Free Essay

Politics

In: Science

Submitted By seyfiyet
Words 439
Pages 2
12) siyasi anlamda muhafazakârlık farklılıktan hoşlanmaz. Toplumu tek bütün olarak düşünmek ister.
Etnik ve dini azınlıklar sorundur. Tek tek bireylerden oluşmuş değil, tek bir şekli şemali olan milleti düşünür. Millet siyasi bir kavramdır. Konuşulan dil din ve siyasi kavramdır. Solculara toplum derler ama millet deyince farklılıklar yok sayılır.
Devlet milletin siyasi karşılığı devlettir. Devlet milletin vücuda gelmiş halidir. Devlette rüşvet, yolsuzluk işleyişi değildir. Rüşvet alan memur devlettin parçası değildir. Devlet idari bir organizasyondur. Devletin ötesinde mistik ve metafizik bir anlayış vardır.

2)70 lerde Kemalizm’den uzaklaşmıştır. Solun maddi ve manevi çöküşünden sonra, korkuları bir şekilde sürükledi.
a)siyasi İslamin yükselişi
b) Kürt meselesi
6) yenilikçi olması yüzünden. İnsanlık 70lerde sağ, sol sorunlarından dolayı Özal sağ kimlikle gelen ve sola karşı açık fikirli bir yöneticiydi. Özal figürü liber merkezde buluşma fikri ve Türkiye gelişmesinde sağ üzerinden olacağına inanıyor ve Özal solun öldüğünü sembolize ediyor. Ve yenilikçi bir siyaset sergiliyor.
8) dünyada 2 çöküşü var
a) maddi, Sovyetler birliğinin çöküşü, dünyada sol bitiyor.
b) manevi, Sovyetler birliğinin, demokrasi içermeyen tüm rejimler sağa kayacağı. Sosyalist rejim dünyada iyi bir miras bırakmayacağı anlaşıldı.
1) devleti ve milleti eleştiriyor. Piyasa ekonomisiyle barışık. Devlete mühendis olarak yaklaşıyor. Ne kadar küçük devlet olursa o kadar iyi.
3) 60 larda Türkiye sağ sola tepki olarak çıkmıştır. Merkezin 60ların sonunda kapanması, adalet partisini her şeyi kapsayamıyor. 60 sonunda 2-3 bölünüyor MSP ve MHP ortaya çıkıyor adalet partisinin bölünmesiyle. Yeterince adalet partisi temsil ettiğini düşünmüyor. 60 sonunda tepki olarak doğuyor MHP ve MSP.
4) milli görüş İslami bakımdan ümmet politikasını aşılamak. İslamcılıkla ümmetçiliği birleştiriyor. Kalkınma devletten gelecek, fabrikalar kurulacak.( Erbakan döneminde)
5) sosyalizm Türkiye’de 60 larda çıktı. 60larda dünyada 3. Dünyanın yükselişi a) Vietnam savaşı
Sömürge bağımsızlığı koruyor. Afrika, Cezayir ve Filistin kurtuluş hareketi. Kemalizm ve Atatürkçülük önemli. 70lerdce solla radikalize oluyor.
7) daha demokrat, merkeziyetçi. Özal’la beraber liberalleşiyor. 2. Cumhuriyetçi Özal’la anlattığı her şeyi yaz.
90larda ciddi tartışmalara neden oluyor.
9) a. Siyası İslamin yükselişi b. Kürt meselesi
Kürtlerin manevi yönetimi ele geçiriyor.
10) kurtuluş savaşı çok şey bırakmış. Kendi sosyalistlerini anti-emperyalizme aktarıyor. Emperyalistler hep Türkiye’yi bölmek istiyor. Türküye devleti ile emperyalistler arasındadır. Türkiye’de AKP’ye Amerika’nın emperyalisti diyorlar.
11) demokrasinin giderek meşru hale gelmesi. Hiçbir ideoloji kötü amaçları doğmamıştır. Örneğin Kemalistler ilk başta iyi amaçlı olsa da sonradan amaçlarının kötüye gitmiştir.
13) liberal ekonomiye geçiş. 12 Eylül sonucu Özal’ın çıkışı ama 12 Eylülün amacı Özal’ın cumhurbaşkanı olması değildi fakat 12 eylül buna yol açtı.
14) demokrasi uzun vadede gerçek ilişkileri solladı, gerçekler perde arkasında kaldı. Sol demokratik sistemden dışlanıyor. Türkiye iş partisi kapatılıyor. Solun mobilize etme kapasitesi yüksek. 90larda anti-emperyalizm, anti-liberalizm var. Demokrasi kukla oyunu gibi olmuş. Demokrasi oyunu arkasında başka amaçlar var.…...

