Free Essay

Litterature

In: English and Literature

Submitted By emilgam
Words 1132
Pages 5
Dansk kronik – ligestilling
Af Anton Bang

Hvor bredt skal en minister for ligestilling omfavne i hendes forsøg på at formindske ligestillingen? Og behøver man at udelukke ét problem så snart man tager hånd om et andet?
Det spørger Anita Bundegaard (Herefter AB) om, i hendes kronik ’Sådan er ligestillingens stilling i 2010’ for Politiken, den 31/12-2009. I hendes kronik tager hun stilling til det arbejde den daværende ligestillingsminister Inger Støjberg, udfører. Gennem en sarkastisk og hårdfør tone sætter hun spørgsmålstegn ved udtalelser og handlinger fra Støjbergs side.
I denne kronik vil jeg karakterisere og analysere hendes brug af argumentation- og appelformer.

’Kan man godt have nytårsfortsæt på andres vegne?’, lægger AB ud med at spørge på en halvironisk facon. Herefter går hun lige kødet på Inger Støjbergs dagsorden og holdninger om ligestilling i Danmark. I kronikken nævner hun adskillige gange, at Inger Støjberg ikke udfylder jobbet som minister ordentligt og, at hun ikke kan koncentrere sig om mere end én ting af gangen. AB udtrykker sig gennem en sarkastisk tone, der skriger af underbelagt bitterhed og foragt.
AB er kulturredaktør for avisen, Politiken, og har en fortid som minister for udviklingsbistand.
Kronikken overskrift lyder ’Sådan er ligestillingens stilling i 2010’, men om det netop er fokuspunktet, er nok ikke helt korrekt. AB bliver måske båret med af stemningen og kronikken ender med at være et direkte angreb på ligestillingsministeren Inger Støjberg.

Kronikken indeholder mange påstande, i takt med, at AB har mange utilfredsheder med Støjberg. Tekstens hovedpåstand er dog smurt med tykt: Inger Støjberg varetager ikke sit arbejde ordentligt. Selvom AB ikke skriver dette ordret på noget tidspunkt, bliver det, med en klar sarkastisk undertone, udpeget flere gange i artiklen. Til denne påstand uddyber hun med belægget ’Fordi det trods alt er skammeligt, at hun som minister for ligestilling ikke har nogen ambition om at løse de problemer, hun har ansvar for”. AB når næsten ikke at indlede sin kronik før hun får disset Inger Støjberg for første gang, i det hun skriver: ”Til et interview med den såkaldte ligestillingsminister Inger Støjberg”. Ved at kalde hende for den såkaldte ligestillingsminister får hun allerede gjort det klart, at hun langt fra er tilfreds med hvad Inger Støjberg udretter.
Hun udvælger et citat fra Inger Støjbergs interview med netop Politiken, som hun kalder for ”en helt særlig logik”. Inger Støjbergs ”særlige logik” går ud på ”at hvis man går ind for ligeløn for mænd og kvinder og synes, at det godt kunne gå lidt hurtigere med at få flere kvinder på lederposter, svigter man de indvandrerkvinder, der lever i ufrihed og undertrykkes af deres mænd”. Dette er naturligvis ikke det eksakte citat, da AB omskriver det lidt og bruger det som belæg for sin kritiske påstand. Hun mener, at Støjberg synes at problemet med ligeløn ikke har lige så meget at gøre med ligestilling som den undertrykkelse og ufrihed indvandrekvinder går igennem hver dag. AB mener derudover, at Støjberg ikke er kompetent nok til at kunne tage begge problemer op på samme tid og derfor ikke udfylder rollen som minister acceptabelt. AB udvider sin kritik med endnu en passiv aggressiv påstand, der lyder: ”Som bekendt tror tyv, at hver mand stjæler. Og fordi Støjberg kun kan få øje på de ligestillingsproblemer, som nogen indvandrekvinder oplever, tror hun åbenbart, at andre er lige så indskrænkede”. Til det uddyber hun med hjemlen: ”Det er farligt at gøre sig selv til målestok.” Altså kan Inger Støjberg, ifølge AB, kun rumme et problem af gange, hvilket er lang fra effektivt eller i orden. Desuden mener AB også, at Inger Støjberg gør brug af et generaliseringsargument i det hun siger, at det er alle indvandrekvinder, der udsættes for undertrykkelse.
AB understreger sine påstande ved hjælp af rygdækning. Her viser hun, at hun er troværdig, i det hun selv er tidligere minister, og, at hun altså ved hvad hun snakker om. Hun hiver data frem som støtter hendes påstande: ”I løbet af de sidste 30 år er antallet af kvindelige professorer på universiteterne steget fra knap 3 procent til 14 procent.”. Det, at hun bruger en meget sarkastisk undertone gør, at kronikken er fyldt med styrkemarkører.
AB har en kuffert fyldt med troværdighed i det hun selv har været i branchen. Derfor er der fyldt godt på med ethos i artiklen.

