Free Essay

Sports

In: Other Topics

Submitted By mkiyotake07
Words 3394
Pages 14
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon
Ang kasaysayan ng isports ay maaaring nagmula pa noong nagsimula ang mga tao na maging aktibo. Ang isports ay naging mahalagang bagay sa mga tao upang madagdagan ang kanilang kasanayan sa kalikasan at kapaligiran. Ang kasaysayan ng isports ay maaaring magturo sa atin ng malaking kaalaman tungkol sa pagbabago sa lipunan at pati na rin sa katangian ng isports. Kinakailangan sa isports na linangin at sanayin ang kani-kanilang kakayanan para na rin sa kanilang kapakanan. Pinapakita rin nito kung paano nagbago ang lipunan sa kanilang paniniwala at dahil dun ay nagkaroon rin ng pagbabago sa mga patakaran o alituntunin.
Masasbi natin na ang isports ay matagal nang nagsimula, mapapatunayan ito sa mga madiskubreng mga pinta sa pader ng Lascaux Cave sa France na nagpapakita ng sinaunang uri ng sprinting at wrestling noong panahon ng matandang bato na mga 17,300 taon na ang nakararaan. Ang mga pinta sa pader ng isang kuweba sa probinsya Bayankhongor sa Mongolia na may edad 7,000 B.C. ay nagpapakita ng sinaunang uri wrestling na napaliligiran ng mga manonood.
Ang kahalagahan ng isports sa kurikulum ng isang paaralan ay nakasaad sa The 1987 Constitution of The Republic of the Philippines-Article XIV SEKSYON 19. (1) Dapat itaguyod ng Estado ang edukasyong pisikal at pasiglahin ang mga programang pang-sports, mga paligsahang panliga, at mga amateur sports, kasama ang pagsasanay para sa mga paligsahang pandaigdig, upang maisulong ang disiplina sa sarili, pagtutulungan ng magkakasama at kahusayan para sa pagbubuo ng kapamayanang malusog at mulat.(2) Ang lahat ng mga institusyong pang-edukasyon at dapat magsasagawa ng regular na mga gawaing pang-sports sa buong bansa at pakikipagtulungan sa mga samahan sa palaro at iba pang mga sektor.
Bukod dito ay may batas ring naipasa na may kaugnayan sa isports sa mga paaralan at ito ang Republic Act. No. 5708 na nagsasaad na: REPUBLIC ACT NO. 5708 - AN ACT PROVIDING FOR THE PROMOTION AND FINANCING OF AN INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE SCHOOLS IN THE PHILIPPINES
Section 1. This Act shall be known as "The Schools Physical Education and Sports Development Act of 1969."
Sec. 2. An integrated physical education and sports development program in all schools in the Philippines shall be undertaken by the Department of Education in accordance with the following guiding principles:
(1) The goal of physical education is to instill in young citizens a proper appreciation of the importance of physical development hand in hand with the mental development in individual and social activities;
(2) The sports and other activities in a physical education program should provide opportunities for the athletic development of children and youth who have the competitive spirit as well as grace, coordination, stamina and strength;
(3) A well-rounded physical education program must be addressed to physical growth, social training, and personal, discipline for all pupils and students, as well as superior athletic achievement for those who are psychologically inclined and physically gifted; and
(4) An integrated program for sports development in the schools requires effective organizational planning and administration with provisions for adequate training facilities and sustained stable financing. Sa madaling salita ipinapakita rito na ang isports ay matagal nang nagsimula pati narin ang kahalagahan nito sa mga tao noon paman, at sinasabi rin dito na malaki ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa isports lalo na para sa mga kabataan kung kaya’t may mga batas silang ipinatutupad ukol ditto.
Dahil sa mga ito kung kaya’t kinakailangan talagang malinang ang mga mag-aaral ng iba’t ibang paaralan sa larangan ng isports.

2. Layunin ng Pag-aaral
Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng mga impormasyon hingil sa mga isports na dapat malinang sa mga estudyante ng UPHSD at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na katanungan:
1. Gaano kalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral ng UPHSD ukol sa isports?
2. Saan kadalasang nanggagaling ang kaalaman ng mga mga mag-aaral ukol sa isports?
3. Ano ang saloobin ng mga mag-aaral sa pagkakaroon ng asignaturang isports?
4. Sang-ayon ba ang mga mag-aaral sa paglilinang ng isports?
5. May ginagawa ba ang pamahalaan upang tumulong sa paglilinang ng isports sa mga pag-aaralan?