Similar Documents

Free Essay

Politics

...Politics from the past The great philosopher Aristotle stated the bare truth when he said centu­ries ago that man is "a political animal". He and his equally famous disciple Plato strongly denounced politics. Plato went so far as to say: "O, men of Ath­ens, if I was engaged in politics, I would have perished long ago and done no good either to you or to myself." Since then, however, politics has pervaded every sphere of life, and the number of politicians has grown beyond measure. There is politics everywhere, in government generally, in the administration, in schools, colleges, universities, art, literature, and even in sports and games. In fact, there is hardly any sphere of life and activity, male or female, which is free from politics and the insidious influences of the fast-growing tribe of politicians of various hues and types’ sincere ones, insin­cere ones and downright hypocrites, and others who fall and share the traits of both the good and the bad. Of course, it would be unfair to paint them all with the same brush. The lament of Aristotle and Plato has become pointless in modern soci­ety, despite the advance of civilization and the remarkable progress of educa­tion and general enlightenment. Politics and politicians have not only grown amazingly, but have also prospered without let. This may indeed be described as the age of politics and politicians are supreme everywhere. The gates of politics are wide open; anyone can join the vast society of......

Words: 426 - Pages: 2

Free Essay

Politics

...Politics of Coalition in India Politics of coalition has become the ultimate truth of Indian politics these days. No doubt, a coalition gives the chance and pleasure of running a government, but in the course of time, temporal friendships, deceit and blackmailing turn out to be the cause of brutal termination of a coalition government. In most of the cases, a coalition is a principle less, irresponsible and unaccountable alliance of some power-seeking individuals. We have the very current example of Karnataka where the BJP got deceived in a game of ridiculous political farce. The Indian society is divided into different religions, castes, sects and regional mindsets. Principle-based politics has become a deed on papers only and what are more visible nowadays are parties of castes and castes of parties. There are regional parties having special zones for them. We find regional barons and country heads of various castes. These small and regional groups never hesitate to unabashedly indulge in the act of blackmailing for their own purpose. There is no discussion on the burring and relevant topics of national interest. Agriculture, employment, economic policies, education, public welfare, etc. are out of their agenda. These coalitions have become a severe headache for our nation. The pertinent question arise here :what these characterless coalitions have to offer to our nation? The answer is not hidden from the known fact that these coalitions could not become a medium......

Words: 1497 - Pages: 6

Free Essay

Politics

...There are nearly seven thousand organizations represented in our nation’s capital. Interest groups are organizations that seek to influence decisions in government; they are sometime called lobbyists (Wilson, 2009 p. 142). Lobbyists acquired their name because they used to wait in the lobbies of the policy makers in order to catch them coming in and out of their offices. The rise of interest groups became more apparent due common interests amongst groups of citizens. Interest groups play an important role in today’s politics; the rise was attributed to the need to gain access to government in order to accomplish change. Many groups noticed a need to reach out to government officials in many notable matters in order to undertake the protection of the people. Interest groups, through the means of history have played an important role in the politics of the United States of America. Many interest groups are known to have made their mark in society by both striving and accomplishing change in policy. Interest groups have an interesting time line; I will lead you on the journey. During the first, preindustrial phase from the 1830s to 1870s, charitable organizations assisting the poor represented the dominant form of association. Membership in these organization consisted mostly of middle class citizens. Crossing class line, the second phase is attributed to the economic group such as trade unions and employer’s union in between the 1860’s and the early 1900’s. The third......

Words: 2177 - Pages: 9

Premium Essay

Politics

...for an election, "voter turnout" would be 50%. 02: Using your own knowledge as well as the extract, consider why some commentators have spoken of a 'participation crisis' in recent years. Whilst voting numbers are severely decreasing, levels of non-electoral political participation are at an all-time high because people feel more engaged with politics that way. People believe they possess the skills to participate in politics and express interest in politics but less people can identify that with a certain political party. A lot of people struggle to see the difference between the two main parties running for election, so don’t understand the point of voting. Whilst a lot of decline in political interest from the public has started as late back as the 1990’s, it may be too late to reverse the decline due to young people’s attitudes towards politics. On the other hand, young people still have an idealist opinion of politics in most cases so their interest in politics could spike. Voting numbers and public protest would suggest people have more apathy to politics than an active interest. Although people are taking part in politics more it is still only a minority of the population taking part in things like protests. Whilst this would suggest people are protesting instead of voting, people that participate in these ways are actually more likely to vote than those who don’t....

