Free Essay

Swot

In: Business and Management

Submitted By Biacatzutz
Words 997
Pages 4
Disney
Compania Walt Disney, un gigant global al produselor si serviciilor de divertisment cu o cifrå anualå de afaceri care atinge 27 de miliarde $, stie ce anume apreciazå clienTii la marca Disney: faptul cå le oferå o experienTå amuzantå si de divertisment autentic, având la bazå valori familiale tradiTionale.
Disney råspunde preferinTelor acestor consumatori prin utilizarea mårcii în cadrul mai multor pieTe de consum diferite. Så zicem cå toTi membrii familiei merg împreunå la un film Disney si toTi se amuzå copios: vor dori ca experienTa så continue. Disney Consumer Products, diviziunea de
306 Partea a III-a > Intrarea în conexiune cu clienTii < produse de consum din cadrul companiei Walt Disney, le oferå posibilitatea så facå exact acest lucru, prin linii de produse dirijate spre grupuri de vârstå specifice.
Så luåm exemplul filmului O fermå tråsnitå, lansat în anul 2004. Pe lângå produsul cinematografic, Disney a pus pe piaTå un album muzical cu coloana sonorå a filmului, o linie de jucårii si de håinuTe pentru copii cu eroina principalå a filmului, un element de atracTie tematic în parcurile de distracTii Disney si o serie de cårTi. La fel se întâmplase si cu un alt film Disney, din 2003, PiraTii din Caraibe, care acum avea spaTiu dedicat în parcurile de distracTii, un program de licenTå pentru bunuri de uz general, un joc video, un serial
TV si cårTi de benzi desenate. Strategia Disney este så construiascå segmente de consumatori în jurul fiecåruia dintre personajele sale, începând cu cele clasice, cum ar fi Mickey
Mouse si Albå ca Zåpada, si terminând cu cele noi, cum ar fi
Kim Possible. Fiecare marcå este creatå pentru un grup de vârstå anume si pentru un canal de distribuTie anume. Linia de produse Baby Mickey & Co. si linia Disney Babies îi vizeazå amândouå pe pårinTii sugarilor, dar prima se vinde prin magazine universale si prin buticuri specializate de cadouri, pe când ultima este o variantå mai ieftinå, care se vinde prin canalele pentru piaTa de maså. Linia Mickey’s
Stuff for Kids este dirijatå spre fetiTe si båieTi, în timp ce
Mickey Unlimited îi vizeazå pe adolescenTi si pe adulTi.
La televiziune, Disney Channel este destinaTia „de top“ la ore de vârf pentru copiii cu vârste între 6 si 14 ani, iar Playhouse
Disney este programul destinat prescolarilor, care îi vizeazå pe Tâncii între 2 si 6 ani. Alte produse, cum ar fi mårcile combinate cu cardul de credit Visa, îi vizeazå pe adulTi. DeTinåtorii cardurilor câstigå un „dolar Disney“ la fiecare 100 $ cheltuiTi pe card, pânå la maximum 75 000 $ pe an, dupå care îsi pot transforma câstigurile astfel acumulate în produse sau servicii Disney, inclusiv parcurile tematice si destinaTiile de vacanTå aparTinând companiei Disney, magazinele Disney, studiourile cinematografice Walt Disney si producTiile teatrale
Disney. Disney este prezentå chiar si în magazinele Home
Depot, cu o linie de vopsele pentru camera copiilor, sub licenTå
Disney, care are mostrele de culoare în forma urechilor lui
Mickey Mouse – clasica „semnåturå“ a mårcii Disney.
Disney acordå licenTe asupra personajelor sale si pentru produse alimentare. De exemplu, pe iaurtul Disney
Yo-Pals apar personajele din povestea lui Winnie UrsuleTul.
CutiuTele de iaurt cu capacitatea de 110 ml sunt dirijate spre prescolari si sub fiecare capac se gåseste o scurtå istorioarå ilustratå, care stimuleazå dorinTa de a citi si de a descoperi lucruri noi. Keebler Disney Holiday Magic Middles sunt biscuiTi dubli cu cremå de vanilie la mijloc, care au în efigie imaginea lui Mickey Mouse, a råToiului Donald sau a lui Goofy.
Integrarea tuturor acestor linii de produse de consum poate fi observatå în cazul programului „Kim Possible“, difuzat pe canale prin cablu. Serialul urmåreste aventurile unei fete de liceu aparent obisnuite, dar care în timpul liber salveazå lumea de tot felul de „råi“. Numårul unu în intervalul såu de audienTå, acest program a dat nastere unei mari varietåTi de mårfuri sub licenTå, oferite de sapte diviziuni din cadrul companiei Disney:
_ Disney Hardlines – rechizite scolare, cutii pentru sendvisuri, produse alimentare, decoraTiuni interioare.
_ Disney Softlines – îmbråcåminte sportivå, pijamale, haine de zi, accesorii.
_ Disney Toys – figurine din plastic, jucårii miscåtoare, jucårii de plus, animåluTe, påpusi, jucårii si figurine magnetice.
_ Disney Publishing – cårTi de povesti, romane de aventuri pentru copii, cårTi de benzi desenate.
_ Walt Disney Records – coloana sonorå a serialului Kim
Possible.
_ Buena Vista Home Entertainment – DVD-uri si casete video. _ Buena Vista Games – GameBoy Advance.
„Succesul mårcii Kim Possible este susTinut de faptul cå elementele de acTiune si aventurå din programul TV se transferå fårå probleme asupra produselor din multe categorii“, a declarat Andy Mooney, presedintele Disney Consumer
Products Worldwide. Rich Ross, presedintele Disney
Channel, a adåugat: „Copiii din ziua de azi vor o experienTå mai profundå cu personajele lor preferate de televiziune, cum este Kim Possible. Aceastå linie de produse amplificå experienTa spectatorilor nostri cu Kim, Rufus, Ron si alte personaje, permiTându-le copiilor så atingå, så vadå si tråiascå experienTa lui Kim Possible.“
Walt Disney l-a creat pe Mickey Mouse în 1928 (Walt voia så-si boteze personajul Mortimer, dar soTia lui l-a convins cå Mickey Mouse sunå mai bine). Primul lung-metraj muzical de animaTie al companiei Disney, Albå ca Zåpada si cei sapte pitici, si-a fåcut debutul în anul 1937. Aståzi, prezenTa peste tot a ofertelor de produse Disney este covârsitoare: una peste alta, copiii recepteazå anual peste 3 miliarde de semnale vizuale sau auditive legate de Mickey Mouse, în contexte de divertisment. Dar, asa cum spunea chiar Walt
Disney: „Sper din tot sufletul så nu pierdem din vedere un lucru foarte important: cå totul a pornit de la un soricel.“
Întrebåri spre discuTie
1. Care au fost factorii-cheie ai succesului pentru Disney?
2. Unde este vulnerabilå compania Disney? Care sunt pericolele de care trebuie så se påzeascå?
3. Ce recomandåri aTi face directorilor superiori de marketing ai firmei Disney, pentru activitatea lor în viitor? Ce anume ar trebui så fie ei siguri cå se va face, în desfåsurarea activitåTii de marketing?…...