3. Teoritikal na Balangkas
May sikolohiko sa Amerika na nag-ara tungkol sa paghahasa ng pang-isports na kakayahan at nakabuo ng teorya:
Bird et. al (1986) Na ang isports-na naglalaman ng emosyon, kompetisyon, kooperasyon, pagkamit sa mga bagay, at paglalaro ay nagbibigay ng magandang lugar sa pangsikolohikal na pag-aaral. Ang mga taong sumasailalim sa isports ay sumusubok na pag-aralan ang mga pinakamahihirap na kakayahan, na kung minsan ay nagreresulta sa paglalagay sa kanilang sarili sa matinding pisikal na pagod at pati rin sa mga sosyal na presyur. Nang ang mga sikolohiko na ito ay nagsimulang pag-aralan ang isports noong 1930’s at 1940’s, sila ay nagpokus sa “motor performance” at sa pagtatamo ng “motor skills”. Ang sikolohiyang pag-isports ay lumitaw bilang naiiba o panibagong disiplina noong 1960’s, na halos binubuo ng mga teorya mula sa sikolohiyang panlipunan. Mula noon ay, ang mga pag-aaral ay lumawak sa mga maraming “area” tulad ng imagery training, hypnosis, relaxation training, motivation, socialization, conflict at competition, counseling, at coaching.
Ayon sa teoryang nabasa sa itaas ang mga isports ay mayroon ring mga masamang naidudulot sa mga kabataan. Dahil ditto pumapasok sa atin ang katanungang: “May mga aksyong ginagawa an ating pamahalaan na tulad sa mga aksyong ginawa ng mga sikolohiko sa Amerika?”
4. Kahalagahan ng Pag-aaral
Naniniwala ang mga na napakahalaga ng pag-aaral na ito. Maaari itong maging gabay sa mga estudyante na naguguluhan o nagkakaroon ng katanungan sa sarili kung bakit kinakailangan na magkaroon ng asignaturang may kinalaman sa isports.
Mahahalaga ang mga impormasyong nakasulat ditto hindi lamang sa mga kasalukuyang mag-aaral kundi pati narin sa mga darating pa na mag-aaral na maaring magkaroon rin ng ganitong katanungan sa kani-kanilang mga sarili.
Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito sisikapin ng mga mananaliksik na masagutan kahit sa mumunting paraan ang mga katanungang iyong naglalaro sa mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng paglilinang ng isports sa paaralan tulad na lamang ng UPHSD.
Bukod dito maaari rin nating malaman ang mga saloobin ng mga estudyante ukol sa paksang ito at ang kani-kanilang kaalaman ukol sa paksa.

5. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng damdamin, pananaw at kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa nasabing paksa. Saklaw nito ang mga estudyante sa kolehiyo ng University of Perpetual Help sa ikalawang semestre ng akademikong taon 2013-2014.
Naniniwala ang mga mananaliksik mainam na magkaroon ng ganitong pag-aaral sa kasalukuyang panahon upang mabawasan ang mga katanungan ng mga mag-aaral ukol sa nasabing paksa.

