinaran Zaman di Sumatera. Parti politik yang kedua pula ialah Parti Komunis Indonesia (PKI). PKI diasaskan oleh Semaun, Tan Malaka dan Darsono pada tahun 1920. Kebanyakan orang Melayu tidak menyertai PKI kerana ajaran komunis yang bertentangan dengan agama Islam. Ahli-ahli PKI termasuk Tan Malaka cuba menyebarkan fahaman komunis di Singapura tetapi tidak berhasil. Tan Malaka berpendapat bahawa orang Melayu sukar dipengaruhi kerana mereka berfahaman konservatif. Sutan Jenin dari Sumatera dapat mengembangkan pengaruh Komunis di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. Yang terakhir sekali ialah Parti Nasional Indonesia (PNI). PNI diasaskan oleh Sukarno dan Sartono pada tahun 1927. Pemuda-pemuda Indonesia memperjuangkan kebebasan mereka melalui tulisan, pergerakan sosial dan kebudayaan. Pelajar MPSI dipengaruhi oleh perjuangan PNI yang mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah. Dasar tidak bekerjasama ini telah diamalkan oleh pejuang nasionalis di India yang diketuai oleh Mahatma Gandhi. PNI mengamalkan ideology yang menganjurkan revolusi untuk menggulingkan kerajaan Belanda. Pengaruh dari luar yang tersebar melalui majalah dan akhbar dapat membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu. Mereka berjuang untuk memajukan bidang sosial, ekonomi dan politik orang Melayu. Penduduk Tanah Melayu menguatkan semangat dan bersatu padu untuk melepaskan diri daripada kuasa penjajah.Faktor kelimaadalah Gerakan Kesedaran Kebangsaan Filipina. Jose Rizal memimpin perjuangan rakyat Filipina menentang penjajahan Sepanyol. Beliau telah menubuhkan Liga Filipina untuk memajukan orang Filipina dan menuntut Sepanyol memberi layanan adil kepada rakyat. Melaului gerakan ini juga telah member kesedaran kepada openduduk di Tanah Melayu untuk bangkit dari terus dikuasai oleh kuasa asing.Faktor terakhir adalah Gerakan Kesedaran Kebangsaan India. Gerakan ini dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Tujuan gerakan ini adalah untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Penduduk di Tanah Melayu juga turut mempunyai keinginan yang sama iaitu ingin membebaskan diri daripada penjajahan Brirish. Dengan itu, gerakan ini telah memberi semangat serta kesedaran kepada penduduk Tanah Melayu untuk terus bangun dari penindasan yang berleluasa di Negara sendiri.Kesimpulannya, peranan pengaruh luar merupakan faktor penting kebangkitan nasionalisme Melayu. Akibatnya, timbul persatuan Melayu pada tahap-tahap berlainan. Kemudiannya, Kongres Melayu Se Malaya diadakan pada 9 Ogos 1939 bertujuan memupuk perpaduan di kalangan orang Melayu. Antara lain ialah usaha persatuan-persatuan Melayu merintis jalan penubuhan UMNO pada tahun 1946…...

Similar Documents

Premium Essay

Strengths

...for ways to challenge them. You devise interesting experiences that can stretch them and help them grow. And all the while you are on the lookout for the signs of growth—a new behavior learned or modified, a slight improvement in a skill, a glimpse of excellence or of “flow” where previously there were only halting steps. For you these small increments—invisible to some—are clear signs of potential being realized. These signs of growth in others are your fuel. They bring you strength and satisfaction. Over time many will seek you out for help and encouragement because on some level they know that your helpfulness is both genuine and fulfilling to you. Relator- Relator describes your attitude toward your relationships. In simple terms, the Relator theme pulls you toward people you already know. You do not necessarily shy away from meeting new people—in fact, you may have other themes that cause you to enjoy the thrill of turning strangers into friends—but you do derive a great deal of pleasure and strength from being around your close friends. You are comfortable with intimacy. Once the initial connection has been made, you deliberately encourage a deepening of the relationship. You want to understand their feelings, their goals, their fears, and their dreams; and you want them to understand yours. You know that this kind of closeness implies a certain amount of risk—you might be taken advantage of—but you are willing to accept that risk. For you a relationship has value only......