Det skal selvfølgelig tages til stilling om i hvor høj grad, AB omskriver Inger Støjbergs udtalelser og meninger. Det er naturligvis en stærkt subjektiv artikel og der bliver givet en masse meninger og holdninger. Det skal også tages i betragtning, at vi, som læsere, ikke får mulighed for at høre Inger Støjberg forklare yderligere hvad hun mener. AB giver ikke Støjberg mulighed for at få et ben til jorden, i takt med, at hun omformulerer Støjbergs udtalelser så enhver ville synes de lyder mindre klogt. Udover det er det også en meget nedgørende tone, som AB skriver i, og det påvirker klart læseren. Man kan også diskutere om AB egentlig skriver denne kronik for at sætte fokus på manglende ligestilling på det danske arbejdsmarked, eller om det er for at tryne ligestillingsministeren. Jeg tror hendes intention er at sætte fokus på den manglende ligestilling, men, at hun glemmer det hen og vejen og lader sin vrede mod Inger Støjberg tage over. Hvis dette er tilfældet er det uprofessionelt af AB, og det synes dæmper hendes ellers hårdtslående argumenter.
AB’s intention har måske også være at bruge logos som den førende appelform. Det ville dog have lykkedes hende bedre, hvis hun udelukkende fokuserede på problemet om ligestilling.

AB formår at gå til angreb på en minister og påpege et meget svagt punkt hos ministeren. Hendes kronik kan klart være med til at skabe debat og sætte mere fokus på emnet om ligestilling. Dog tror jeg mere, at den åbner flere folks øjne på Inger Støjbergs arbejde. Jeg synes det er ærgerligt, at det næsten bliver et personligt angreb på en minister, fremfor, at det kunne have været et lærerig og øjenåbnende artikel, som ville gavne samfundet mere.

Hvad gjorde du? | Hvordan gjorde du det? | Hvorfor gjorde du det? | forberedelsesfase | skrivefase | redigeringsfase | Læste kronikken, skrev noter i den og læste den så igen. | | Det gjorde, at da jeg var klar til at skrive, vidste jeg hvad jeg ville hive frem fra teksten og hvad jeg ville fokusere på. |

Elevtid: 2 timer

Personlige overvejelser over følgende: hvad har jeg sværest ved i skriftlig dansk?
Skriv:
At skelne mellem indledningen og redegørelsen. Jeg ved ikke helt hvor grænsen går, så jeg er bange for at det bliver for meget af det samme.

Hvorfor?
Skriv:
Kender ikke helt ’trækkene’ ved en redegørelse, og derfor bliver det hurtigt meget indledningsagtigt.

Hvad vil jeg sætte mig som mål de næste måneder?
Skriv:
At få styr på indledning og redegørelse, og så få brugt nogle flere faglige termer i min analyse.…...

Similar Documents

Free Essay

Market Yourself

...Analyse de données : On effectue souvent une synthèse sur les résultats précédents par la création d’une typologie en utilisant la carte des observations. Facteur horizontal : opposition entre art, littérature et science. Facteur vertical : Aptitude au sport. Cette classe comporte 2 groupes. Le groupe des filles et le groupe des garçons. Les filles sont meilleures en art et littérature que les garçons. En revanche les garçons sont meilleurs en science et en sport. On remarque également que le sport n’est pas déterminant. Classification hiérarchique : Les classifications sont des procédures automatisées de regroupement des données. La classification hiérarchique privilégie la distance entre classes et de mieux, à une représentation de synthèses sous la forme d’un arbre hiérarchique appelé DENDROGRAMME. Principes : n=9 Partition modale = Partition formé par les points réduits à 1 élément. Etape 1 à n : Pour chaque couple de partie, on calcule la valeur d’un critère (construit à partir d’une distance) classiquement le critère utilisé est le critère de WARD qui représente la perte d’informations engendrée par le regroupement des deux parties. On regroupe alors les deux parties présentant un critère de WARD minimum. Le regroupement est remplacé par son centre de gravité et on recommence. N=9 N=8 N=1 La suite des regroupements fournit l’arbre hiérarchique. Test d’arrêt : L’algorithme s’arrête lorsqu’on a plus......