6. Depenisyon ng mga Terminolohiya
Upang maging mas madali at ganap ang pagkakaintindi ng mga mambabasa, minarapat naming bigyan ng depenisyon ang mga sumusunod na terminolohiya batay kung sa paano ginamit ang bawat isa sa pamanahong-papel na ito:
Ang Lascaux Cave ay ang lugar kung saan makikita ang mga komplikadong kuweba sa may Timog-kanlurang Pransiyana sikat dahil sa mga pinta sa pader ng kuweba.
Ang Bayankhongor ay isa sa mga 21 na probinsiya ng Mongolia. Ito ay matatagpuan sa Timog-kanluran ng bansa, ito ay may kabuuang sukat na 116,000 kilometro kuwadrado, at isa ito sa mga pinakamalalaking probinsya ng Mongolia.
Ang 1987 Constitution of the Republic of the Philippines ay ang konstitusyon o ang pinakamataas na uri ng mga batas sa Pilipinas. Ito ay isinabatas noong 1987, sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Corazon C. Aquino.
Ang Republic Act ay mga bagong gawang batas matapos itong mapag-aralan ng mabuti ng Kongreso at maaprubahan ng Pangulo.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA
Marami nang mga pag-aaral ukol sa kahalagahan ng isports sa pang araw-araw na buhay lalong lalo na sa paaralan na pokus ng paksa ng pamanahong papel.
Ang isports ay importante dahil napapalakas nito ang ating sistemang pananggalang o immune system na nagiging dahilan upang makaiwas sa mga sakit, ito rin ay nakapagpapalakas ng kumpiyansa sa ating sarili, nalilinang rin nito ang ating kakayanan na gumawa ng desisyon, at napagyayaman an gating kakayanan na makisama sa ibang mga tao. Ito rin ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng malusog.
Ayon nga kay Joshua Lampley mula nang magsimula siyang maglaro ng iba’t ibang uri ng isports ito ang nagturo sa kanya ng pinakamahihirap na aral na dapat niyang matutunan sa kanyang buhay. Natutunan niyang umupo sa bangko (nangangahulugang nang hindi paglalaro), maging supportive sa iba, magkaroon ng respeto sa desisyon ng mga nangangasiwa ng laro, at magkaroon ng sportsmanship. Matapos rin niyang mawala ang kanilang mga tiyansa na manalo sa isang laro, bumalik sa kanilang locker room na luhaan matapos ang laro, mayroon siyang natutunang bagay. Sa isports hindi natin maiiwasan na hindi makaranas ng pagkatalo kung kaya’t dapat matuto tayong maging bukas sa kalalabasan ng mga bagy-bagay lalo na sa isports, nasasatin ang paraan kung paano natin ito dadalhin sapagkat bago ka makaranas ng tagumpay ay kinakailangan muna nating dumaan sa hirap at mga pagkabigo.
Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng isports sa buhay ano naman kaya ang kahalagahan ng isports sa paaralan.
Ayon kay Craig Hanan(2007) ang pangunahing layunin ng mga paaralan ay mas maayos na maturuan ang mga kabataan ano man ang edad at maihanda sila nang maayos upang harapin ang mundo at mga pagsubok na ihaharap nito. Isang paraan upang mas matulungan ang mga mag-aaral na maabot ang kanilang potensyal ay bigyan sila ng mga iba’t ibang opurtunidad na kung saan sila puwedeng magtagumpay. Isa sa mga opurtunidad na iyon ay ang palakasan o athletics. Ang paglalaro ng isports ay hindi lamang maganda para sa ating pisikal na pangangatawan kundi pati narin sa ating katayuang sosyal. Bukod sa silid-aralan, ang mga kabataan ay nakakabuo ng relasyon at pakikipagkaibigan sa palaruan. Ito man ay mapa-basketball, softball, football, soccer, baseball o maging hockey at iba pa. Ang pakikisalamuha sa iba’t ibang uri ng mga kabataan ay nakakatulong sa mga kabataan na mas maintindihan nila ang kanilang mga sarili at pati narin ang kanilang kapaligiran.
Iba’t iba ang uri ng mga kabataan at ang bawat kabataan ay may iba’t ibang uri ng gusto. Pag mas marami tayong papiliaang ibibigay sa kanila, mas malaki ang tyansa na maintindihan nila kung sino sila at kung ano ang kanilang gusto para sa sarili sa hinaharap. Ang isports ay isang lugar kung saan maiintindihan o malalaman ng mga kabataan kung ano ang kanilang gusto at ano ang hindi. Ito rin ay lugar kung saan sila makakapag-relax at makakapagsaya.
May mga pag-aaral rin na ginawa kung paano nakakatulong ang isports sa mga mag-aaral. Ayon sa pag-aaral ang mga mag-aaral na aktibo sa isports ay may mas mababang problema ukol sa pag-uugali kaysa sa mga hindi naglalaro ng isports. At kadalasang mas mataas ang tiwala sa sarili ng mga mag-aaral na naglalaro ng isports.
Ngayon dahil sa kahalagahan ng isports sa paaralan mas mapapabuti ito kung ating pang lilinangin sa bawat mag-aaral. Kung lilinanging natin ang isports sa bawat mag-aaral mas matututo ang mga kabataan na mas mapaghusayan ang paglalaro ng mga isports na kinahihiligan ng mga mag-aaral, kung sa gayon mas mag-eenjoy ang mga mag-aaral. Bukod rito ang paglilinang ng isports sa bawat mag-aaral ay maaaring magbukas ng panibagong opurtunidad tulad ng pagiging varsity.

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
1. Disenyo ng pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptib-analitik na pananaliksik. Tinangkang ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang damdamin, kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral ukol sa mga isports na dapat linangin sa mga estudyante ng UPHSD.
2. Respondente
Sa pag-aaral na ito ay kukuha ag mga mananaliksik ng mga respondente mula sa kolehiyong mag-aaral sa ikalawang semestre. Walang ispesipik na kurso ang kukunin.
Pinili ng mga mananaliksik ang mga respondente sa ikalawang semestre sapagkat sila ang pinakamadaling makatutugon sa mga pangangailangan sa pamanahong papel.

3. Instrumentong Pampananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng isang sarbey-kwestyoneyr na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri ang damdamin, pananaw at kaalaman ukol “Sa mga isports na dapat linangin sa mga mag-aaral ng UPHSD” ng mga respondente. Nagsasagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mga mananaliksik sa iba’t ibang hanguan sa aklatan tulad ng mga aklat, tisis, disertasyon, pamanahong-papel at iba pang hanguan tulad na lamang ng internet.

4. Tritment ng mga Datos
Dahil ang pamanahong-papel na ito ay isang pag-aaral lamang at hindi naman isang pangangailangan sa pagtatamo ng isang digri tulad ng tisis at disertasyon, walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng matataas at kompleks na istatistikal na pamamaraan. Bilang o dami lamang ng mga pumili sa bawat pagpipilian ng bawat aytem sa kwestyoneyr ang inalam ng mga mananaliksik. Samaktwid, ang pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinailangan gawin ng mga mananaliksik.Samaktwid, ang pagta-tally at pagkuha ng porsyento lamang ang kinakailangan gawin ng mga mananaliksik.