Words: 279 - Pages: 2

Premium Essay

Politics

...What Is Meant by "Pork Barrel Politics", and What Is Its Significance in Congress? Pork barrel politics refers to the mechanism by which Congressmen can add amendments to a Bill that directly benefits their state or district. For example, in 2008 the Gravina Island Bridge in Alaska was pushed for by Republican Senator Ted Stevens. The project cost $398 million yet only benefited around 50 people living on the island. The objective of doing such a thing would be to improve re-election prospects and show to their constituents that they can deliver things such as economic or employment opportunities in their state or district. This can be seen to be significant to Congress as it enhances incumbent advantage. Incumbent advantage is the advantage existing candidates have in elections against challengers and means that it is difficult for anyone to contest an existing congressman. Pork barrel politics will make this worse as it will increase the incumbent’s record of getting things done for their constituents such as Ben Nelson who was able to get “pork” into the Obamacare bill for his state and was re-elected in 2012. This may not be such a bad thing in of itself but it has a direct effect on Congress as it means that the same people will be elected over and over again and this can hinder change and could prevent other, potentially better, candidates from winning the seat. However, it can be argued that despite this, each incumbent still has to stand in elections and it is......

Words: 356 - Pages: 2

Premium Essay

Politics

...endorsements and advertising. Do these factors eclipse the historic place and role of the citizen in politics? Do citizens become extraneous to the workings of democracy? And what did President Bush mean when he declared that citizens demonstrate their patriotism in part by shopping? Does the involvement of “big money” undermine loyalty to political causes or parties? Does it contribute to apathy and cynicism? Technology is yet another important factor that redefines the meaning of citizenship in the world today. The internet, as a hotbed of political communication and organization with extraordinary capacities to influence fundraising, voting behavior, and political activism, challenges all traditional notions of how citizens engage in the public sphere. While some people see this as a revitalization of democratic politics, others see online activity as having the potential to become a form of virtual and vicarious political action that inhibits real public engagement. Add to this the growing frustration with the expansion of governmental bureaucracy. Such developments seem to undermine authentic connections for average citizens with their government, making many feel more like passive observers than active participants in self-government. For these, the possibility of meaningful engagement in the political process seems a good but old-fashioned idea that is simply no longer realistic. Politics has become just too complicated for the average person, so why not leave it to......

Words: 725 - Pages: 3

Premium Essay

Politics

...the U.S.A. This was intensified by the war on terror and further obliterated by the global financial crisis which has the world grappling with issues such as unemployment, uncontrollable debt and increased poverty. In this contemporary era it is the first time this generation has witnessed the world hegemony at such an epic low. Who will help poor countries when there is no one to help the world hegemony? The world once again experienced drastic restructuring. Who are the rule makers? Who dictates what should be done in the international political economy? Realist like Waltz and Carr may claim it is powerful states. However contemporary studies of global political economy no longer portray the states as the sole manipulator of power. Politics is no longer confined to the power from the government officials of states, institutions in the global arena now wield legitimate power and authority, and global markets now form an independent arena of power. (Strange 1996) This can be said to depict the retreat of the state. For years power was understood to be wielded by the Westphalian sovereign state which is based on the principles of autonomy, territory, mutual recognition and control. (Krasner 2001) In the new world order power has shifted and moved from the state and is now exercised by markets and by transnational institutions.(Strange 1996) This paper seeks to assess the rise of global governance by briefly discussing some pressing issues in the contemporary global economy......