Words: 630 - Pages: 3

Free Essay

L'Expressionnisme

...Expressionnisme [pic] [pic] Franz Marc : Die großen blauen Pferde (1911) L'expressionnisme est un mouvement artistique apparu au début du XXe siècle, en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne. L'expressionnisme a touché de multiples domaines artistiques : la peinture, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, etc. Survivant jusqu'à l'avènement du régime nazi, l'expressionnisme est condamné par celui-ci qui le considère comme « dégénéré ». Description L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision pessimiste que les expressionnistes ont de leur époque, hantée par la menace de la Première Guerre mondiale. Les œuvres expressionnistes mettent souvent en scène des symboles, influencées par la psychanalyse naissante et les recherches du symbolisme. Au début du XXe siècle, ce mouvement profondément ancré dans l'Europe du Nord (en particulier l'Allemagne) est une réaction à l'impressionnisme français. Alors que l'impressionnisme est encore à décrire la réalité physique, l'expressionnisme allemand lui ne s'attache plus à cette réalité et la soumet aux états d'âme de l'artiste. L'expressionnisme rompt aussi avec l'impressionnisme à travers une forme très......

Words: 2241 - Pages: 9

Free Essay

Realisme - French

...Cette époque est marque par la révolution technique et industrielle qui donne l’économie française une grande phase de croissance économique rapide et de grande prospérité. La bourgeoisie remplace l’ancien régime, l’aristocratie, et se méfie des libertés accordées au peuple, qu’elle perçoit comme une mass menaçante. Les paysans, par contre, quittent en grande nombre les campagnes pour venir former les nouvelles masses ouvrières des villes. C’est la naissance d’une nouvelle class sociale, le prolétariat, qui fait enrichir la bourgeoisie. Quand les années 1840 fut arrivées, les écrivains romantiques sont devenus moins populaires et les écrivains réalistes ont commencé à dominer. La littérature, pendant cette époque, a beaucoup changé à cause de l’économie et l’avancement dans la technologie. La littérature adoptera des approches tout à fait opposées les unes aux autres par contre. D’un cote, il y a des personnes qui veulent témoigner ce qu’ils voient et faire une connexion avec des expériences réalistes. Ce sont des idées du réalisme. D’un autre cote, il y a des personnes qui sont influencés par les récentes découvertes scientifiques et avec ça, ils feront des thèses avec un souci d’objectivité scientifique. Ce sont des idées du naturaliste. Enfin, il y a ceux, surtout des poètes, qui veulent dénoncer de manière diffèrent l’idéologie bourgeoisie de l’époque. Cette idée représente le Parnasse. Le réalisme concentre plutôt sur la bourgeoisie et à la réalité intérieure, qui......

Words: 893 - Pages: 4

Free Essay

Mind in Catholic Novel

...catholique’, in Reflexions sur le roman, 6th edn (Paris: Gallimard, 1938), pp. 221 –26 (p. 225). Downloaded from http://fs.oxfordjournals.org/ at Aberystwyth University on January 16, 2013 224 TOBY GARFITT The first brief studies of the Catholic novel appeared in the 1920s and were, in the main, relatively hostile. Jose Vincent included a section on ‘le roman ´ catholique’ in his 1927 volume Propos un peu vifs, while abbe Louis Bethleem in ´ ´ ` ` the tenth and eleventh editions of his frequently revised Romans a lire et romans a proscrire (1928, 1932) pointed out various ways in which Mauriac failed to live up to the ideal of a Catholic novel.5 But in the NRF of June 1926 Albert Thibaudet devoted his regular ‘Reflexions sur la litterature’ to ‘le roman catholique’, focus´ ´ ing on the first novel by Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan. He distinguished between ‘les ecrivains de sensibilite catholique’ (represented, for ´ ´ instance, by the early Mauriac), the ‘auteurs de roman a these’ such as Bourget, ` ` ˆ and those who sought to portray ‘la vie catholique elle-meme, vecue de l’inter´ ´ ieur, sentie dans ses exigences et ses profondeurs’, of whom Bernanos was a fine example. The productions of the last group were the only ones worthy of ´ the label ‘le roman catholique’: a less ambitious work like Emile Baumann’s Job ´ ´ le predestine (1922) should more properly be called a ‘roman chretien’.6 Charles ´ Du Bos adopted a similarly nuanced approach in his......