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS
Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at impormasyon:
Inalam ang distribusyon ng mga respondent ayon sa kanilang kasarian.
Apatnapu’t-dalawa(52.5%) sa kanila ay mga babae, samantalang tatlongpu’t-walo(47.5%) ay mga lalaki.
Pansinin ang kasunod na grap:
Grap 1
Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa Kasarian A. Respondenteng Babae
B. Respondenteng Lalaki
May apatnapu’t anim(57.5%) sa mga respondente ay nasa edad 16-17.Ang labingwalo(22.5%) sa mga respondent ay nasa edad 18-19. Labing-isa(13.75%) sa mga respondente ay may edad 20 pataas. At ang natitirang lima(6.25%) ay nasa edad 14-15. Pansinin ang kasunod na grap: Grap 2:
Distribusyon ng mga respondente ayon sa edad

Sa walumpung (80) respondent, tatlongpu’t-walo(47.5%) ang nagsabing sila ay may katamtamang kaalaman sa isports batay sa kanilang pansariling assessment. Dalawampu’t-dalawa(27.5%) ay alam na alam. Labing-walo(22.5%) ay may kaunting kaalaman, ang isa(1.25%) ay walang pakialam at ang natitirang isa(1.25%) pa ay walang kaalaman. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 3:
Pansariling asesment ng mga respondente sa kanilang kaalaman hinggil sa isports

Hinggil naman kung saan nila napanood o natutuhan ang kaalaman ukol sa isports, tatlumpu(37.5%) ang nagsabing sa paaralan, dalawampu’t lima(31.25%) ang nagsabing sa telebisyon, sampu(12.5%) ang sa internet, pito(8.75%) ang sa kaibigan/kamag-anak, anim(7.5%) sa libro at ang natitirang dalawa(2.5%) ay mula sa iba pa. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 4:
Pinagmulan ng kaalaman ng mga respondente hinggil sa isports

Inalam rin ng pananaliksik na ito ang damdamin ng mga respondente hinggil sa paglilinang ng isports
Limampu’t-pito(71.25%) ang masaya, labing-siyam(23.75%) ang katamtaman lamang, dalawa(2.5%) ang malungkot at ang natitirang dalawa(2.5%) ay walang pakialam. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 5:
Damdamin ng mga respondente hinggil sa pagkakaroon ng assignaturang isports.

Ukol naman sa pagsang-ayon sa paglilinang ng isports sa paaralan ng mga respondente, animnapu’t dalawa(77.5%) ang oo, labing-pito(21.25%) ang katamtaman lamang, at ang natitirang isa(1.25%) ay walang halaga. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 6:
Pagsang-ayong ng mga respondente sa paglilinang ng isports sa UPH

Ukol naman sa kahalagahan na malinang ang isports sa bawat estudyante. Apatnapu’t-anim(57.5%) sa respondente ang nagsasabing mahalagang mahalaga, dalawampu(25%) ang katamtaman lamang, sampu(12.5%) ang di gaanong mahalaga, at ang natitirang apat(5%) ay walang halaga. Pansinin ang kasunod na grap:
Grap 7:
Pananaw ng respondente sa kahalagahan na malinang ang isports.

Tinanong naman ang mga respondente kung may mga isports na dapat idagdag sa UPH upang linangin, animnapu’t-walo(85%) sa kanila ang nagsasabing mayroon at ang natitirang labing-dalawa(15%) ay wala. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 8.
May mga isports pa bang dapat idagdag

Inalam namin ang opinyon ng mga respondente kung anong benepisyo ang makukuha ng mga estudyante sa isports, pitumpu’t-lima(93.75%) ang nagsasabing mabuti, tatlo(3.75%) ang nagsasabing masama, at ang natitirang dalawa(2.5%) any wala raw makukuhang benepisyo. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 9.
Pananaw ng mga respondente sa mga makukuhang banepisyo ng mga estudyante sa paglilinang ng isports.

Ukol naman sa kasapatan ng ginagawa ng UPH sa paglilinang ng isports, tatlumpu’t-siyam(48.75%) ang nagsasabing sapat na sapat, tatlumpu’t-lima(43.75%) ang nagsasabing katamtaman lamang, at ang natitirang anim(7.5%) ay hindi sapat. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 10.
Pananaw ng mga respondente ukol sa kasaptan ng ginagawa ng UPH sa paglilinang ng mga isports sa estudyante.

Hinggil naman kung may pakialam ang pamahalaan sa paglinang ng isports sa mga paaralan, animnapu’t-pito(83.75%) ang nagsasabing mayroon at ang natitirang labing-tatlo(16.25%) ay nagsasabing wala. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 11.
Pananaw ng mga respondente kung may pakialam ba ang pamahalaan sa paglilinang ng mga isports.

Ukol naman sa kasapatan ng pagpapatupad ng pamahalaan sa paglilinang ng isports sa mga paaralan, apatnapu’t-pito(58.75%) ang nagsasabing sapat, dalawampu’t-apat(30%) ang ang nagsasabing katamtaman lamang, at ang natitirang siyam(11.25%) ay hindi sapat. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 12.
Pananaw ng mga respondente ukol sa kasapatan sa pagpapatupad ng pamahalaan sa paglilinang ng isports

Hinggil naman kung matagumpay ang nagagawa ng UPH sa paglilinang ng isports, apatnapu’t-tatlo(53.75%) ang nagsasabing matagumpay, dalawampu’t-walo(35%) ang katamtaman lamang, lima(6.25%) ang nagsasabing hindi matagumpay at ang natitirang apat(5%) ay walang pakialam. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 13.
Obserbasyon ng mga respondente kung matagumpay na nagagawa ng UPH ang paglilinang ng isports.