Words: 826 - Pages: 4

Premium Essay

Strengths

...have their own unique self-identities. We will think about what motivates different people to think and act in the ways that they do as well as the role that self-identities play in such attitudes and behaviors. Case Assignment Questions: Managing Creativity at Shanghai Tang * What is Raphael le Masne’s vision for Shanghai Tang when he joins the firm? * If there was going to be a newspaper article written five years after his joining, what would he want the headline to be? * What (de)motivates designers? * What (de)motivates managers (i.e., the buyers and salespeople)? Note that there are six Shanghai Tang stores in Singapore. Do visit one of them if you have time. Supplementary Readings * “How to Play to Your Strengths” by Roberts et al. in HBR (Jan 2005) * “Employee Motivation: A Powerful New Model” by Nohria et al. in HBR (Jul-Aug 2008) * “What the Nonprofits are Teaching Business” by Drucker in The Essential Drucker (2001) Session 4: Organizations as Governments In this fourth session, we will focus on the final part of our framework: power. People are quick to think of a government as an organization, but fail to recognize that organizations can be rightly called governments. We will think about what it means to have power as well as how to use it, abuse it, and respond to it. Case Assignment Questions: The Roller Coaster Ride: The Resignation of a Star * Who has the “upper hand” between Stephen and Peter at the start of......

Words: 2469 - Pages: 10

Free Essay

Tony Fernandes

...In succession planning, the Tony Fernandes recognized as a central presence in an organization can be inhibited. He has said that good leadership is to know when to go, only to succeed is a good leader, but if someone else transport and the company has become more solid. Then, you can succeed as a leader. He also said Air Asia would not leave just yet, but it is certain that he will not make that mistake. He also has something more to be done, but there are also young people who come to gradually increase that he was very happy, very confident, when he is gone, he sold lots and lots of energy to the one by date, the company will continue to grow, from the development and growth, he had succeeded. On the other hand, Tony Fernandes show his commitment on the strategic positioning of his brand is by providing low prices and quality service, courage and vibrant spirit of Air Asia, Air Asia molded into the vanguard of an international brand. His brand strategy include: creative use of public relations, publicity of our passengers and our aircraft characteristics, which has won widespread praise establish Air Asia brand; with major world-renowned brands together will greatly enhance the strategic brand grade Air Asia. Sales, his website is Asia's first name Airasia.com travel services site, is Asia's largest e-commerce site, creating a web page hits monthly record of 110 million times, more than 200 countries users www.airasia.com Surf. He set up an effective network of retail......

Words: 268 - Pages: 2

Premium Essay

Tony Fernandes

...Tony Fernandes, founder and CEO of Asia's first low-budget carrier Air Asia, talks with Andrew Stevens. Tony Fernandes, founder and CEO of Air Asia BLOCK A A: Tony Fernandes, welcome to Talk Asia. T: Thanks for having me. A: We talk about you, a lot of people talk about you and describe you as the Richard Branson of Asia. Do you like that comparison? T: Well, I mean Richard Branson has done a lot of great things, so it's a bad comparison, but we're very, very different people, from a business philosophy. We're also very similar in some areas, but we are different business-wise. But there could be worse people that we're compared to. A: Mr. Branson, Richard Branson, has actually just bought into your long haul operation, which is gonna be starting shortly, taking 20 percent for not a huge amount -- under 10 million, we believe. What are you gonna get out of that? How do you get the Branson name or magic involved in that? T: Well, I think what a lot of people have missed out, is we started this idea about two years ago. I mean we're obviously friends, we've known each other for a long time, I worked for him initially, 20 odd years ago. So we talked about doing something together. We talked about Virgin Blue first, but that didn't work out 'cause he had a funny kind of partner back then. Through a conversation we said, hey, why don't we try this out. And, so he's really a founder as much as I am, and I think if this model works, there's no reason why it can't go into...

Words: 3446 - Pages: 14

Premium Essay

Strengths

...Dowd and Friedman’s Strengths Thomas Friedman and Maureen Dowd have covered numerous subjects in the articles I read. The articles these writers produce have exceptionally interesting making it obvious as to why there opinions are so highly valued. Some of the issues they chose to cover were unique due to the little coverage put out by the mass media. Certain aspects of Friedman and Dowd’s articles have stuck out to me and shown me why their articles are so widely read. One part of Dowd I enjoy in particular is her use of slang and contemporary phrasing to make her writing sound young at heart. In her article on November 20th titled “Nuking the White House,” Dowd uses phrases such as “a bunch of old, white, Republican dudes.” She also in this article refers to President George W. Bush as just “W.” as she does in many other articles. Although some may find this annoying I on the other hand think her minor use of slang gives personality to the writing. Dowd’s use of slang catches my attention when I’m reading her articles and it makes her seem more down to earth. After reading Thomas Friedman’s articles I found that he is particularly skilled at coving topics dealing with foreign affairs. His outstanding knowledge in globalization makes him especially good at covering this topic. In 1995 Friedman was The New York Times’ foreign-affairs columnist. His articles pertaining to foreign affairs show that he has and exceptional understanding on what maneuvers......

