Free Essay

Room 106

In: Historical Events

Submitted By jadenjoe
Words 2743
Pages 11
Araling Panlipunan Reviewer
Aralin 1
◊tao unang sumilpot 2 milyong taon nakaraan
◊edad ng sandaigdigan: 14,988,000,000
◊edad ng mundo: 4,498,000,000
◊1300BK: mga Tisno nagmasid sa galaw ng araw at posisyon ng mga bituin
◊Pythagoras, Heracleides, Aristarchus, Aristotle, Ptolemy
◊Aristarchus: araw iniikutan ng planeta
◊Aristotle: daigdig sentro ng daigdig
◊Ptolemy: kakampi ni Aristotle
◊Nicolaus Copernicus: Mikolaj Kopernik; kakampi ni Aristarchus
◊Galileo (Italya), Isaac Newton (Inglatera), Johannes Kepler (Alemanya), Edwin Hubble (Amerika)
◊Mesopotomia: Babylonians, Assyrian; 200 BK; Enuma Elish gumawa ng langit at ng lupa mula sa malawak na dagat; ibig sabihin ng Mesopotamia (lupain sa pagitan ng dalawang ilog, Tigris/Euphrates)
◊Griyego: magkadikit ang langit at ang lupa; nang magkahiwalay ito saka kalamgn lumitaw ang mga tao, bundok atbp.
◊Hudyo atr Kristiyano: mundo ginawa ng Diyos; bibliya (Kristiyano) at Torah (Hudyo)
◊Hindu: Vedas
◊Teoryang Nebular: Pierre Simon de Lapalace (1796); planeta nabuo sa mainit na buhag (gas) na mabilis na umikot sa kalawakan; nang lumamig, ito’y nagkaroon ng porma hanggang naging planeta
◊Big Bang: nabuo pagkatapos ang malaking pagsabog (naganap 20 bilyong taon nakaraan); lumikha ng bola ng apoy na naging sa kalaunan, bituin, planeta atbp.
◊Dalawang Bahagi ng Big Bang ◊1. simula nang maganap ang pagsabog, patuloy na lumalayo ang mga bolang apoy kaya’t patuloy ring lumalawak ang daigdig ◊2. patuly na paggalaw ng mga bituin atbp. ay maaaring tumigil sa paglayo sa isa’t isa at sa halip ay pwedeng bumalik at magbanggaan
Ang Pinanggalingan ng mga Tao
◊Charles Darwin: Origin of the Species; ang tao’y di basta-bastang sumulpot kundi unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at hitsura; unang nagbigay ng ebidensyang nagpatunay dito; maraming tao ang di naniwala dito dahil labag daw ito sa istorya ni Adan at Eva
◊humanap ang mga siyentipiko ng ebidensiya upang mapatunayan ang teorya ni Darwin
◊noong ika-19 dantaon, naging masigasig ang mga tao sa pagtuklas sa kanilang pinagmulan
◊Leakey (Louis, Mary, Richard): nakatuklas sa mga labi sa Aprika
◊Australopithecus (bakulaw na Taga-timog): pangalng binigaysa uri ng unang tao ◊Africanus: matulis ngipin, karne, di-tuwid katawan sa paglakad, kasangkapang bato’t buto, kaunting noo, maliit at payat kaysa sa robustus ◊Robustus: gulay, lumalakad nang patayo subalit di tuwid, walang noo, walang kagamitan, nakatira sa kagubatan, masmalaki sa africanus
◊Homo Habilis: mataas noo, karne’t gulay, lakad patayo’t tuwid, kasangkapang bato, nagtayo ng tirahan, higit na malaking utak kaysa Australopithecus, namuhay bilang pangkat
◊Homo Erectus: Mataas noo, karne, gulay, nakatayo sa paglakad, iba’t ibang tirahan, kagamitan, apoy, di-kataasan, napakalagalag, nagbiyahe sa Heidelberg, Beijing at Java; Taong Peking, Taong Java
◊Homo sapiens: mataas noo, karne’t gulay, nakatayo paglakad, tuwid, saan-saan nakatira, kasangkapang bato, metal etc.
◊Neanderthal: malapat at makapal ang bungo sapagkat higit na malaki ang laman nitong utak kaysa karaniwang tao ngayon
◊Cro-Magnon: masmalaking utak kaysa sa atin, matangkad(6talampakan), malalaki ang katawan
◊Carl Sagan: malaki man ang katawan nila, nandito pa rin tayo dahil sa ating abilidad Aralin 2 ◊ unang apat na bilyong taon ng mundo nahati sa Archeozoic at Proterozoic
◊ ang dalawang ito’y tinawag na Precambrian
◊ dito unang nabuhay ang mga dikya, bulati, koral at mikrobyo
◊ matapos ang proterozoic, sumunod ang paleozoic na nagsimula mga 570 milyong taon ang nakaraan at tumagal nang 330 taon
◊ sa huling parte nito lumabas ang mga halamang may buto at mga reptilya, at mga palaka
◊ Paleozoic binubuo ng Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian
◊ Cambrian: maraming hayto ang natagpuan; hayop na may bahay tulad ng tahong (pati rin sa Ordovician at Silurian
◊ Devonian: makakapal na kagubatan, dumami ang isda
Mesozoic
◊ pumalit sa Paleozoic
◊ nahahati Triassic, Jurassic at Cretaceous
◊ Triassic: dinosaur tulad ng pterodactyl; lumalangoy na buwaya, pagong pati palmera
◊ Jurassic: tumigas ang balat ng dinosaur kaya naging masmapanganib sila;
◊Cretaceous: tumaas ang tubig sa dagat kaya nagkahiwalay-hiwalay ang lupain; lumitak bundok at bulkan (namatay ang maraming nilalang dahil sa alikabok)
Cenozoic
◊ 63 milyong taon nakaraan nagsimula
◊ panahong umiiral pa rin ngayon
◊ ebolusyon ng mammal, ibon at halaman
◊ Tertiary: Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene
◊ Eocene: naglipana ang mga bakulaw; maliliit na reptilya, paniki, kamelyo atbp.