Ukol naman kung maaaring mabago ng isports ang ating buhay o pagkatao, limampu’t-pito(71.25%) ang nagsasabing maaari, labing-pito(21.25%) ang katamtaman lamang, apat(5%) ang hindi maaari at ang natitirang dalawa(2.5%) ay walang pakialam. Pansinin ang kasunod na grap:

Grap 14.
Pananaw ng mga respondente kung maaari bang mabago ng isports ang buhay ng isang tao.

KABANATA V
LAGOM, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYON
1. Lagom
Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatankang malaman ang damdamin, pananaw at kaalaman ng mga estudyante hingil sa “Mga Isports na Dapat Linangin sa mga Mag-aaral ng UPH”. Ang mga ginamit na pamamaraan ng pananaliksik ay deskriptib at normatib na sarbey. Nagdisenyo ang mga mananaliksik ng isang kwestyuneyr na ginamit na instrumento sa pangangalap ng mga datos mula sa mga respondente.
Gamit ang disenyong deskriptib-analitik, ang mga maniniliksik ay nagdisenyo ng sarbey-kwestyuneyr na pinasagutan sa walumpung (80) respondente.
2. Kongklusyon
Batay sa mga inilahad na datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na konklusyon:
a. Ang kaalaman ng mga estudyante ng UPH hinggil sa isports ay katamtaman lamang.
b. Paaralan ang pinakakaraniwang pinaggagalingan ng kaalaman hinggil sa isports.
c. Karamihan sa mga estudyante ay masaya sa pagkakaroon ng asignaturang isports
d. Karamihan rin ay sang-ayon sa paglilinang ng isports.
e. Sapat lamang ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa paglilinang ng isports sa paaralan.
3. Rekomendasyon
Kaugnay ng mga kongklusyong nabanggit, buong-pagpapakumbabang inirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:
a. Para sa pamahalaan, ipagpatuloy lang ang pagsuporta nito sa paglilinang ng isports sa paaralan at kung maaari ay mas pagbutihan pa.
b. Para sa propesor ng isports, ay mas maglaan ng oras sa pagtuturo ng isports.
c. Para sa mag-aaral, ay huwag katamaran ang pag-aaral sa asignaturang isports dahil marami itong mabuting benepisyo.

LISTAHAN NG MGA SANGGUNIAN
Bernales, Rolando A., Atienza, Glecy C., Talegon, Vivencio M. Jr., Rovira, Stanley G. 2009. Kritikal na Pagbasa at Lohikal na Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Potrero, Malabon City: Mutya Publishing House.
Hanan, Craig 2007. www.examiner.com/article/why-are-sports-are-an-importsnt-part-of-education.
Lampley, Joshua 2008. www.wutksports.com/wordpress/?p=126B en.wikipedia.org/wiki/History_of_sports. psychology.jrank.org/pages/608/Sports-Psychology.html#ixzz2sCRWuIKG www.ask.com/question/ahy-are-sports-important. www.schoolfamily.com…...

Similar Documents

Free Essay

Sports

...OFWESTERN SPORTS 1 The Impact of Western Sports to Chinese Traditional Sports Lyon (Yanqing, Huang) Northeastern University THE IMPACT OFWESTERN SPORTS 2 Abstract With the advent of the globalization era, the conflict in different cultural exchange becomes prominent, especially the difference between Chinese and western sports culture. The difference is largely due to the different historical and cultural background. Each of them has made a sense to the development of its own society and influenced our understanding of sports and main sport activities in the wide world. What's more, because of the impact western sport, Chinese traditional sport has changed a lot compared with last century. THE IMPACT OFWESTERN SPORTS 3 The General With the advent of the globalization era, the conflict in different cultural exchange becomes prominent, especially the difference between Chinese and western sports culture. The difference is largely due to the different historical and cultural background. Each of them has made a sense to the development of its own society and influenced our understanding of sports and main sport activities in the wide world. What's more, because of the impact western sport, Chinese traditional sport has changed a lot compared with last century. Many sports in......

Words: 2852 - Pages: 12

Premium Essay

Sports

...Why Playing Sports Keeps High School Teens Out of Trouble There are a lot of benefits that a teen may experience from playing sports. When teens participate in sports, it is a fact that their chances of being involved in trouble are minimized. Teens who participate in sports acquire a lot of life skills overtime that help them become better people. One skill that a teen may learn from playing a sport can be as simple as how to become a better team player. Also playing sports help teens build self esteem while also taking up the majority of their free time outside of school. There are also things that cause trouble for teens when it comes to playing sports. These would be that teens may sometimes resolve to doing something negative for the sake of being a part of the team, not know how to handle the fame that may come from being a star athlete, and also it could cause a teen to have depression if he or she faces a losing season in a particular sport. Although some of these aspects are negative, most of the things that are experienced from playing sports ultimately lead to sports keeping teens out of trouble. In today’s society, technology has become a very popular thing. As more and more things like the TV, movies, computers, and video games are becoming the popular things, it has led teens to being much more isolated. This leads teens to becoming bored, which then leads them to be more likely to involve themselves in dangerous behavior. It used to be that these teens would......