Similar Documents

Premium Essay

Swot

...My SWOT analysis Nomin Amarsaikhan /Mina/ 101183046 Marketing Management Dr. Wan-Tran, Huang 01 October, 2012 Business Administration department, Asia University A SWOT analysis is used to identify the positives and negatives inside the organization (S-W) and outside of it, in the external environment (O-T). The name says it: Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Developing a full awareness of the situation may help us with both strategic planning and decision-making on our organizations. Strengths and weakness, the internal factors, are represented strengths with respect to one objective may be weaknesses for another objective. External factors are the opportunities and threats raised by the external environment to the organization and person itself. However, the criticism on SWOT is over evaluating, but its usage is not confined to profit-seeking organizations and useful for every kind of objectives. Strength I am very confident and assertive in whatever I do. I am very creative. I often impress myself with new creative ideas that improve my knowledge. I have been involved in university and company presentations and workshops, and have been imparting trainings. My communication skills help me stand up and put forward my views in front of a group of people. Having worked in accounting related jobs for 2 years, I have good accounting standard skill and taxation knowledge. Opportunity While working with international mining company, I may have......

Words: 506 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...3.0 Introduction of SWOT Analysis Managers do external and internal analysis for organization to see the trends and changes of environment to make better decisions. SWOT analysis is an analysis of an organization’s strengths, weaknesses, opportunities and threats.(Robbins & Coulter, 2009). 3.1 Strength Strength defined as power such as skills and resources that help to achieve competitive advantage and organization’s goal. Basically, it involves internal valuation about environment inside the organization. It tends to refers to current factors. (SWOT Analysis Definition. n.d). Strength is that an organization can achieve competitive advantage by critically exerting available resources to execute strategies in pursuit of its mission. (Kinicki and Williams, 2008).For instance, strategically distribute the usage of raw materials for different productions to prevent waste of resources. Besides, way of carry out a business can be implementing effectively to fulfill operation objectives. Strengths can be intangible such as what employees in an organize proficient in. For example, how employees make work done in a successful way through characteristics and qualities they owned. Moreover, factors related to product, pricing, qualities clearly manifests tangible strength of an organization. Strengths can include useful features such as brand loyalty and customer goodwill. Example can be wide product line that satisfied consumer’s needs or committed workers......