◊ Miocene: 18 milyon yrs ago; nabuhay ang bakulaw na tawag proconsul o dryopithecus, bakulaw na di-lumalakad at sinasabing pinanggalingan ng Homo Sapiens
Ang Epokang Pleistocene
◊ Quartenary: Pleistocene, Holocene
◊ Pleistocene: pagyeyelo (bago dumating ito, mainit ang klima ng mundo sa loob ng 60 milyong taon)
◊ Pagyeyelo: Tumagal nang 40,000-60,000 taon; tuwing matapos ito, natutunaw ang yelo; namatay ang maraming bakulaw; namalagi ang tao sa kainitan ng Aprika, Timog Asya at Australia; kanlurang asya at hilagang amerika nabalutan ng yelo; nakatulong dahil tumaas ang lupa na nagbigay oportunidad sa sakahan
ANG MGA PANAHON NG TAO
Paleolithic
◊ Lumang Panahon ng Bato
◊nagsimula mula ang unang lumitaw ang tao hanggang 8000BK ng nagsimula silang magsaka
◊pinakamahaba
◊natapos sa epokang Pleistocene
◊gumamit ang tao ng kasangkapang yari sa bato, buto, kahoy, halaman
◊gumamit ang tao ng apoy
◊nangaso ang tao
◊nagsuot ng damit ang tao mula sa balat ng hayop
◊natulog ang tao sa kweba
◊walang agrikultura
Mesolithic
◊Panahon ng Bato
◊8000BK
◊natunaw ang makapal na yelo; lumawak ang lupang pansakahan
◊naging maspino ang kagamitang bato
Neolithic
◊Bagong Panahon ng Bato
◊4000 to 3000 BK
◊agrikultura
◊alagang hayop
◊mga banga, paso, palayok
◊makikinis na kagamitang bato
◊tao’y tumigil sa paglalaboy
◊lumaki ang populasyon; nabuo ang pamayanan;organisasyong panlipunan
◊nagsimula ang pansakahan sa Timog Asya at lumaganap sa mundo
◊napabuti ang agrikultura sa Mesopotamia etc. noong 4000BK
◊naiwan ang bakas sa Europa 3000-2500 BK nakaraan
Chalcolithic
◊di masasabing isang panahon
◊sakop ng Neolithic
◊di-na pawang bato kundi tanso na rin ang mga kagamitan
Panahon ng Tanso
◊tanso unang ginamit sa Mesopotamia noong 3500BK para sa sandata
◊tanso nagmula sa Asya Minor, Armenia, at Caucasia
◊3000 BK laganap paggamit ng tanso sa Timog Kanlurang Asya; 2000BK sa Europa
◊Bronze Age di naganap sa buong mundo
Panahon ng Bakal
◊ore (dukalin) lumabas sa mesopotamia noong 2500BK
◊tunay na nag-umpisa noong 1000BK nang mapalitan na ang tanso
◊1400 BK:Asya Minor; 1100BK: Austria o Europa
◊umabot sa Amerika 1600PK Aralin 3 Teoryang Tulay Lupa
◊kabit-kabit dati ang mga lupain ng mundo at nagmukha lamang hiwa-hiwalay dahil natunaw ang mga bundok ng yelo
◊dahilan ang paglalakbay ng mga tao sa iba’t ibang kontinente
◊Eurasia nakakabit sa Aprika sa pamamagitan ng tangkay ng Suez
◊Kipot Bering nag-ugnay sa Eurasya sa Hilagang Amerika
◊Panama Canal idinugtong ang Timog at Hilaga Amerika
◊Dati’y di magkahiwalay ang New Guinea, Tasmania at ilang isla ng Melanesia, Australia pinaka-pusod ng lupaing ito
◊pinakamababaw na bahagi ng dapat ay palibot sa Timog-Silangang Asya at Australia (73.15 metro/240 talampakan)
Ang Pangaea
◊Continental Drift: Alfred Wegener (Alemang guro, may ineres sa atmospera at panahon); buo noon ang lupain ng mundo di dahil sa tulay-lupa kundi dahil talaga silang magkakadikit
◊Napansin ni Wegener noong 1912 na magkahugis ang baybay-dagat ng Brazil at Aprika
◊Lumipat ang interes ni Wegener mula sa heolohiya at paleontohiya
◊Noong panahong Jurassic at Tertiary, simulang nabasag ang Pangaea
◊Unang naghiwalay ang Aprika at Timog Amerika at nagkaroon ng Atlantiko
◊Noong Quartenary, naghiwalay ang Norway at Greenland
◊Sa paggalaw ang India patungong hilagang-silangan, nabuo ang Himalayas
◊Sa paggalaw ng mga kontinente, may mga naiwan tulad ng Lesser Antilles, Greater Antilles, Pilipinas, Hapon
◊Ang Australia at New Zealand aty dati’y iisa
◊Scandinavia’y dati’y nakalubog hanggang Panahon ng Yelo
Walang Pruweba, Walang Paniwala
◊Namatay si Wegener, 1930 sa Greenland
◊Alex du Toit: mula sa Johannesburg, Timog Aprika; pag-angat nang magma mula sa pusod ng mundo ang nagtulak sa kontinente para maghiwalay; wala nga lang katibayan
◊Patrick Blackett at Stanley Runcorn: 1950, siyentipikong Ingles, magnetismo ng mga bato sa ilalim ng lupa; dating magkadikit ang Europa at ang Hilagang Amerika
◊Ekspedisyon sa Antarktika: nakatagpo ng malaking deposito ng karbon; nanggaling sa namatay na halaman; napatunayang may buhay dati sa Antarktika
◊Arthur Holmes: taga-Scotland, thermal convcection: paggalaw ng mga kontinente ay naganap bunga ng malakas na alono daloy papaitaas ng mga lusaw na alono daloy papaitaas ng mga lusaw na bagay sa ilalim o pusod ng lupa; nang sumingaw ito, nahatak sa iba’t ibang direksyon ang Pangaea at nabiyak
◊lahat ng kontinente ay gumalaw di-umano patungong hilaga, may bilis na 20-90 km sa bawat isang milyong taon
◊India: pinakamalayo ang narating
◊Pagkaraan ng ilang milyong taon, iiba na ang hitsura ng ating mga mapa; magbabanggan ang Asya at Australia