Words: 2299 - Pages: 10

Free Essay

Sports

...Sports have been part of human entertainment for centuries. Sports in America have become popular entertainment. Sports are a big social and cultural understanding on America lifestyle as well as worldwide. America has made popular the National Football League, the National Basketball Association and many more. Although America has made such a vast impact on the influence of sports, there is one general focus that is still raises questions today. This question brings debate to the presence of racism in modern sports in America. Sports have been a useful way of entertaining people for many years. However, it is an inherent part of regions culture that has determined fame and popularity of selected sports. One of the best examples of this is sumo wrestling in Japan, although it is known worldwide, it can be affiliated with one particular culture. American culture has made a liking to sports such as basketball and Football making part of American culture. Although there are a large amount of sports played worldwide, it seems that each culture has a preference or “adopted” one particular sport that is notorious to their culture. When looking at sports in America, it seems as if football is the number one selected in “American” sports. Unfortunately with this ethnical segregation of sports, another discrimination is present. This is racial discrimination, and it still plays a roll in teams and individual sports all around the world. When America portrays an image of a NFL......

Words: 411 - Pages: 2

Free Essay

Sports

...Importance of Sports and Games By Smruti Sports and games are very important for us. They keep us healthy and fit. They offer us a change from the monotony of daily life. It is a useful means of entertainment and physical activity. Sports and games help in character building. They give us energy and strength. Sports and games are means of mental and physical growth. During sports we come to learn many things. We learn how to maintain mental balance in the midst of hopes and despair. They make us learn how to tackle the difficult situation. Sports develop a sense of friendliness. They develop in us team spirit. They help in developing mental and physical toughness. They shape our body and make it strong and active. They give us energy and strength. They remove tiredness and lethargy. They improve blood circulation. This improves our physical well-being. Sports and games improve our capability. They improve our efficiency. Either study or work alone makes us exhaust. We remain no longer efficient to do any work. Sports remove our mental exhaustion. Sports are integral part of education. Education without sports is incomplete. Keeping their value in life, children are taught some sorts of games in the very early stage in school. These days’ sports are a part of academic curricula. Sports are particularly important for the youth. They help in their physical and mental growth. They contribute in the formation of character. They inculcate in them good values. It is therefore,......

Words: 414 - Pages: 2

Free Essay

Sport

...An essay on Sport The issues involving Sport has been a popular topic amongst scholars for many years. I find my self constantly drawn back to the subject of Sport. While it has been acknowledged that it has an important part to play in the development of man, there are just not enough blues songs written about Sport. It still has the power to shock those most reliant on technology, many of whom fail to comprehend the full scope of Sport. Keeping all of this in mind, in this essay I will examine the major issues. Social Factors Comparisons between Roman Society and Medieval Society give a clear picture of the importance of Sport to developments in social conduct. I will not insult the readers inteligence by explaining this obvious comparison any further. The immortal and indispensable phrase ‘honesty is the best policy’ [1] created a monster which society has been attempting to tame ever since. Much has been said about the influence of the media on Sport. Observers claim it raises the question 'why?' Some analysts have been tempted to disregard Sport. I haven’t. It is intrinsically linked to adolescent inner acclimatisation. Economic Factors Increasingly economic growth and innovation are being attributed to Sport. We will study the Lead-a-Duck-to-Water model. For those of you unfamiliar with this model it is derived from the Three-Amigos model but with greater emphasis on the outlying gross national product. National Debt Sport Clearly the graphs......

Words: 496 - Pages: 2

Premium Essay

Sports

...Sports today are the highlight of American life in a great majority of people. They are enjoyable whether you are playing them or watching them. This is the same all over the world. In some countries, a certain sport is the backbone or the main attraction. A majority of sports are played in the U.S. and in other countries but a great deal of them are only played in the U.S. Why is this? Is this because other countries have no interest in our sports? Is it that maybe countries are just unaware of U.S. played sports? Whatever the case may be, sports expansion would have a huge impact showing a sense of unity within countries. Though, certain cultural factors must be relinquished before integration can happen. ​​​​​​​​An introduction to the sport in other countries must be the first step in the integration process. People need an incentive to be transformed into a fan from a spectator. Seeing the sport will give people an opportunity to learn it and make a decision to determine if the sport is appealing to them (Ipatenco). I believe that before it is decided what sport to integrated into a country, research needs to be done to ensure that the sport is not offending to the country’s religion and beliefs (Hodgson). There are so many different cultures of world and we as Americans have to ensure that we are not intentionally “bashing” or demeaning a culture. Participation in the sport from other countries would be prosperous as well. In sports, hands on experience will......