Words: 738 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...BCG Matrix, SWOT Analysis and Porter Model BCG Matrix Introduction: The Boston Consulting Group (BCG) Matrix is an uncomplicated tool to evaluate a company’s position in terms of its product range. It facilitates a company think about its products and services and makes decisions about which it should keep, which it should let go and which it should invest in further. Also called the BCG Matrix, it provides a useful way of screening the opportunities open to the company and helps to think about where one can best allocate resources to maximize profit in the future. At the end of the 1960s, Bruce Henderson, creator of the Boston Consulting Group, BCG, developed portfolio matrix. The BCG Growth-Share Matrix is a fourcell (2 by 2) matrix used to execute business portfolio analysis as a footstep in the strategic planning process. BCG matrix is often used to prioritize which products within company product mix get more funding and attention BCG matrix takes into account two strategic parameter into consideration namely, market share and market growth. To understand the Boston Matrix, one must understand how market share and market growth are interrelated. Market share is the percentage of the total market that is being serviced by a company under consideration, measured either in revenue terms or unit volume terms. Higher the market share, the higher the proportion of the market one controls. The Boston Matrix assumes that if the company under consideration is enjoying a high......

Words: 2976 - Pages: 12

Premium Essay

Swot

...In recent decades, many companies has used SWOT and PEST analysis as useful techniques to identify its status and its environmental influences. SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; PESTLE stands for Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, Environmental. This essay will mainly focus on the similarities and differences between a SWOT analysis and a PEST analysis and elaborate the reason why a company can use a PEST analysis. Some advantages and disadvantages of using these two analyses are very similar. For example, people take these two analyses as simple framework which enable organisations to recognise its opportunities and entirely exploit its resources. SWOT analysis and PEST analysis also need people to be involved to acquire multiple perspective since one person’s view could be insufficient. However, both analyses require  appropriate sources of information and it could be costly and time consuming and the data is possibly based on assumptions. Differences of these two analysis could be its objective. A PEST analysis mainly focus on measuring a market; a SWOT analysis focus on measuring a business project or idea. For example, PEST analysis will only identify the external factors such as current economy, unemployment rate, national election and population's growth rate. On the other hand, SWOT analysis mainly analyze both internal and external factors such as unique resources which companies have, weaknesses, government......

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Swot

...What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect...

Words: 271 - Pages: 2

Premium Essay

Swot

...Assignment Describe SWOT analysis as a way to guide internal environment. How does this approach reflect the basic strategic management? Contents 1.0 INTRODUCTION 3 1.1 Overall description of SWOT analysis 3 1.2 Overview of the elements of the SWOT analysis 3 2.0 SWOT analysis as a way to guide the internal environment 4 2.1 How SWOT analysis prevents weaknesses and maintains strength 4 3.0 How SWOT analysis reflects the basic strategic management 5 Conclusion 7 References 7 1.0 INTRODUCTION 1.1 Overall description of SWOT analysis SWOT analysis is an analytical method which is used to identify and categories significant internal (Strengths and Weaknesses) and external (Opportunities and Threats) factors faced either in a particular arena, such as an organization, or a territory, such as a region, nation, or city. It provides information that is helpful in matching the firms' resources and capabilities to the competitive environment in which it operates and is therefore an important contribution to the strategic planning process. It should not be viewed as a static method with emphasis solely on its output, but should be used as a dynamic part of the management and business development process. Strategic planning depends on a clear understanding of your organization’s resources and Capabilities, as well as critical ingredients that are lacking. The assessment of organizational Strengths and weaknesses and opportunities and threats must...