Words: 4309 - Pages: 18

Free Essay

Politics

...misunderstandings due to grammatical use and the multiple parts of the language. 10. In Orwell’s “Politics and the English Language” he argues that English is changing due to the fact that language is an instrument used for expressing yourself, understand that political chaos is interconnected with the corruption of the English language, in doing so you will become freed from the social norm of society. 11. In Orwell’s “politics and the English Language” he explains the initial faltering of language and the consequences, and the continuing falter due to building from the existing consequences. 12. In George Orwell’s “Politics and the English Language” he discusses the slovenly acceptance of stale and indirect words and speech, and the remedy for this dilemma. 13. The author is trying to distinguish that “modern English” is the course of English declination. 14. Orwell’s “Politics and the English Language” demonstrates his frustration with the lack of honesty and originality in the verbal and written speech of politicians. 15. George Orwell tells us in “Politics and the English Language,” that writers today are clouding their main ideas with excessive phrases and language in order to impress their audience, but unfortunately the result is only confusion. 16. In George Orwell’s, “Politics of the English Language,” Orwell illustrates examples of bad English and offers rules of repair. 17. In “Politics and the English Language” George Orwell argues that the English......

Words: 277 - Pages: 2

Free Essay

Politics

...century, the century of transformation and changes, which transforms a map of the world. World politics not only alongside with states, many non- state actors work together to form a new world order. Since the World War II, we saw a series of uncertain modification to delimit world order (Pollis, 2000, p9). In this perspective, the human rights issue is widely contested notion emerge over time. Wider gap between access and resources has started super power rivalry. Under these circumstances International community come forward to form new social and cultural norms, which has raised new arguments against the notion and principals of International Relations (Polis, 2000, p9) In this assessment we will explore briefly, how International Non-governmental organizations put their influence, while states are attached with realist principal of international Relations. Even if there are legitimate arguments, what barriers Transnational Civil society may face to achieve their goals and how reformed the principals and practices of international politics. From the view point of International politics, we saw that realism occupies a complex place. In general, it’s a principal pattern in International politics (Synder, 2012, p.17). The key principal of this idea contains the small concept of “statism”. This stand point believes “state is the pre-eminent actor and all other actor on world politics are lesser significant” (Dunne & Schmidt, 2008, p.103). It means, the state is the......

Words: 1800 - Pages: 8

Free Essay

Politics

...What Is Politics On hearing the word politics, what usually springs to mind are images of government, politicians and their policies or more negatively the idea of corruption and dirty tricks. The actual definition seems to have been obscured and almost lost by such representations and clichés that tend not to pinpoint the true essence, which defines this thing, called politics. In order to make an attempt at a definition of politics a systematic approach is required. To begin with, a brief historical overview will be considered, to understand the origins of politics. Following this, different core concepts, which are imperative to a definition of politics, will be discussed, in the hope to discover a true and fair interpretation of the word politics. The word politics comes from the Greek word "polis", meaning the state or community as a whole. The concept of the "polis" was an ideal state and came from the writings of great political thinkers such as Plato and Aristotle. In his novel "The Republic", Plato describes the ideal state and the means to achieve it. Hence, the word politics originally has connotations in the ways in which to create the ideal society. An ideal society is in practice a rather difficult aim and even an impossible aim to achieve. Politics implies measures which could and should, in the views of their devisor, be implemented in the hope to create a better society, than that which is already present. The......

Words: 1895 - Pages: 8

Free Essay

Politics

...the Qur’an and the teachings of the Sunnah, “they said that crimes would be reduced if they criminals have their hands cut off, and they claimed that this is God’s promise,” However, many people think it was too extreme? Therefore, in both of the cases of church protest and hudud law, it was obvious that race-based politics will cause religious extremism. Another downside of race based political parties is that such parties tend to result in racial tension. For example in 1987, when UMNO leaders provoked racial tension by the transfer of non-qualified administrators to Chinese primary schools. UMNO Youth organized a rally in Kuala Lumpur at which racist and seditious slogans were carried in banners which read: “MAY 13 HAS BEGUN”, “SOAK THE KERIS IN CHINESE BLOOD”. (10) UMNO leaders who were on stage to fan the flames of communalism included top Government leaders today. When people in power or influence play the racial and religious cards, their followers would naturally follow suit. For example, in the recent incident that happened at the Low Yat Plaza shopping mall. According to Gan Ping Sieu, who was a vice president of MCA, Malaysia’s racially-charged politics is the cause of the incident. From these photos, we can see how serious had the racial tension evolved. As long as race is used as a divisive platform, problems of racial discrimination will arise. Now that we’ve seen the pros and cons of race based political parties, how about the parties that are non-race based?......