Kontinente ng Mundo
◊Asya, Aprika, Australia, Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarktika
Ang Mga Lahi sa Mundo
◊Siyam kinikilalang lahi
◊Dati’y tatatlo: Caucasoid, Mongoloid, Negroid
◊Caucasoid: Hilaga/Timog Europa, Hilagang Aprika, Timog-Kanlurang Asya, Rusya, Siberia; India, Indoesia, Hapon, Silangang Pasipiko; mapuputi anag balat, matangos ang ilong, manipis ang labi
◊Mongoloid: dating kasama ng Pilpino; Silangan, Gitna, Timog-Kanluran, Timog Asya, Hilagang Aprika, Timog-Silangang Europa
◊Amerikanong Indian at ang Eskimo ay mongoloid
◊Negroid: Aprika, India, Pilipinas (Aeta), Indonesian, Oceania (Papuan at Melanesian), maliliit, maiitim, kulot at pino ang buhok, sarat ilong, makapal labi
Ang Makabagong Pagkakahati-hati ng mga Lahi
◊Aprikano: Aprika, Hilaga/Timog Amerika
◊Amerikanong Indian: itinaboy ng Europa; Hilaga/Timog Amerika
◊Indian: maputi at maitim na balat, Pakistan, India, Bangladesh
◊Asyano: Tsino, Hapones, Koreano,, Filipino, Vietnamese, Malaysian, Indonesian, Kampuchean, Singaporean, Silangang Asya, TImog-Silangang Asya
◊Australiano: Australia, aborigines
◊Europeo: Europa, Timog-Kanlurang Asya, Australia, New Zealand, Hilagang Amerika, Timog Amerika at Timog Aprika
◊Melanesian, Micronesian at Polynesian: Pasipiko Aralin 4
◊Unang sibilisasyon sa Asya
◊Sibilisasyon: pag-unlad ng pamumuhay ng tao
◊Ang sibilisasyon o kabihasnan: masasabing umiiral na kapag ang mga tao ay marunong nang bumasa, at magtabi ng mga tala tungkol sa kanilang buhay, lipunan, tradisyon, at mga institusyon
◊nakakamit dahil sa pag-unlad ng pagkatao ng tao
◊pinagmumulan ng sibilisasyon: kakayaha, pangangailangan, talino ng tao, kaugalian, pamahalaan, pamumuhay, mataas na antas ng kaunlaran, kultura, teknolohiya
Ang Unang Sibilisasyon
◊Ang mga dating mangangaso ay nagsimula sa kagamitang bato ngunit unting umunlad hanggang natuto sila magtanim at maghabi
◊mahalagang katangian ng lugar na pinagtatayuan ng sibilisasyon: tubig
◊Dahilan: pagkain; kalakalan, kalinisan, transportasyon; inumin, irigasyon, pagsasaka
◊Mesopotamia: unang siyudad noong 3500BK
◊Magsasaka, patol, negosyante, pari
◊Pamahalaan nanggaling mula sa mga negosyante at pari
◊Pag-unlad nagsimula sa mga Sumerian noong 4000BK
◊Tumira sila sa katimugan ng Mesopotamia na ang tawag ay SUmer
◊Sumerian unang gumamit sa Ilog Tigris at Euphrates bilang patubig sa taniman; nag-alaga rin ng hayop
◊Pagbabagong dulot ng Sumerian sa Mesopotamia
◊1. nagkaroon ng malalaking pamayanan
◊2. natatag ang mga siyudad na may sari-sariling pinuno
◊3. naging malalaking templo ang maliliit na sambahan
◊4. nagkaroon ng kalakal sa ibang bansa
◊5. nagkaroon ng pamantayan para sa sukat at timbang
◊6. decimal
◊7. natipon sa isang kodigo ang mga batas
◊8. naimbento ang pagsusulat
◊Cuneiform: 3100 BC, istilo ng pagsusulat
◊sagana ang mesopotamia sa luwad at madalas itong gamitin
Harappa sa India
◊Sa lugar na dinadaanan ng Ilog Indus unang nagkaroon ng Pamayanan
◊Limang sanga ng Ilog Indus: Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, at Sutlej
◊Punjab (limang ilog): kapatagang dinidiligan ng Indus
◊2000 BK: mataas na antas ng kultura para sa mga taga-Punjab
◊5000 BK: nagsimulang magtanim sa bayan ng Baluchistan at Sind
◊ang dalawang bayang iyon pati halos lahat ng Ilog Indus ay Pakistan na ngayon
◊Baluchistan dati’y maraming ilog at bukid ay disyerto na ngayon
Harappa at Mohenjo Daro
◊Isanlibong taon pagkatapos ang Mesopotamia
◊Harappa: nakuha sa pangalan ng isa sa dalawang malaking siydad ng sibilisasyong iyon
◊natatag sa kaliwang pambang ng Ilog Ravia, Punjab
◊Mohenjo-daro: natatag sa kanang pampang ng Ilog Indus
◊2350-1750BK: umunlad ang Harapa at Mohenjo Daro
◊Nagtanim, nag-alaga ng hayop, nagtayo ng siydad, nagpairal ng pamahalaan sa pamamagitan ng buwis ang mga Harappan
◊pangunahing tanim: trigo, barli, gisantes, linga, at bulak
◊nakipagkalakalan sa Persia, Mesopotamia at Tibet
◊Harappan: sistemang pagsulat na may 270 titik; wala pa rin nakakatuklas kung paano intindihin ito
◊sinasabing nanggaling lamang sila sa Mesopotamia
◊Kahit na marunong sila gumamit ng tanso, tinuloy pa rin nilang gumamit ng kagamitang bato
◊Indian: napaka-konserbatibo; dahilan kung bakit hindi nag-abalang lumipat pataas nang Indus ang mga taga-Mohenjo Daro
◊Tuwing lulubog ang gusali, tatayo na lang sila muli ng isa pang gusali hanggang minsan umabot ng siyam ang magkakapatong gusali; pareho rin ang laki ng kanilang mga bahay, lahat gawa sa ladrilyo at walang bintana ang bahaging nakaharap sa kalye; may isang mallit at isang malaking paliguan; malalapat rin ang daan