Words: 1259 - Pages: 6

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis is a useful technique for understanding your Strengths and Weaknesses, and for identifying both the Opportunities open to you and the Threats you face. Used in a business context, a SWOT Analysis helps you carve a sustainable niche in your market. Used in a personal context , it helps you develop your career in a way that takes best advantage of your talents, abilities and opportunities. This article looks at how to use SWOT in a business context. (Click here to learn how to do a Personal SWOT Analysis .) Business SWOT Analysis What makes SWOT particularly powerful is that, with a little thought, it can help you uncover opportunities that you are well placed to exploit. And by understanding the weaknesses of your business, you can manage and eliminate threats that would otherwise catch you unawares. More than this, by looking at yourself and your competitors using the SWOT framework, you can start to craft a strategy that helps you distinguish yourself from your competitors, so that you can compete successfully in your market. How to Use SWOT Analysis Originated by Albert S Humphrey in the 1960s, SWOT Analysis is as useful now as it was then. You can use it in two ways – as a simple icebreaker helping people get together to "kick off" strategy formulation, or in a more sophisticated way as a serious strategy tool. Tip: Strengths and weaknesses are often internal to your organization, while opportunities and threats......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis on XEROX JOYCE D. DERRY MGT/521 FEBRUARY 13, 2014 UNIVERSITY OF PHOENIX SWOT Analysis on XEROX Xerox Corporation Xerox Corporation was found in 1906 as the Haloid Company in Rochester, New York. The Haloid Company was involved in manufacturing photographic paper and equipment. In 1961, its name was changed to Xerox Corporation. The first xerographic image was created by Chester Carlson (October 22, 1938), a patent attorney & part time inventor in his lab in Astoria, Queens, in New York City. Initially, his invention could not get success. In 1944, Carlson received patent for electrophotography, which was later called xerography. 1947 was the year when The Haloid Company acquired the license for using the invention of Carlson in its copying machine from Battelle Development Corp. of Columbus, Ohio. After some time, Haloid received full rights of Carlson's invention for using it in its copying machines. In 1948, Haloid get the word 'Xerox' trademarked. After the initial success, Haloid changed its name to Haloid Xerox Inc. in 1958, and later it was changed to Xerox Inc. in 1961 (Online Fact Book, 2009). Business Xerox Corporation is involved in manufacturing, supplying and servicing a number of document equipment, services and software solutions. Today, Xerox Corporation is supplying a variety of digital systems such as printing (color & black/white) & publishing systems, fax machines, digital presses, solid & laser ink printers,......

Words: 1911 - Pages: 8

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis Template Strengths Possible Strengths Tangible Strengths Consider your assets including plant and equipment Do you have long-term rental contracts for your business locations? Are your products unique or market leading? Have you got sufficient financial resources to fund any changes you would like to make? Do you have any cost advantages over your competitors? Do you use superior technology in your business? Is your business high volume? Can your scale up your volume if you need to? Intangible Strengths Do you have or stock strong recognisable brands Your reputation - are you considered a market leader? or an expert in your filed? Do you have good relationship with your customers? (Goodwill) Do you have strong relationships with your suppliers Do you have a positive relationship with your employees Do you have any unique alliances with other businesses? Do you own any patents or proprietary technology? Do you have a proven advertising process that works well? Do you have more experience in your field? Are you managers highly experienced? whatmakesagoodleader.com Page 1 of 5 Response Is it a strength? SWOT Analysis Template Strengths Possible Strengths experienced? Do you have superior industry knowledge? Are you involved with industry associations? Is your business Innovative? Other Strengths Specify Response Is it a strength? whatmakesagoodleader.com Page 2 of 5 SWOT Analysis Template Weaknesses Possible Weaknesses Tangible......

Words: 615 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...Swot Analysis Anthony Rahaman BUS/210 08/7/2014 Michael Moore I have chosen to do a SWOT analysis on the internet café business, Java Net. As I was going through the business plan I noticed that there was a SWOT analysis done already by Java Net. First I was very impressed by the structure of their business plan and the information that was in it. The fact they did their own analysis told me there was much research done prior to doing their business plan. The challenge I then took on was to compare my analysis to theirs to see if I could find any discrepancies or improvements with their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. As I have stated, the business model Java Net has set up is a very well developed and researched one. They did a market survey to see if there would be a need for such services, what types of groups they could market to and how much people would be willing to pay for such services. The staff seems to be knowledgeable and the owners are willing to train the staff on all the technology. The desire to provide an environment that encourages social interaction, “How to” classes with top of the line equipment. I am in agreement with Java Net’s analysis of their strengths. There are several weaknesses I see that are not to different from what Java Net found. One major weakness is technology and how quickly it changes. Since Java Net is considered a cyber-café, all technology including the internet must be up-to-date. Keeping up the......