Words: 5332 - Pages: 22

Free Essay

Essai Sur L'Amour

...La quête de connaissance ne peut se passer de la littérature. Quand il s'agit de réfléchir sur ce qu'est la vie bonne pour un être humain, sur ce que les émotions - et l'amour tout particulièrement - peuvent avoir de déconcertant et d'éclairant, la philosophie ne peut se satisfaire d'un style plat et analytique. Elle doit se mettre à l'école d'une forme littéraire qui cherche à capturer, dans son mouvement même, la surprise, la confusion, l'illumination propre à une vie humaine et à la richesse des sentiments qui y trouvent place. Dans La Connaissance de l'amour, Martha Nussbaum entreprend ainsi un double exercice. Il s'agit d'abord de défendre une thèse de philosophie morale. Une thèse qui insiste sur la complexité irréductible des situations, sur l'importance des choses et des êtres particuliers, sur le fait que la vie humaine bonne n'est ni réductible à un critère unique du bien, ni exempte de vulnérabilité et de conflits. La « connaissance de l'amour » consiste à la fois à tenter de comprendre quelle place occupe l'amour dans une vie humaine accomplie, mais également à être attentif à l'enseignement propre de l'amour, parce qu'il est sensible à ce que les choses, et les êtres ont d'irréductiblement singulier. Mais il s'agit, ensuite, de mettre en lumière l'importance du style pour la connaissance philosophique : au fil de ces essais, qui interrogent successivement les oeuvres de Platon et d'Aristote, les romans de Henry James, de Proust ou encore de Beckett, se......

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Second Ww. Litterature

...Erich Maria Remarque (1898-1e70) Erich Maria Remarque er et franskklingende pseudonym for Erich Paul Kramer, som forfatteren oprindelig blev døbt. Han deltog på tysk side i 1. verdenskrig og skrev på baggrund af egne erfaringer den bog, der gav ham et litterært gennembrud, og som stadig først og fremmest er at berette Det kan ikkr 10 vi ser, er døde,l er sket; Blodet er fra vestfronten. Det enkelte menneske er altså reduceret til anonymt materiale, kanonføde, der lever og navnlig dør'udenat nogen bekymrer sig om det. Som tilfældet er med så mange af romanerne om 1. verdenskrig, udkommer bogen først i l929,ti år efter krigens afslutning, hvilket kan fortolkes som den latenstidToo der skulle til, for at kulturen overhovedet kunne fatte og indoptage erfaringerne fra den første moderne og industrialiserede krig. Intet nyt fr, Vestfronten blev filmatiseret i Hollywood i 1930. Remarque har skrevet en række andrebøger, som imidlertid aldrig har nået hans første romans popularitet, men som bl.a. beskæftiger sig med det centrale problem, om soldaterne efter deres rystende oplevelser overhovedet kan vende hjem fra slagmarken og leve videre i en normal verden. Efter at nazisterne kommer til magten i 1933, kan man finde Remarques bøger blandt dem, der bliver brændt på bålet. på patrulje med kammeraterne Tjaden, Kat og Albert. knyttes til hans navn, antikrigsromanen Intet nyt fra Vestfronten. Titlen rummer en blodig ironi: den dag romanens hovedperson dør,lyder det i......