◊Harappan gumawa ng depensa para sa kanilang mga siyudad
◊Nawalan ng kaayusan sa Mohenjo-Daro bago sila masakop
◊Aryan nagpabagsak sa Mohenjo-Daro noong 2000BK
◊Aryan nanggaling sa Poland hanggang kumalat sa Gitnang Asya
◊Ninuno ng Griyego, Romano, Ingles, Aleman, Turko, Iranian, Syrian, Yugoslavian, Scnadinavian
◊Naging mababa ang tingin ng maputi, matangos ang ilong, matangkad na Aryan sa maiitim at pandak na Harappan
◊Sinunog nila ang mga tirahan ng mga Harappan at pagkatapos ginawang alipin sila
◊Dasa: tawag sa mga Harappan na ang ibig sabihin sa sanskrit ay alipin
◊Aryan na nag-asawa ng dasa ay itinakwil
Tsina
◊Huang ho, Yangtze
◊Huang Ho: yellow river dahil sa kulay ng makapal na banlik na dala nito; nagdala ng pighati sapagkat lagi itong umaapaw at nagdudulot ng baha; pighati ng Tsina
◊1887: baha nakapatay sa isang milyong tao
◊solusyon: ipinakulong ang Huang He sa pamamagitan ng mga dike
◊Yangtze: masgrabe, tawag rin ay Chang Jiang; 400 tonelada ng banlik taun-taon ang ibinubuhos; buhos nito’y nagpapalaki sa Shanghai; di tulad ng Huang He pwedeng daanan ng mga sasakyang dagat na masmaliit sa barko; ginagamit sa kalakal at pinagkukunan ng kuryente
◊kontribusyon: nagbiyahe ang karaban ng metal sa buong Asya, mga butong natatanim, mga pinaamong hayop, mga bagong ideya na sa matalinong isipin ay maaring nagbunga ng masmarami pang ideya
◊Shang: sentro ng sibilisasyong Tsino; natatag sa An-yang sa Hilagang Tsina]
◊Anyang: kabisera ng dinastiyang Shang mula 1400-1100 BK; tagpuan ng iba’t ibang tao; magulo at mabilis na buhay dito ay nakatulong sa pag-unlad ng sibilisasyon
Karagdagang Kontribusyon
◊1.sariling sistema ng pagsusulat
◊2. kasangkapang tanso na natutunan mula sa Mesopotamia
◊3. sistemang decimal
◊4. paraan ng paghuhula
◊5. kalendaryo; isa batay sa paglitaw ng araw sa kalangitan, isa naman sa buwan
◊6. sukatan ng taon batay sa pag-ikot ng mundo
◊Shang: 500 na taon hanggang napabagsak ng Chou noon 1122 BK
◊Chou: tumagal ng 886 taon
Kontribusyon ng Chou:
◊1. pananatili ng mga nasa pamahalaan
◊2. ekonomiya
◊3. pagdami ng tao
◊4. paglaganap ng sibilisasyon sa isang napakalawak na bansa na hindi madaling lakbayain Ziggurat: templong Babylonian na yari rin sa istilong piramide subalit may hagdanan sa labat at may altar sa tuktok Notes
Batayan ng Kasaysayan ◊1. Pagbabago ◊2. Nakaapekto sa karamihan ◊3. Makabuluhan ang pangyayari
Layunin
◊1. matutunanan ang mga maling nagawa ◊2. mauugnay ang nakalipas sa kasalukuyan ◊3. Pahalagaan ang mga taong naka-ambag ng mabuti para sa bansa Salik ◊1. Tao – pinakamahalgang batayan; kumikilos, gumagalaw at nag-iisp sa kanyang kapaligiran; naghahanap ng kasagutan, nakaranas ng kabiguan at tagumpay ◊2. Kapaligiran – pisikal na ginagalawan ng tao; nagtatakda ng gagawin at iisipin ng tao; may malaking impluwensiya sa tao ◊3. Panahon: sumasagot sa tanong na kailan; pagpapakita ng pagbabago; aral at gabay; nagtatakda kung gaano katagal mararanasan ng tao ang hirap o ginhawa
Batayan
◊Batayang Primarya: orihinal na pinagmulan ng batayan; Labi (fossils) ◊bungo ◊banga ◊pintura (drawing) ◊monumento ◊barya ◊bakat (hayop) ◊Batayang Sekundarya: mula sa primarya ◊nasusulat: pahayagan, tableta, nobela, talaarawan ◊di-nasususlat: oral, kwento
Disiplinang Panlipunan
◊Agham pulitikal – pamhalaan at pulitika
◊Ekonomiks – agham ukol sa paglikha, pamamahagai at paggamit ng yaman, kalakal at serbisyo
◊Sosyolohiya – pag-aaral ng pag-unlad, kultura, at funsiyon ng lipunan
◊Heograpiya – pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo ◊1. Anyong lupa, anyong tubig ◊2. Panahon ◊3. Likas na yaman ◊4. klima
◊Antropolohiya – agham tungkol sa pinagmulan, pag-unlad nang sankatauhan ◊1. Pangbayolohikal – fossils, labi ◊2. Arkeolohikal – artifacts ◊3. Sosyokultural – pananaliksik ◊4. Wika
◊Sikolohiya – pag-aaral ng pag-iisip ng tao ◊1. Personalidad – andar ng isip ◊2. Motibo – hangarin sa buhay ◊3. Perception – stimuli ◊4. Sariling kakayahan
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Mundo
1. Pangrelihiyon ◊batay sa kaisipan ng simbahan
2. Pangagham ◊sumasaklaw sa mga likas at mga pangyayaring nasasakop ng batas ng kalikasan
3. Big Bang ◊nabuo mula sa pira-pirasong bahagi ng mga planeta na sanhi ng malaking pagsabog gawa ng malakas na centrifugal force ng nebular sa pag-ikot ng araw ◊Pierre Laplace
4. Condensation ◊mula sa pagsanib ng hydrogen gas at atomic dust ◊Robert Jowstrow
Sibilisasyon
1. Mesopotamia
Tigris/ Euphrates ◊Babylonians/Sumerians/Assyrians
2. India
Indus/Ganges ◊Aryans/Mohenjo Daro
3. Tsina
Yangtze/Huang Ho ◊Intsik/Mongolians
4. Ehipto
Nile ◊Sumerians/Greek…...