Words: 449 - Pages: 2

Free Essay

Sports

...Sport (or sports) is all forms of usually competitive physical activity which,[1] through casual or organised participation, aim to use, maintain or improve physical ability and skills while providing entertainment to participants, and in some cases, spectators.[2] Hundreds of sports exist, from those requiring only two participants, through to those with hundreds of simultaneous participants, either in teams or competing as individuals. Sport is generally recognised as activities which are based in physical athleticism or physical dexterity, with the largest major competitions such as the Olympic Games admitting only sports meeting this definition,[3] and other organisations such as the Council of Europe using definitions precluding activities without a physical element from classification as sports.[2] However, a number of competitive, but non-physical, activities claim recognition as mind sports. The International Olympic Committee (through ARISF) recognises both chess and bridge as bona fide sports, and SportAccord, the international sports federation association, recognises five non-physical sports,[4][5] although limits the amount of mind games which can be admitted as sports.[1] Sports are usually governed by a set of rules or customs, which serve to ensure fair competition, and allow consistent adjudication of the winner. Winning can be determined by physical events such as scoring goals or crossing a line first, or by the determination of judges who are scoring......

Words: 2367 - Pages: 10

Premium Essay

Sports

...Cultural Impact of Sports – Start Them Young Source: Sherlip, Adam, and Russell Scibetti. The Business of Sports . N.p., 16 Dec. 2008. Web. 12 Apr. 2012. <http://www.thebusinessofsports.com/2008/12/16/the-cultural-impact-of-sports-%E2%80%93-start-them-young/>. Author: Adam Shelip and Russell Scibetti Date: December 16, 2008 Sociological Topic: Cultural Impact of Sports Summary: This article is how hockey is bringing different cultural together. It states how a Russian hockey player has turned the city of Washington D.C. into a hockey town. This article also talks about Project Hope which an initiative of the New York Islander to go over to China and teach the kids about hockey. Basically this article talks about how sport is bringing different cultures together. 2. Title: Pros and Cons of Sports Competition at the High School Level Source: Chen, Grace. Public School Review. N.p., 31 Dec. 2008. Web. 12 Apr. 2012. <http://www.publicschoolreview.com/articles/67>. Author: Grace Chen Date: December 31, 2008 Sociological Topic: Competition Summary: This article is about how competition within high schools sports is high than ever and how teenagers have to learn to balance their athleticism with potential dangers. This article talks about the negative effects competition can have on teenagers wanting nothing more, but to win. This article states some of the dietary restrictions some athletes use. 3. Title: Lessons from sports: children's......

Words: 1130 - Pages: 5

Premium Essay

Sports

...Elle Kloewer Mrs. Peterson College English 9 September 2014 Audience: American Teenage Athletes How Sports Benefit Life         She is sitting there, getting ready for the biggest game of her life. All her emotions are overwhelming her. This will be the last game she plays in a cyclone jersey this season. It all comes down to one play. Her only thoughts are to keep breathing, stay positive, and win. One rebound, that’s all the coach says as she leaves the huddle. Playing a sport is not just about the game itself, but a benefit in every aspect of life. Live life to the fullest, try new things, and enjoy every moment.         Health is one of the most important aspects of any sport. Staying physically fit as a teenager/ young adult is a priority to living a long healthy life. In the Harlan Community High School, a student must have a semester of physical education; however, they can bypass this by being involved in a full semester of sports. Athletes put in hours and hours of physical activity every week. Being physically fit is not only just about working out though. Eating healthy can make you that much more of a powerful athlete. Protein, fruits, and vegetables can help keep the body full of energy and power longer than any energy drink or power bar. Sports also increase your metabolism rates so you can eat more to keep your energy up. Having a high metabolisms allows your body to take in more food without gaining much weight. Your cardiovascular system will also be......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Sport

...groups and all the stages of the sports participation pyramid I am going to explain the barriers to participation from 3 different target groups at each stage of the sport development pyramid. My 3 target groups are Over 50s, Women and Young people. Over 50s is a target group because there is more over 50s playing sport now than ever before, this is because people are living longer and wish to keep fit and active. Young people is a target group because if people can get young kids active and give them a chance to do sport at a young age then it is more likely that they will carry on with sport and go up through the sports participation pyramid. Women is a target group because although traditionally women participate less in sport, the number of women in sport has gone up in the past few years. From 2005 to 2008 the overall women participating in sport went up from 2.57 Million to 2.81 Million (12.3% increase). Also more women are playing male dominated sport like Rugby and Football. Target group 1 – Over 50s At the foundation stage for Over 50s there is not any facility’s that will teach the basic skills for a sport. For most sports such as Crown green Bowling participants will go straight into the participation stage. In the participation stage for Over 50s a barrier would be cost of travel. If a person cannot drive then the cost of the buss maybe too much and if it is too far to walk the participant may have to stop playing that sport. Also the cost of......