Words: 1596 - Pages: 7

Premium Essay

Course Litterature

...Course Literature, articles, ME2017 V14 1. Blichfeldt & Eskerod (2008): Project portfolio management – There´s more to it than what management enacts. International Journal of Project Management, Vol 26, Issue 4, May 2008, pp. 357-365 2. Pellegrinelli S. (2011): What’s in a name: Project or programme? International Journal of Project Management, Vol 29, pp. 232–240 3. Pellegrinelli S. & Garagna L. (2009): Towards a conceptualisation of PMOs as agents and subjects of change and renewal. International journal of project management. Volym 27 nr 7, pp. 649–656. 4. Hobbs B., Aubry M., & Thuillier D., (2008): The project management office as an organisational innovation. International journal project management Vol. 26. pp. 547555 5. Aubry M., Müller R., Hobbs B., Blomquist T. (2010): Project management offices in transition. International Journal of Project Management Vol 28, pp. 766–778 6. Müller R., Glückler J., Aubry M., (2013): A Relational Typology of Project Management Offices. Project Management Journal, Vol. 44, No. 1, 59–76 7. Bredin, K & Söderlund J (2011): The HR Quadriad: A framework for the analysis of HRM in project-based organizations. International Journal of Human Resource Management, Vol.22, No.10:2202-2221 8. Zika-Viktorsson A., Sundström P., & Engwall M., (2006): Project overload: An exploratory study of work and management in multi-project settings. International Journal of Project Management, Vol 24. Pp. 385-394 9. Meskendahl Sascha, The influence of......

Words: 411 - Pages: 2

Free Essay

Wisdom

...appelée Le Conservateur littéraire, en l’honneur de Chateaubriand, dont le journal s’appelait «Le Conservateur». Odes et poésies diverses paraissent en 1821 et lui valent de percevoir une dote royale, ce qui lui permettra d'épouser Adèle, son amour d’enfance. La carrière de Victor Hugo commence à décoller entre littérature, poésie, journalisme et politique. h Littérature et politique yasmine Enfant précoce, qui obtient de nombreux prix littéraires dès son adolescence, Victor Hugo est surtout connu pour ses romans, ses œuvres théâtrales et ses poèmes. Toutefois la carrière de Victor Hugo ne se limite pas à la littérature. Il était en effet très impliqué politiquement, et fut élu député conservateur en 1848. Pourtant, il rompt très vite avec ses anciens amis politiques dont il réprouve les idées, et s'exile volontairement après le coup d'Etat du 2 décembre 1851. C'est d'ailleurs pendant ces années loin de la France que Hugo écrivit de nombreux recueils de poésie, dont les Contemplations, en souvenir de sa fille décédée Léopoldine. Victor Hugo ne rejoindra la France qu'en 1870, soit 20 ans après son départ. Il restera jusqu'à sa mort une figure reconnue de la littérature et de la République.  L'auteur décéda le 22 mai 1885, et fut enterré au Panthéon . Victor Hugo était par ailleurs très engagé, notamment contre la peine de mort, l'esclavage et le travail des enfants. Ses idées se retrouvent dans ses œuvres, surtout dans Le dernier jour d'un condamné,  et les......

Words: 1762 - Pages: 8

Free Essay

Iuiewfwefwfqawf

...mesures ces personnages sont ils représentatifs de leur sociétés. Tous ces extraits se basent sur ce que chaque narrateur rapporte comme info, comme pour le texte de Stendhal, le narrateur montre comment Julien Sorel s'offre pour la littérature et accepte de souffrir ( surtout physiquement ) pour atteindre ses rêves, et pour aussi atteindre le milieu social de la haute classe, et de fuir son milieu , modeste. Le texte de Hugo marque le comportement des éléments de la société brutale et tragique avec le protagoniste Coselte. La scène se déroule dans une foret dans une heure tardive. Pour le texte de Delphine, marque comment la société a joue un rôle important a la séparation des deux protagonistes, " notre nature sensible et fière ne s'accorde point avec la destinée ". Pour le texte de Giono, il s'agit d'une scène d'interrogation, qui montre l'aspect, et le comportement un peu anormal de Langlois. Et pour le Bal au compte d'Aryel, d'après la description de la société, que le narrateur montre que le reflet de la société de luxe atteint de même Français. Julien dans ce texte de Stendhal, possède une psychologie différente de sa famille. Il ne veut que fuir le travail a la scierie et se consacres complètement a la littérature. Il est marqué par son aspect représentatifs de sa société. Pour le texte de Hugo le personnage Coselte reflète totalement l'aspect de la société, et c'est ce que Hugo défend. Pour "Delphine" les deux personnages se présentent comme deux......