Words: 753 - Pages: 4

Premium Essay

Swot

...Search Lesson Store Buy Video Exercise Store Powerpoint Home Crayola SWOT - Crayola (Binney & Smith), a subsidiary of Hallmark, Inc. Corporate History Crayola Manufacturing is a 120 year old company that makes safe, dependable art supplies for children. Because most consumers have never heard of Binney & Smith, the Crayola maker changed its name in 2007 to reflect its brand name. Crayola has many different lines of products; as well as services, which vary from just crayons and markers. They produce 3 billion crayons a year, plus craft and character licensed activities. This SWOT analysis is about Crayola. Crayola began as Binney & Smith back in 1885 when Joseph Binney partnered with his son and nephew. Binney and Smith sold their first Crayola crayons in 1903, when a box of eight cost only a nickel. The small business began in New York and moved to Easton, Pennsylvania (where they remain today), producing the dustless chalk. In 1958 the Crayola 64-crayon box, which included 16 new colors and a built-in sharpener, made its debut on the "Captain Kangaroo Show." This Crayola box "became part of the collective history and experiences of generations of Americans, and a symbol of the color and fun of childhood." Crayola estimates that the average U.S. child wears down 730 crayons by age ten. And, in the same spirit, the Smithsonian Institution's National Museum of American History placed an actual 1958 Crayola 64-crayon box and an assortment of 20th century Crayola......

Words: 1710 - Pages: 7

Premium Essay

Swot

...Christine E. Jones SWOT Analysis: Catawba County Community Health East Carolina University SWOT Analysis: Catawba County Community Health A Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis is a process that can be used to assess internal and external attributes that positively and negatively affect the health status of a community (Feldman, Alexander, & Greenberg, 2011). The ultimate goal of a SWOT analysis is to devise and implement strategies to neutralize threats to a community and to take advantage of opportunities. Additionally, a SWOT analysis is helpful in highlighting areas of vulnerability within a community and defining areas where a community can leverage strengths to maintain resilience (Feldman, Alexander, & Greenberg, 2011). Community resiliency is the ability of a community to respond and adapt positively to adversity. Resilient communities are able to reach a higher level of functioning by overcoming risk factors to minimize negative health consequences (Kulig, Edge, Townshend, Lightfoot, & Reimer (2013). By focusing on underlying resiliency factors such as healthcare access, disaster preparedness, and social connectedness, communities have the ability to transform their environment through deliberate and collective action in an effort to improve overall health (Kulig et al., 2013). A SWOT analysis of Catawba County was completed, with consideration of resiliency factors, to evaluate strengths, weaknesses,......

Words: 509 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...Roger’s Chocolates SWOT II. SWOT Analysis • Employee Interest and Devotion to Company ◦ Some of Rogers Chocolate Employees were third generation employees and were proud and passionate about Rogers heritage and commitment to quality. They believed in the Brand and its image. • Leadership with Experience ◦ Parkhill who had previously worked as the VP for Maple Leaf Foods was in charge of six plants and 2,300 employees. Has a Ivy League MBA and has extensive work in Sales, Marketing and Operations. • Progressive Management Team ◦ Management consists of members who will work extra hours and are very efficient in their respective fields. Phoenix has had a tenure since 1994 and is very dedicated to Rogers by working extra hours and helping out at stores that are short of staff. Wong works with manufacturing and Food Science and had worked in the industry before Rogers. Bjornson worked with Pacific Coach Lines as the CFO and worked their finances especially in the areas of reorganization, acquisitions and dispositions. 3. Consumer Loyalty • Customers are loyal to Rogers because they have an emotional connection that relates them to Rogers. This revolves around the II. SWOT Analysis experience that Rogers tries to promote, especially in their gift line. 4. Social Awareness • Part of the workforce at Rogers is comprised of disabled individuals who help out in production. 5. Revenues and Margins •......

Words: 638 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis of JavaNet Internet Café BUS/210 November 20, 2011 SWOT Analysis of JavaNet Internet Café JavaNet Internet Café is a new business venture that offers Internet access accompanied by quality coffee and bakery products in an upscale environment. This café will be the first of its type in the community. After reading the business plan for this establishment a SWOT analysis was created. This analysis exposes the business’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Strengths JavaNet offers a unique experience for customers wanting Internet time away from home, and it will be the first of its kind in the community of Eugene. JavaNet will offer knowledgeable, trained, and friendly employees that will be able to assist customers with all of their needs. The business model presented by the owner, Cale Bruckner, is well-developed and addresses all the concerns of a new business. The products offered in the Internet Café will satisfy the needs of its customers with state of the art computer hardware, powerful Internet speeds, high-quality printing, and powerful software applications. An upscale environment will also strengthen the business’s perspective to potential customers. It will offer areas for large and small meetings for the professional customer as well as friendly gatherings. The organizational structure is well-defined and easily managed because of the small size of the establishment. A clear......

Words: 797 - Pages: 4

Free Essay

Swot

...Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot......

Words: 496 - Pages: 2