Words: 470 - Pages: 2

Free Essay

Tony Fernandes

...Definition SPSS has scores of statistical and mathematical functions, scores statistical procedures, and a very flexible data handling capability. It can read data in almost any format (e.g., numeric, alphanumeric, binary, dollar, date, time formats), and version 6 onwards can read files created using spread sheet/data base software. It also has excellent data manipulation utilities. The following is a brief overview Benefit of spss Statistical analysis can be conducted using two main methods. One is simply by using a generalized spread sheet or data management program such as MS Excel or through using a specialized statistical package such as SPSS. Here are key reasons why SPSS is the best option to use. 1. Effective data management While it is spot on that a spread sheet program offers more control with regards to the data organization, this can also be seen as a demerit. In contrast, you cannot move data blocks in SPSS as it is meant for organizing data in an optimal manner. A row represents one case, whereas a column denotes one variable. SPSS makes data analysis quicker because the program knows the location of the cases and variables. When using a spreadsheet, users must manually define this relationship in every analysis. 2. Wide range of option SPSS is specifically made for analysing statistical data and thus it offers a great range of methods, graphs and charts. General programs may offer other procedures like invoicing and accounting forms, but specialized...

Words: 353 - Pages: 2

Premium Essay

Tony Fernandes

...Tony Fernandes founded Tune Air Sdn Bhd in 2001, with a vision to make air travel more affordable to Malaysians. With that in mind, Tony and his three partners bought over AirAsia from its owner DRB-Hicom. Tune Air's initial project was to remodel AirAsia into a low fare no frills carrier after successful low fare airlines such as U.S.-based Southwest Airlines and Dublin-based Ryanair and create a new aviation product in Malaysia . AUTOCRATIC only one person has the authority over the followers or workers. Their decision has to be taken as the golden rule and should never be questioned. They plan out everything and order their subordinates to work according to their rules. For instance, if a company has an autocratic leader as the Managing Director, the employees in the company would have to work as per the rules set down by him. They would not be expected to make any contribution from their side, which may actually help in enhancing the productivity of the company. In short, the autocratic leader has full control of those around him and believes to have the complete authority to treat them as he wants. AirAsia’s Dato’ Tony Fernandes Promises To Resolve Problems Faced By Disabled Persons July 20th, 2007 - Friday The Barrier-Free Environment and Accessible Transport Group (BEAT) met with AirAsia Group Chief Executive Office Dato’ Tony Fernandes this morning. 16 representatives from various NGOs attended the meeting that resulted from the protest at LCCT-KLIA. From the......

Words: 930 - Pages: 4

Free Essay

Tony Fernandes

...to combine intuitive and logical thinking more seamlessly; they’re more aware of the implications of their own and others’ actions; and they think more accurately about the resources needed to accomplish a given outcome,” said Jack Zenger and Joseph Folkman in Forbes. Women on the Women Presidents’ Organization (WPO) 50 Fastest Growing Women-Owned/Led Companies in North America know that you have to nurture your staff in order to sustain rapid growth. That growth doesn’t happen without employees who are willing and able to deliver excellent products and great customer service. “Two of the traits where women outscored men to the highest degree — taking initiative and driving for results — have long been thought of as particularly male strengths,” Zenger and Folkman continued. Twenty-first-century leadership skills, such as cooperation, communication, and sharing are more commonly associated with women, according to John Gerzema and Michael D’Antonio. 2. The proof is in the pudding Two research reports find that women deliver better company performance. Venture-backed companies that include females as senior executives are more likely to succeed than companies with only men in charge, according to Women at the Wheel: Do Female Executives Drive Start-Up Success? VC firms that invest in women-led businesses performed better than all men-led businesses, according to the SBA Office of Advocacy. Two research reports find that women are better money managers. Women-led private......