Similar Documents

Free Essay

In the Next Room

...Paper on Play Read in Class 2 In the Next Room The story is about a group of people that are sexually frustrated with their loved ones. It begins with a couple named Mr. Daldry, and Mrs. Daldry, Mr. Daldry thinks that his wife Mrs. Daldry is ill with some kind of illness that made her not like what she used to be in their sex life, so they went to see a doctor named Mr. Givings. Mr. Givings had invited something called vibrator, and he thinks that it will help patient with their sex life, but he doesn’t relies that his own wife Mrs.Givings have the same illness as Mrs. Daldry . The play is more like a dark comedy mixed with sad drama, you laugh and at the same time you feel sorry for the characters, like when Mrs. Givings said to her baby that she will find him a nice wet nurse with healthy milk, and then she was near tears, but she recovered. The play in the nearly end turned to be more serious. The set will be divided into two rooms, the doctor office and the lobby.  At the play's climax, the actors step through the imaginary wall dividing the rooms to create the third and final scene, outdoors in the snow. Snow is used throughout the play as a symbol of love. There is couple of things that I think might be difficult to approach during the play. The first thing is the dividing the stage into two rooms. To solve this problem we will need to have a large stage that can be divided into more than two rooms. The second problem is to let the audience feel and what......

Words: 323 - Pages: 2

Free Essay

Room

...My Room As I sleepily stumble into my house at midnight there is only one place I want to be: my room. As I walk in I try to avoid the clothes thrown all over like landmines in a battlefield. My room is the closest resemblance to me, someone who loves sports and music. I flop onto my bed staring up at the ceiling light covered in baseballs and basketballs. In one of the corners of the ceiling there is an ugly yellow stain the size of a football from my once leaky roof. My room has changed little since I was younger. Everywhere I look I see something to do with sports, mostly the Red Sox. Two red pin strips wrap around my white walls. As I sit on my bed tucked away in the right corner, I catch myself staring at a huge picture of Fenway Park hanging above my desk. To the right the infamous picture of Carlton Fisk waving his homerun right hangs over my closet. Dangling from a hanger on my closet is a retro New York Mets jersey signed by Mike Piazza that waits to be encased. Right next to my bed an oversized Red Sox logo sticks to the wall. The logo is almost bigger than the wall itself. A black and red “jet life hangs” over my head, probably the only thing that doesn’t have to do with sports in my room. My desk is littered with nickels, dimes, and pennies that I have tossed on it. There are clothes all over my desk; some folded others rolled up in balls that have been sitting there for days. The top of the desk is covered in filthy black hats with faded red CW logos...