Words: 3275 - Pages: 14

Free Essay

Sports

... Sports have played a major part in my life. They mean so much to me because they have given me the chance to build relationships with teammates and competitors. Playing sports made me realize that win or lose, if I had worked my hardest I was happy with myself. I like to play sports because they give me time to focus on training, which relieves stress and keeps me fit. I like to play soccer and ice hockey because I learn to work with a team. Individual sports such as track and dancing have given me the confidence to perform successfully in front of people. I have benefited by playing many different sports. In soccer, I understood that the harder I worked the better I got. In ice hockey it was a very different understanding. My hockey team was the first girls team to be formed in the Winslow area, and the team started with kids who could barely skate. With positive attitudes from both the coaches and the players, we built the team up for a successful winning season. The winning wasn't only against other teams but also within ourselves because we had the positive attitudes to get where we were. School work is especially important during sports seasons. Keeping up my grades is important to me. Playing sports and having good grades make me happy because I feel that if I can succeed in both school and athletics, I can also have a successful future. My family is another key factor in my sports success since they have always supported me in every type of sports and activity.......

Words: 324 - Pages: 2

Free Essay

Sport

...Successful sports professionals can earn a great deal more than people in other important professionals. Some people think this is fully justified while others think it is unfair. Stakeholders People Sports professionals: those who been successful in sports games, champions, heroes, sports stars Other important professionals: hard working people, specialists, scientists, managers Keywords: Unfair: injustice, bias, sort of discrimination, inequality Fully justified: fair, Agree | Disagree | (KP) Many sports stars earn money than any other professionals | Professionals working harder and serve the humanity with many technological advances | (SS) They make them stars to left their country’s pride and repetition | Professional like doctors spend most their lives studying to succeed in a highly competitive career with many professional milestones. | (DD) Most the money they gain coming from abroad, so it helps their country economy | to Professional like doctors spend most their lives studying succeed in a highly competitive career with many professional milestones. | Moreover, large part of the money they earn goes toward their club | Similarly, scientists spend most their time in the research laboratory to develop new technology breakthrough or product | Many people think that sports stars have the right to earn a large amount of money since they use their talent and most valuable time to practice and exercise. Others......

Words: 439 - Pages: 2

Premium Essay

Sports

... How Sports Evolved Recreation Programming Professor Newton 05/10/2013 Whether you have engage in sports in your leisure time, watch as a spectator or played on a professional level sports are major source of entertainment in the world. The earliest historical account of sports date all the way backs to BC time. A sport is defined as an activity involving physical or mental exertion and skill in which an individual or team competes against another. The ten most popular sports in the world are Football/ Soccer, cricket, tennis, hockey, baseball, table tennis, volleyball, rugby, and golf. In the United States motor sports, pro- wrestling, and martial arts are also popular. Sports are usually governed by rules and regulations to ensure fair competition and ensure the adjudication of a winner though fairness was not always a common practice especially in the ancient world. The history of sport can teach us about the social changes with society. In ancient times it was not uncommon for humans to die during sport events. For at least seven hundred years entire villages participated in violent combat sports such as fencing and jousting. The Romans were especially known for this with the gladiatorial games and chariot racing. These types of sports would almost always leave an opponent seriously or fatally injured. In ancient Greece most sports took place during the funeral games during the Mycenaean period. Such games have been described in Greek mythology like the Iliad......

Words: 3377 - Pages: 14

Premium Essay

Sports

...Robert Smith SOC 2340 September 11, 2015 E-Sports International Gaming is becoming more and more popular as new federations continue to pop up like MLG (Major League Gaming) and the International E-Sport Federation. Online competition has rapidly grown throughout the years, and continues to grow as technology grows. If e-sports have become this popular and more enjoyable to watch and play, then why are they not considered to be apart of the Olympic games? Do the Olympics fear for the future? Are they afraid that technology might take over sooner than they expected? I think that it is time the Olympic Games stop defining sports as only competitive games involving physical activity, and start letting technology and the future make history. I want to move the petition forward to make e-sports Olympic games and here is why. What do we think of when we think of sports? Fast paced activities involving lots of rigorous physical exertion, and very well practiced physical skills. I think that we sometimes look past other competitive activities solely because they do not involve physical activity. This is where e-sports come into play, and it may be hard to adapt to at first, because only the younger generation people will understand all of the new technology and games better than most older generation people. StarCraft 2, Dota 2, and League of Legends are all online competitive PC games, where millions of players online from around the world fight and compete with each other.......

Words: 1287 - Pages: 6

Free Essay

Sports

...27/12/2015 Travel Biz Monitor :: Print Article [ PRINT]   [CLOSE] Features Monday, 24 January, 2011, 14 : 00 PM [IST] Sports Tourism: A rapidly evolving niche in India A holiday with friends or family to witness a mega sporting event is no longer an alien concept for Indian travellers. The number of travellers keen on a ring side seat to cheer for the ‘men in blue’ at the upcoming ICC  Cricket  World  Cup  2011  in  India,  Sri  Lanka  and  Bangladesh  or  their  favourite  team  during  T20 tournament or driver in a formula one race is rapidly growing. And these sporting enthusiasts are willing to spend ‘top dollar’ to jet set across the globe to experience the thrill of watching their favourite game live. These fans also like to ‘live it up’ exploring and enjoying the destination simultaneously.  Correspondingly, there has also been a marked rise in the number of tour operators and agents specializing in  servicing  the  requirements  of  this  particular  segment.  It’s  not  only  niche  specialists,  but  also ......

Words: 2179 - Pages: 9