Words: 6394 - Pages: 26

Free Essay

Tony

...questioned. They plan out everything and order their subordinates to work according to their rules. For instance, if a company has an autocratic leader as the Managing Director, the employees in the company would have to work as per the rules set down by him. They would not be expected to make any contribution from their side, which may actually help in enhancing the productivity of the company. In short, the autocratic leader has full control of those around him and believes to have the complete authority to treat them as he wants. AirAsia’s Dato’ Tony Fernandes Promises To Resolve Problems Faced By Disabled Persons July 20th, 2007 - Friday The Barrier-Free Environment and Accessible Transport Group (BEAT) met with AirAsia Group Chief Executive Office Dato’ Tony Fernandes this morning. 16 representatives from various NGOs attended the meeting that resulted from the protest at LCCT-KLIA. From the word go, Datuk Fernandes informed us of his airline’s plans to remove many of the barriers and conditions that are preventing disabled persons from flying with AirAsia. For starters, AirAsia has agreed to purchase 2 ambulifts – one for LCCT-KLIA and the other for Kota Kinabalu Airport. No charges will be imposed for the use of the ambulifts. All aircrafts will be equipped with aisle chairs. Toilets will be equipped with handle bars for people who need to use it....

Words: 257 - Pages: 2

Premium Essay

Tony Fernandes

...International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 24; 2013 ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education Transactional and Transformational Leadership: A Comparative Study of the Difference between Tony Fernandes (Airasia) and Idris Jala (Malaysia Airlines) Leadership Styles from 2005-2009 Arif Kamisan, P1 & Brian E. M. King1 1 School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China Correspondence: Arif Kamisan, P, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, 17, Science Museum Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Tel: 852-3400-2645. E-mail: 11555000G@connect.polyu.hk Received: May 27, 2013 doi:10.5539/ijbm.v8n24p107 Abstract Leadership plays an essential role in the success of managing organisation. The purpose of this paper is to examine the leadership styles of two leaders in managing the two biggest airline companies in Malaysia namely, Malaysia Airlines and AirAsia. The results showed that the strong leadership style and approach by the two have contributed to the success of the mentioned airlines. The transactional and transformational approaches have significantly given impact in managing the organisation in the current competitive business environment. Other leadership constructs such as entrepreneurial, ethical, innovative and creative have emerged from the two key leaders in this study and require further discussion in the future.......

Words: 7350 - Pages: 30

Free Essay

Tony Blair

...discussion of a speech by Tony Blair from 1997. Tony Blair was a Labour Party politician, who in 1997 got elected as Prime Minister of Great Britain. The speech we are analyzing is the same speech that won Tony Blair the election back in 1997, and therefore holds great meaning in British history.  Firstly, we will have a look at a rhetorical analysis of the speech, by filling in the rhetorical pentagon. The writer of the speech is Tony Blair. The topic of Tony Blair’s speech is the way he wants to renew the political system of Great Britain, by implementing some new reforms, with the purpose of making Great Britain a more equal place for the people of Britain. The reader of the speech is the registered voter of Great Britain - in particular the old supporters of The Labour party. The circumstances of the speech is the election of Prime Minister. The language of the speech is rather formal, considering that he is speaking out to the majority of Great Britain. The effect of this, is that Tony Blair appears more convincing and well structured, both in his speech, and in his way of carrying out his politics. Finally, the intention of the speech is to persuade the recipients of the speech to vote for him as Prime Minister.   Roughly, Tony Blair’s speech can be divided in two major fragments. An introduction from the first line to line 6, and the speech itself, running from line 7 and to the end. In the introduction of Britain will be better with New Labour, Tony Blair’s......

Words: 640 - Pages: 3

Free Essay

Tony Story

...Tony's Story Summary The story's about Tony and his friend Leon. Leon has just returned from the army on San Lorenzo's Day drunk and longs to see his friend. It is a beautiful sunny day, but everything changes when a police officer assaults Leon for no apparent reason. Bleeding from both his mouth and his nose, Leon is put on a wagon and sent to the hospital. The police officer didn't get punished for his crimes and Leon is outraged. He wants his revenge and almost gets it when they discovered the same police officer following them that very same day. While staying at a sheep camp belonging to Leon's uncle, they prepared for the worst.Tony worries because he believes the police officer is from one of the stories he'd heard from when he was younger. While he believes two arrowhead is enough protection for both of them, Leon takes with him a .30-30 rifle in the truck. During another run on the highway they find themself being stalked again. Leon pulled over and got out of the truck and left Tony in the passenger seat with the .30-30 rifle across his lap. Right when the big cop took out his stick and raised it up high, Tony fired his rifle and killed the cop. While Leon doesn't know if he should run or stay, Tony believes he has killed "it" and thinks they're safe now. Historical Values Throughout history the Natives has been pushed away and treated like they were a weaker race. During the homestead act in the 1860's the Native Americans were thrown out of their land.......