Words: 526 - Pages: 3

Free Essay

In the Waiting Room

... Nathan Hoyle Professor Brandt English 29 October 2012 In the Waiting Room In the Waiting Room, Elizabeth Bishop writes in an adults perspective of herself as a child. Bishop writes this small poem in an adults perspective of herself as a child to get the deep thoughts she had as a child across to the reader. In the waiting room is the realization of Elizabeth Bishop as a seven year old child that she is just like every other human being in the waiting room. In this poem, people are brought together by recognition of each other's pain. We all have sat in dentist office asking ourselves questions that lead to more. Elizabeth Bishop was an only child from Worcester, Massachusetts. In her early childhood she was adopted by her grandparents that lived in Great Village, Nova Scotia. This move happened because her father had passed away when she was only eight months old and her mother was institutionalized for being mentally ill. Later in Bishop's childhood she was removed from the care of her grandparents and moved back to Worcester, Massachusetts with her fathers wealthy family. Bishop did not agree with the move since she was having major separation problems being away from her grandparents. Her time in Worcester is when this poem takes place. Elizabeth Bishop being an orphan is the reason this intelligent little girl realizes at such a young age who she really is. Elizabeth is left not knowing who she is because her parents have both passed. She......

Words: 800 - Pages: 4

Free Essay

My Room

...Tyto Rowell Professor Gray ENG-1000C–598 10 February 2014 My Room Draft 1 If someone were to look through your bedroom, what do you hope your possessions would convey about you? A typical teen's room? In some respects, yes, but in many ways, my room has become an extension of my personality, interests and values. Upon entering, one would probably notice the lack of any music group, scantily clad female model, or indeed, any adornment at all on my walls. I prefer the unsoiled look of clean walls, which provide a sense of calm. However, my room is far from military precision and order; my bed lies unmade and yesterday's wardrobe gathers dust on the floor. The visitor may consider my room tidy, but not inflexible. While touring my room, one would surely stop to look through the room's workspace, my desk and computer. The desktop is fairly organized, consisting of a pencil holder, desk calendar, and assorted textbooks. The calendar is full of important dates--tests, deadlines, and of course, the rare days off from school. Academics are one of my highest priorities, but would be useless without occasional relaxation. Above my desk hangs a bulletin board. Similar to the calendar, it holds important pieces of information, as well as a few personal items. A postcard, a present from my grandfather, would likely catch one's eye. The postcard is from my homeland, and includes a famous quote by Mahatma Gandhi. It reminds me of the country I was born in, and the ties I have to my......

Words: 712 - Pages: 3

Free Essay

A Room of One's Own

...The androgynous mind: Can two things become one? Marilyn R. Farwell writes “Virginia Woolf and Androgyny”, in which she claims, that Woolf uses the concept of androgyny, the concept that “the masculine and the feminine should be balanced but not fused” (4, 434, Farwell). But, Farwell wastes no time and tells her reader that “the sharpness of its definition is not kept in place” (4). Already, it is evident that Farwell believes that Virginia Woolf’s “A Room of One’s Own” is a poor attempt, by the author, to write with an androgynous mind. Farwell believes that Woolf does not balance the two different perspectives of male and female, rather, she fuses, or merges them into one dominating argument. Farwell not only uses her own ideas and opinions to make her argument, but she also uses the ideas and arguments of other known writers and authors such as Coleridge, Nancy Topping Bazin, Herbert Marder, and other authors who have been given much praise and credibility due to their intellectual writing. She uses the ideas and arguments of these writers to support her overall argument which states the following: “The irony is thick as the tone falters between objective and subjunctive. Her anger, [referring to Woo lf] is not suppressed.” Farwell is telling her reader that Woolf is writing in the state of androgyny, but in actuality, is expressing negative emotions that do not allow her to completely argue or state her opinions or thoughts within her book. Farwell......

Words: 837 - Pages: 4

Premium Essay

The Boiler Room

...The movie Boiler Room depicts a 19-year-old named Seth who gets a job at a corrupt stockbroker firm. As he starts his job there, Seth starts to notice many questionable practices that his coworkers do without question. When Seth questions this, he is told to ignore it. The film comes to a head when the FBI arrest Seth, and he must testify against the firm to clear his name. One practice shown in the movie is representing yourself as someone you are not. For example, Seth is told to “be whoever he wants to be” on the phone. Seth is shown on different calls lying about who he is. He tells one customer that he is married and owns a home, and he tells another he is vice president of the firm. I believe people should always portray themselves as who they are. Seth’s lying convinced more customers to buy stocks, which in the end lost them money and hurt Seth’s reputation. Stockbrokers should not try to sell stock by misleading customers into thinking they are someone different than they are. The second practice I do not agree with is the firm using a system called “pump and dump.” This means that the brokers create artificial demand in the stock of expired or fake companies. This practice causes many people to be cheated out of their money and put in bad financial situations. This creates a false market, and although it may make the brokers money, it hurts other members of society. I do not believe one should get a job only for personal gain. I believe the film did a......

Words: 389 - Pages: 2

Premium Essay

Rooms Division

...Rooms Division The rooms division is one of the key departments within a hotel, involving the sales and the delivery of services and facilities for the guests. According to Baker, Huyton and Bradley (2000), this department is the most important as rooms sales are the main source of revenue for the business. This department is usually divided into two departments: front office and housekeeping, however Dix and Baird (1998), explain that larger hotels will have many more smaller departments including advance reservations, reception, cashier and so on. The role of the front office derives from the guest cycle, which according to Baker, Huyton and Bradley (2000), refers to the stages of a typical hotel stay. These stages include pre-arrival, arrival, occupancy, departure. During the pre-arrival stage, the role of the front office involves making a reservation for the guest, which could be via telephone, online etc. During the arrival phase, the front office will complete the registration, allocate rooms and issue their keys. During the guest’s stay, the front office is responsible for responding to the varying needs of each particular guest and could include handling telephone calls, transportation, mail and information, currency exchanges, safe deposits and maintain guest’s accounts. During the departure phase of the guest cycle, the front office will be responsible for handling check-out, bill settlement, baggage handling and transportation, which will once again depend......