Words: 854 - Pages: 4

Free Essay

Politics

...It all starts in politics. It all starts in governing one’s self to govern from other person to a whole lot. Politics is just a simple noun. But it would not be simple if we turn it into a verb. Power, on the other hand, is the ability in order to influence, coerce or control. It is also a simple noun but not in verb. At this point in time, let us put those two words together. Political Power. The ability to govern by means of influencing or controlling. Political power can affect the lives of the people that are under that government. There are a lot of ways political power can improve the quality of life of the Filipino citizens. It may take a lot in us. Someone said that no great things happen without sacrifice. Choosing the right ruler may have the ability to treasure our resources. But how do we know if we chose the right leader? We may never know. But I believe that having political power has the ability to influence the nation to strive to be better. It has the ability to influence the nation to be a good model to them self. It has the ability to rule, to organize, and to make us as one. Having political power cannot fix the nation by itself but it needs the nation to cooperate. We too, the citizens need the power to control---it might not be the nation but---ourselves. Along the lines of what Pope Francis said, politics is the highest form of charity. In spite of the fact that we, the citizens, are the main source of the budget that the government has, they are......

Words: 403 - Pages: 2

Premium Essay

Politics

...The modern relationship between politics and religion can be described as “closer than ever”. Pope Francis recently spoke to congress in a joined House and Senate meeting while on his mission trip from the Vatican. This was Pope Francis first trip to The United States as Pope. The Pope spoke of issues that both the Republican political party and the Democratic political party have made their parties’ main issues and causes. However, hot topics of the republican base such as; abortion and same-sex marriage received scant mentions in the Pope's short address (Burke, 2015). Instead Pope Francis focused on immigration, the death penalty, racial injustice, the weapons trade, and poverty all items that the Democratic Party has stated as their cause or issue. With Pope Francis’s speech to lawmakers, he became the first pope to address a joint meeting of Congress which is a milestone in the journey of the Roman Catholic Church in the United States. “Not long ago, the prospect of the head of the Catholic Church addressing Congress would have been unthinkable. Catholics in politics were a source of suspicion and a subject of slander for generations. Today, the pendulum has swung. Nearly one in three members of the Congress that Francis addressed are Catholic” (Baker & Yardly, 2015). Another example of politics and religion that have joined forces is Kim Davis, the clerk of Rowan County, Kentucky. As the website, CNN.com states; “She stands at the crossroads of a controversy......

Words: 1375 - Pages: 6

Free Essay

Politics

...IT MSY NOT WORK IN POLITICS Cynthia Jones Timothy G. Smith US Government Pol 110 March 10, 2016 IT MAY NOT WORK IN POLITICS Member of Congress who has been charged with ethics violations. State ethics investigators have charged Lt. Gov. Ken Ard with 69 counts of spending campaign money for his personal use and 23 counts of failing to disclose campaign expenses. Ard, who took office in November, has been under scrutiny since taking office for thousands of dollars of purchases, including meals and hotel rooms – particularly those made post-election – listed on his campaign finance reports. In a news release, the State Ethics Commission said it found probable cause for the charges and likely will send out a hearing notice. As lieutenant governor, Ard fills a part-time position with little real power, presiding over the state Senate and overseeing the state’s Office on Aging. The lieutenant governor also becomes governor should the governor die or resign from office. ethics investigators have charged Lt. Gov. Ken Ard with 69 counts of spending campaign money for his......

Words: 1108 - Pages: 5

Premium Essay

Politics

...analyzing these issues are realism and complex interdependence. Realism describes international politics as a struggle for power dominated by organized violence in an anarchic international system. Complex interdependence challenges the realist assumption while synthesizing elements of realism and liberalism. Complex interdependence rejects the realist notion of an anarchic international system, and instead works towards a system of cooperative security, instead of just a balance in power. To deal with the rising concerns in the Arctic, Canada and the United States will most likely resort to cooperation which will then bring forth compromises. This paper argues that the Canada and U.S. relationship in the Arctic is best described through complex interdependence as it is better portrayal of reality. Before the argument on these issues is further commenced, it is essential to have a reasonable understanding of realism and complex interdependence. Realism and complex interdependence are two opposing views in the study of international relations which are applied to global scenarios. Realism perceives the world as a place in which politics is continually characterized by active or potential conflict among states, with the use of force possible at any time. There are three assumptions integral to the realist vision: first, states as coherent units are the dominant actors in world politics; second, realists assume that force is a usable and effective instrument of......

Words: 2635 - Pages: 11