Words: 336 - Pages: 2

Free Essay

Strengths

...cars, honda can use it's strength in high R&D to develop these kind of cars to suit consumers needs.    Emerging markets and expansion abroad  China being a neighbor to Japan and has cost innovation advantages to be exploited in its global strategy * Threats |   | "IMC’s Vision is to be the most respected and successful enterprise, delighting customers with a wide range of products and solutions in the automobile industry with the best people and the best technology". * The most respected. * The most successful. * Delighting customers. * Wide range of products. * The best people. * The best technology. Mission of Toyota is to provide safe & sound journey. Toyota is developing various new technologies from the perspective of energy saving and diversifying energy sources. Environment has been first and most important issue in priorities of Toyota and working toward creating a prosperous society and clean world. | Economic slowdown due to the financial crisis in 2008  External changes (government, politics, taxes, etc)  Lower cost competitors or imports from China  Price wars in the SMART consumer segment if there is no clear product differentiation Vision and Mission of Toyota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strengths * Global organization, with a strong international position in 170 countries worldwide. * High financial strength (1997, sales turnover,......

Words: 697 - Pages: 3

Premium Essay

Tony Fenandes Background

...Best Answer:  Dato' Anthony Francis Fernandes (born 1964; also known as Tony Fernandes) is a Malaysian entrepreneur and the founder of Tune Air Sdn. Bhd., who introduced the first budget no-frills airline, AirAsia, to Malaysians with the tagline "Now everyone can fly". He rose to prominence by turning AirAsia, a fledging government-linked commercial airline, into a highly successful public-listed company. Fernandes was also instrumental in lobbying the then-Malaysian Prime Minister, Tun Dr. Mahathir Mohamad in mid-2003, to propose the idea of open skies agreements with neighbouring Thailand, Indonesia, and Singapore. As a result, these nations have granted landing rights to AirAsia and other discount carriers Born in Kuala Lumpur, Malaysia, Fernandes, who is part Goan and part Malaccan Portuguese, is the son of the late Dr. Stephen Edward Fernandes, and Ena Dorothy Fernandez. When he was young, he used to follow his mother, a businesswoman, to Tupperware dealer parties and conventions. Educated at Epsom College 1977-83 and then graduating from the London School of Economics in 1987, he worked very briefly with Virgin Atlantic as an auditor, subsequently becoming the financial controller for Richard Branson's Virgin Records in London from 1987 to 1989.[1] Tony was admitted as Associate Member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) in 1991 and became Fellow Member in 1996. Upon his return to Malaysia, he became the youngest-ever......

Words: 1045 - Pages: 5

Premium Essay

Tony

...success at it. We will achieve peak performance and do what we have to do to succeed only if we are doing something that interests or something that we care about. Entrepreneurs who succeed do not mind the fact that they are putting in 15 or 18 hours a day to their business because they absolutely love what they do. Success in business is all about patience and hard work, which can only be attained if we are passionate and crazy with our tasks and activities. 3. Focus on our strengths.  Let's face it; we cannot be everything to everybody. Each of us has our own strengths and weaknesses. To be effective, we need to identify our strengths and concentrate on it. We will become more successful if we are able to channel our efforts to areas that we do best. In business, for example, if we know we have good marketing instincts, then harness this strength and make full use of it. Seek help or assistance in areas that we may be poor at, such as accounting or bookkeeping. To transform our weakness to strength, consider taking hands-on learning or formal training. 4. Never consider the possibility of failure.  Ayn Rand, in her novel The Fountainhead, wrote, "It is not in the nature of man - nor of any living entity, to start out by giving up." As an entrepreneur, you need to fully believe in our goals, and that we can do it. Think that what we are doing will contribute to the betterment of our environment and our personal self. We should have a strong faith in our idea, our......

Words: 1462 - Pages: 6