Words: 489 - Pages: 2

Premium Essay

Lumber Room

...The analysis of the text “The Lumber - Room” by H. Munro. The text under analysis is written by an outstanding British novelist and a short – story writer Hector Munro. He was born in 1870 and died in 1916.Also he is better known for his pseudonym Saki. Owing to the death of his mother and his father’s absence abroad he was brought up during his childhood, with his elder brother and sister by a grandmother and two aunts. It seems probable that their stern and unsympathetic methods account for Munro’s strong dislike of anything that smacks of the conventional and the self-righteous. He satirized things that he hated. H. H. Munro is best known for his humorous and very interesting short stories. He often used black humour language in his stories. It is a form of humor that regards human suffering as absurd rather than pitiable, or that considers human existence as ironic and pointless but somehow comic. He used it in order to deride the human vices and to show inefficiency of actions of moralistic, hypocritical persons. Munro was killed on the French front during the First World War. His sister in her Biography of Saki writes: “One of Munro’s aunts, Augusta, was a woman of ungovernable temper, of fierce likes and dislikes, imperious, and moral coward, possessing no brains worth speaking of, and a primitive disposition.” Naturally the last person who should have been in charge of children. The character of the aunt in the Lumber – Room is Aunt Augusta to the life. The text......

Words: 2123 - Pages: 9

Free Essay

Giovanni's Room

...ENGL-154 Paper #2 Aarthi Ramesh ‘David’s Un-Happy Ending’ Loneliness is a central theme governing the interactions of the characters pertaining to the novel, Giovanni’s Room. David’s words are a source of wisdom for why loneliness so frequently follows the actualization of love. He says, “With this fearful intimation there opened in me a hatred for Giovanni which was as powerful as my love and which was nourished by the same roots” (p 84). Baldwin perhaps is trying to hint at the thin line separating what we perceive as love from that which we perceive as hate. Similarly, we can identify these components within the pages of Baldwin’s novel. In David, we find a most emphatically unpleasant and disagreeable protagonist; he is often seen as unsympathetic, and almost cruel. Yet, depictions such as, “I felt sorrow and shame and panic and great bitterness” paint a picture of an individual to whom, we must all admit to being able to relate. This stylistic quality, noted by its use of subtlety and skill of realistic depiction of certain elements of personality that are irrefutably universal, and consequently human, betrays a prose that is characteristically, and uniquely, Baldwin. Such being the case, we find in David, a protagonist who is simultaneously intriguing and reprehensible; the consequence of which is an engaging narrative of self-discovery. This curious dichotomy of emotions that David’s character evokes......

Words: 643 - Pages: 3

Premium Essay

Room Reservation

...Both local and foreign guests reserve rooms, conduct meetings, celebrate cocktail parties, weddings and many more other functions at hotel. Employee is the key role of the hotel. They have assign to keep room records, reservation details, clean rooms wedding halls; control the inventory of hotel and many more other responsibilities. Currently Gayana hotel is using a manual system to handle hotel processes. When a guest make a reservation, all the reservation details (including guest details) are recorded in a file and those files are stored in a special cabinet. Calculations of bills and inventory items are done by manually too. As the current system is a file based one, management of the hotel has to put much effort on securing those files. They can be easily get damaged by a fire, insects or even by a natural disaster like tsunami. Keeping files takes much time and wastes much precious man hours. Although we can’t trust the accuracy of calculations done by manually, it’s not a surprise of encountering problems. If we want to check for a previous room record or a reservation detail, management will be in a great problem. It’s a tough and time taking process to search for a record in a file. The Hotel Management System we are going to implement will be covering all the basic processes done in the Hotel. It would handle Guest details, Reservation details, Inventory management details, Room service details, staff management details and room types. All the above......

Words: 4582 - Pages: 19

Premium Essay

The Dying Rooms

...Janica “Ken” Marie R. Concepcion Sec. A54A 11516992 “The Dying Rooms” The Chinese Government introduced the one-child policy back in 1978 and implanted it in 1980. The cause of implementing this was the high chance of overpopulation in China. Before the one-child policy was implemented, the government encouraged its people to have as many children as they can since it was believed that it will empower the country. Then in the early 1970’s the population of china grew to more than 900 million, it was here that the government started to encourage its citizens to marry at an older age and have only two children. There were many possible future states that could have happened if the Chinese population was not controlled properly. If the population was left uncontrolled many effects that would negatively influence different aspects of the nation. Overpopulation remains the leading driver of hunger, desertification, species depletion and a range of social maladies across the planet (Tal, 2013). Overpopulation is the main cause of these different kind of effects mentioned, there are also other effects that can be applied like future unemployment, family mismanagement, etc. Although there are unpredicted and undesired effects on implementing this policy, many citizens of China has now believed that it was a wise decision. One of the unpredicted and undesired effects of this policy is called “the dying rooms”, where children, mostly girls, are sent to because they were......