Words: 417 - Pages: 2

Free Essay

Litterature

...LA LOGEUSE Billy Weaver venait de Londres par le train omnibus du soir, après un changement à Swindon, il arriva à Bath vers 9 heures. La lune apparaissait dans un ciel clair et étoilé, juste en face de la gare. Cela n’empêchait pas l’air d’être mortellement glacial et le vent lui faisait l’effet d’une fine lame de glace qui lui zébrait les joues. « Excusez-moi, dit-il, connaissez-vous un hôtel correct et pas trop cher près d’ici ? » « Essayez La Cloche et le Dragon » lui répondit le porteur en montrant du doigt le bas de la rue. «Ils vous accueilleront bien. C’est à peu près à 300 mètres de l’autre côté de la rue.» Billy le remercia, attrapa sa valise et commença à parcourir les 300 mètres qui le séparaient de La Cloche et le Dragon. Il n’était jamais venu à Bath. Il n’y connaissait personne. Mais Monsieur Greenslade au siège de Londres lui en avait vanté les charmes. «Trouvez-vous un logement, faîtes le nécessaire et prévenez votre chef de bureau dès que vous serez installé.» Billy avait dix-sept ans. Il portait un manteau bleu marine neuf, un chapeau brun neuf, un costume brun neuf, il était tout neuf et il se sentait ainsi tout à fait admirable. Il descendait la rue à pas vif. L’énergie, avait-il décidé, était la principale qualité nécessaire au succès de tout homme d’affaires. Tous les cracks du siège étaient en permanence extrêmement actifs, ils étaient stupéfiants. Il descendait cette rue large, sans magasins, bordée de chaque côté de vastes......

Words: 3873 - Pages: 16

Free Essay

Pdf.Doc

...progrès de la connaissance scientifique et l'influence d'autres mouvements sociaux. "Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une littérature de plus en plus abondante expose les multiples aspects, démographiques, politico-militaires, économiques, technologiques, écologiques... de la crise du développement mondial. Dans les années 60, surtout aux Etats-Unis, le thème de la catastrophe écologique émerge au sein de la contre- culture qui conteste l'euphorie de la croissance économique, de la société de consommation, et préfigure une crise de civilisation sans précédent. (...) Au-delà des désillusions de "l'atome pour la paix" et des déceptions du "développement par la Science", la critique de la science occidentale commence à découvrir la signification thanatocratique du nouvel âge nucléaire."   En réfutant d'avance les critiques rassurantes à l'encontre du "catastrophisme" des écologistes, nous reprendrons la définition qu'en donnent Jacques Grinevald et Ivo Rens: "La prise de conscience d'un probable futur dominant négatif confinant à la négation de tout avenir pour l'humanité (...) le catastrophisme est vision de calamités limitées mais actuelles. (...) Le catastrophisme n'est pas une mode mais la forme la plus récente d'une inquiétude existentielle dont les justifications sont davantage scientifiques que métaphysiques."  Oui, la littérature écologiste est forcement catastrophiste mais elle est plus ou moins alarmiste. C'est l'époque des avertissements de plus en plus......

Words: 904 - Pages: 4

Premium Essay

Litterature Review

...Nu. 345 Literature review is defined as the identification and analysis of relevant publications that contain information pertaining to the research problem (Fain, 2013, pg. 73). A comprehensive literature review helps the researcher build a foundation for his or her own research as well as creates a scholarly foundation. By starting with a literature review a researcher can determine which articles are pertinent to his or her topic. Fain (2009) has determined while doing a literature review, the researcher needs to determine how far back the articles should go, what type of literature should be researched as well as how many articles and books are needed for an adequate literature review. There are a few steps that need to happen in order to ensure an exhaustive literature review has occurred. The researcher should begin with a PICOT question- generated keywords (Melnyk & Fineout-Overhold, 2011, pg. 69). Additional steps would include the following; establishing inclusion/exclusion criteria prior to searching to ensure that the answer question is identifiable; using controlled vocabulary headings; using tools in different database software can also aid in different aspects of the search, such as expanding the search and using the explode option (Melnyk & Fineout-Overhold, pg. 69). It is important to understand certain statistical data associated with the research when performing critical appraisal of the literature because the researcher needs to ensure the......