Words: 868 - Pages: 4

Premium Essay

Bio 106

...BIO 106 HW 1. What is Gardasil? A gardasil is a HPV vaccine that helps protect against 4 types of HPV. It protects against 2 types of hpv, which causes cervical cancer, vaginal cancer, and vulvar cancer. It also protect from anal cancer and genital warts. 2. Who is it recommended for? Why? Why that age range? The immunization is recommended for younger children around the ages of 11-12. The reason being that it should be given a few years before they are sexually active. Also the fact that the immunization must be given in a series of 3 shots over 6 months. 3. What are some safety concerns? Some safety concerns are the common side effects of the hpv vaccine. These side effects are redness or swelling in the arm where the shot was given, fever, headache, nausea, or muscle and/or joint pain. Although it was rare, fainting was found to happen when receiving the HPV vaccination. 4. What are the arguments that serious illness following vaccination are not due to the vaccine? One major reason is the fact that you wouldn’t be able to prove that it was directly correlated to the immunization. For all we know, it could have been caused by another immunization, or something we drink on a daily basis. On top of that, the FDA did a test trial where only a dozen of deaths only a few could have possibly be linked to gardasil. 5. Why might this vaccination reduce the incidence of oral cancer? It was shown to have prevention in oral cancer by around 70%. In...

Words: 330 - Pages: 2

Free Essay

Giovanni's Room

...Didin Hasanbelliu Prof. Baker Wilson English 2 01 12 March 2015 Society’s Influence Giovanni’s Room by James Baldwin is a perfect example of how society affects people’s decisions. The story is mainly about David a white American who moves to Paris, France, in search of his identity. In Paris he meets Hella, a white American woman which he becomes engaged with later in the story. At the beginning of their relationship, the two face some problems in which Hella is not sure if she wants to merry David or not, so she decides to go to Spain for a while to gather her thoughts and make a decision. During this time, David gets into an affair with Giovanni an Italian bartender that he meets in a bar in Paris. The decisions of these three characters are being affected by society they live in continuously in the story. In the novel the main character, David, is being affected greatly by the society he lives in. That is the reason he decided to move to Paris in search of his own identity. David is in constant denial over his homosexuality and refuses to embrace it due to the way of thinking of the American society that he grew up in those years. These ideas prevented David from expressing himself and made him try to be someone who he is not. He’s first homosexual encounter is the first evidence in the novel of how he was affected by this ideas of this society. We see this at the beginning of the book when he has sex with his friend Joey when he was a teen, as he describes......

Words: 1209 - Pages: 5

Free Essay

Cis 106 Complete Class

...CIS 106 COMPLETE CLASS TO purchase this tutorial visit following link: http://wiseamerican.us/product/cis-106-complete-class/ Contact us at: SUPPORT@WISEAMERICAN.US CIS 106 COMPLETE CLASS ALL QUIZZES AND ASSIGNMENTS CIS 106 WEEK 3 Case Study 1 – Computer Ethics, CIS 106 WEEK 4 Assignment 1 – Computer Architecture, CIS 106 WEEK 5 Quiz 1, CIS 106 WEEK 6 Assignment 2 – Networking, CIS 106 WEEK 7 Assignment 3 – Databases, CIS 106 WEEK 8 Quiz 2, CIS 106 WEEK 9 Assignment 4 – The Human-Computer Interface, CIS 106 WEEK 10 Case Study 2 – Software Development Models, CIS 106 WEEK 11 Quiz 3, CIS 106 COMPLETE CLASS ALL QUIZZES AND ASSIGNMENTS CIS 106 WEEK 3 Case Study 1 – Computer Ethics, CIS 106 WEEK 4 Assignment 1 – Computer Architecture, CIS 106 WEEK 5 Quiz 1, CIS 106 WEEK 6 Assignment 2 – Networking, CIS 106 WEEK 7 Assignment 3 – Databases, CIS 106 WEEK 8 Quiz 2, CIS 106 WEEK 9 Assignment 4 – The Human-Computer Interface, CIS 106 WEEK 10 Case Study 2 – Software Development Models, CIS 106 WEEK 11 Quiz 3, CIS 106 COMPLETE CLASS ALL QUIZZES AND ASSIGNMENTS CIS 106 WEEK 3 Case Study 1 – Computer Ethics, CIS 106 WEEK 4 Assignment 1 – Computer Architecture, CIS 106 WEEK 5 Quiz 1, CIS 106 WEEK 6 Assignment 2 – Networking, CIS 106 WEEK 7 Assignment 3 – Databases, CIS 106 WEEK 8 Quiz 2, CIS 106 WEEK 9 Assignment 4 – The Human-Computer Interface, CIS 106 WEEK 10 Case Study 2 – Software Development Models, CIS 106 WEEK 11 Quiz 3, CIS 106 COMPLETE......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

The Room

...In that place between wakefulness and dreams, I found myself in The Room. There were no distinguishing features save for the one wall covered with small index-card files. They were like the ones in libraries that list titles by author or subject in alphabetical order. But these files, which stretched from floor to ceiling and seemingly endlessly in either direction, had very different headings. As I drew near the wall of files, the first to catch my attention was one that read "Girls I Have Liked." I opened it and began flipping through the cards. I quickly shut it, shocked to realize that I recognized the names written on each one. And then without being told, I knew exactly where I was. This seemingly lifeless room with its small files was a crude catalog system for my life. Here were written the actions of my every moment, big and small, in a detail my memory couldn't match. A sense of wonder and curiosity, coupled with horror, stirred within me as I began randomly opening files and exploring their content. Some brought joy and sweet memories; others a sense of shame and regret so intense that I would look over my shoulder to see if anyone was watching. A file named "Friends" was next to one marked "Friends I Have Betrayed." The titles ranged from the mundane to the outright weird. "Books I Have Read," "Lies I Have Told," "Comfort I Have Given," "Jokes I Have Laughed At." Some were almost hilarious in their exactness: "Things I've Yelled at My Brothers." Others I......

Words: 1121 - Pages: 5