Words: 311 - Pages: 2

Free Essay

Licence

...LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES SPÉCIALITÉ ANGLAIS DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS Année universitaire 2014-2015 Page 1 SOMMAIRE L1—PREMIERE ANNÉE SEMESTRE 1 CULTURE DES PAYS ANGLOPHONES 1 E11 AN5 (6 ECTS) LANGUE 1 E12 AN5 (4 ECTS) CIVILISATION 1 E13 AN5 (4 ECTS) VERSION 1 ET LITTÉRATURE AMÉRICAINE 1 E14 AN5 (4 ECTS) PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (P.P.P.) E1P AN5 (1 ECTS) 5 5 6 8 10 13 SEMESTRE 2 CULTURE DES PAYS ANGLOPHONES 2 E21 AN5 (5 ECTS) LANGUE 2 E22 AN5 (4 ECTS) LITTÉRATURE BRITANNIQUE 2 E 23 AN5 (4 ECTS) CIVILISATION BRITANNIQUE 2 ET TRADUCTION (VERSION) 2 E24 AN5 (5 ECTS) PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (P.P.P.) E2P AN5 (1 ECTS) 14 15 17 18 20 2 L2—DEUXIEME ANNÉE SEMESTRE 3 LANGUE 3 E31 AN5 (6 ECTS) CIVILISATION AMÉRICAINE 3 E32 AN5 (5 ETCS) LITTÉRATURE BRITANNIQUE 3 E33 AN5 (5 ECTS) TRADUCTION (VERSION) 3 ET PRISE DE PAROLE EN CONTINU 3 E34 AN5 (6 ECTS) PREPROFESSIONNALISATION : MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 3 21 21 23 24 26 29 E3PF12L5 (6 ECTS) SEMESTRE 4 LANGUE 4 E41 AN5 (5 ECTS) CIVILISATION BRITANNIQUE 4 E42 AN5 (6 ECTS) LITTÉRATURE AMÉRICAINE 4 E43 AN5 (5 ECTS) TRADUCTION (VERSION) 4 ET PRISE DE PAROLE EN CONTINU 4 E44 AN5 (6 ECTS) PREPROFESSIONNALISATION : MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 4 30 32 34 36 39 E4PF12L5 (6......

Words: 25678 - Pages: 103

Free Essay

Methodologie de Recherche

...[pic] Université Mohammed Premier Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Oujda METHODOLOGIE DE RECHERCHE REALISE PAR  BOURAZMA ADIL – (805) ABDELLAOUI OUSSAMA – (822) OPTION AUDIT ET CONTROLE DE GESTION ENCADRE PAR : PROFESSEUR BENSEDDIK ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 PLAN  - Introduction 3 - Intérêt théorique/managérial 4 - Question de recherche 5 - Littérature pré-question de recherche 7 - Littérature post-question de recherche 8 - Design méthodologique 9 - Analyse des résultats 11 - Limites 12 -Ouverture 13 INTRODUCTION Dans le cadre de la matière « Méthodologie de recherche » nous tentons le traitement d’un article scientifique baptisé « LES APPROCHES D’EVALUATION ET LES INDICATEURS DE MESURE DE LA QUALITE D’AUDIT ». Notre choix a été doté d’une démarche......

Words: 2154 - Pages: 9

Premium Essay

Application to Colombia

...In 250–500 words please indicate your expected track (Market Research; Branding and Communications; or Innovation and New Products) and describe your reasons for pursuing a Master of Science in Marketing. Whilst following a MSc of Marketing, I intend to organize my curriculum along the specialized track "Branding and Communications". I therefore wish to study the following electives: Advertising, Branding and Creativity, Managing Brands, Identity and Experiences, Marketing and the internet, Emerging medias, Empirical models and Consumer behavior. Initially, I made the decision to study a rather broad subject - litterature and political sciences - a degree I believed would provide a solid foundation of general knowledge, in the subjects I very much enjoy, and would allow me, all the while, to mature in my choice of further orientation. The significant international dimension to my degree allowed me to gain priceless work experiences abroad. Therefore, through these various internships, all focused upon Marketing and more precisely Branding, events management and external communication, I gained further understanding of what direction I sought my career to take, taking increasingly great interest in this field. It therefore seems logical to wish to add a sound theoretical knowledge of the subject to that acquired professionally. To follow a Master in Marketing at Columbia would provide the optimum conditions to realize that objective.The curriculum is well......

Words: 307 - Pages: 2