Free Essay

Leaders Born or Made

In: Business and Management

Submitted By StefanVella
Words 751
Pages 4
Minuti tal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja 2015

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali 2015 inżammet nhar L-Erbgħa 15 t’April 2015 fil-każin tal-klabb fi Triq AM Valperga u peress li ma kienx hemm kworum fil-ħin stabilit tas-6.30pm bdiet nofs siegħa wara l-ħin previst, jiġifieri fis-7pm bl-ammont ta membri li f’dak il-ħin kienu preżenti.

Rapreżentant ta l-MFA għal din il-laqgħa kien is-Sur Mark Marlow.

Membri tal-kumitat preżenti jkunu Lawrence Bugeja, - President, Stefan Vella - Segretarju, Stephen Plumpton - Kaxxier, Brian Calvagna, Adrian Camilleri, Mauro Bianco, Larkin Bonnici u Byron Camilleri.

Għal din il-laqgħa il-kumitat kien bagħat ċirkolari lil membri. Waqt li l-players attivi ta’ ‘l fuq minn 16-il sena li bl-istatut huma meqjusa bħala membri kienu mistiedna jattendu billi ġie ppublikat avviż f’dan ir-rigward fuq il-paġna tal-facebook.

Attendew il-membri Raymond Lauro, Joseph Muscat u Chris Mangion.

Players Attivi: Ħadd.

L-Aġenda għal din il-laqgħa kienet

* Preżentazzjoni tar-Rapport Finanzjarju Ġunju 2014 – Diċembru 2014 w Approvazzjoni * Ħatra ta’ Awdituri * Diskorstal-President * Minn dan l-istaġun l-MFA introduċiet regolamenti biex clubs jibdew iżommu Laqgħa Ġenerali Staordinarja li tapprova r-Rapport Finanzjarju għas-sena kalendarja. Din il-laqgħa trid issir sa nofs April tas-sena ta’ wara. Peress li ninsabu fi stadju trasitorju għal din id-darba biss ir-Rapport Finanzjarju jkopri sebgħa xhur biss minn Ġunju sa Diċembru 2014. Minn sena oħra dan irid ikopri sena kalendarja minn Jannar sa Diċembru tas-sena ta’ qabel. Għal raġuni li din hi l-ewwel sena tagħna fl-ewwel diviżjoni, aħna ġejna eżentati li nippreżentaw kotba professjonali fuq format differenti minn dak ppreżentat fil-Laqgħa u li jkunu awditjati minn persuna kwalifikata jew minn kumpanija ta’ awdituri. Madankollu, saret enfasi li din l-eżenżjoni ma tapplikax għall-istaġun 2015/16 u kienet qegħda tinħass il-ħtieġa li l-kumitat ikollu accountant professjonali fi ħdanu li jgħin minn dan il-lat – speċjalment għal fatt li l-entries kien għadhom ma bdewx jinżammu kif jitolbu l-prattiċi ta l-accountancy. F’dan ir-rigward issemmiet il-ħtieġa li fil-kumitat ikun hemmm nies b’bażi sodda ta’ accountancy. * Ir-rapport Finanzjarju ġie preżentat minn Stefan Vella għan-nom tal-kaxxier Stephen Plumpton. Kien hemm dħul ta’ €70,030 u ħruġ ta’ €72,095. Żbilanċ ta’ €2,065. B’hekk sa l-aħħar ta’ Diċembru l-istaġun 2014/15 il-Club kien jippossedi €5,690
Intqal li players u staff kienu mħallsin sa l-aħħar ta’ Marzu waqt li bħala spiża qawwija sa tmiem l-istaġun kien jonqos l-aħħar pagament ta’ €3,000 lil Vittoriosa S fuq it-trasferiment ta’ Josef Dalli, Is-self mal-BOV fuq il-Cash Collateral Scheme issa niżel għal €16,200 li jrid jitħallas fi żmien tlett snin. Issemmiet ukoll il-kwistjoni tal-grant/self li ttieħed mill-MFA biex setgħa jitlesta l-proġett tal-ground waqt li hemm xi flus li l-Club kien għadu jinsisti mal-MEPA li għandhom jiġu rkuprati għax il-Club kien qiegħed jikkontendi li dawn ġew mħallsa preċedentament. Waqt li l-kumitat ried ukoll jikkunsidra l-possibilita’ remota li f’każ li l-Club jikkwalifika għal playoff kien ifisser ħmisatx oħra salarju lil players u staff. * Il-kaxxier Stephen Plumpton ressaq proposta biex il-Balance Sheet tiġi approvata mill-membri. Din il-proposta kienet sekondata minn Dr. Byron Camilleri. Il-membri preżenti approvaw ir-Rapport. * It-tieni item fuq l-Aġenda kien il-ħatra ta’ l-Awdituri għas-Sena 2015. Intqal li peress li l-Club kien daħal fi sponsorship mal-kumpanija professjonali PKF Auditors għal perjodu ta’ ħames snin, fl-liema perjodu dawn ser joffru li jagħmlu l-awditjar b’xejn, il-membri kienu mitluba jikkonfermaw lil din il-kumpanija f’dan l-rwol. Il-membri approw il-proposta mressqa minn Stefan Vella li kienet sekondata minn Dr. Byron Camilleri. Minn laqgħat preliminari ma din il-kumpanija ġie spjegat l-importanza li jkun hemm kontabilita’ fuq id-dħul u l-ħruġ kollu tal-Club. * Il-President Lawrence Bugeja ħa din l-opporutunita biex irringrazzja lill dawk preżenti kif wkoll tkellem fuq xi proġetti short u long-term għal club. Hu saħħaq il-bżonn li jikbru l-faċilitajiet tagħna. Bħala proġetti short-term, issemma l-bżonn li jkollna pitch ieħor tal- 5-a-side u Gym u bħala proġetti fuq it-tul taż-żmien issemmiet l-idea li niżvilupaw l-art ta’ wara l-ground. * Wara li huwa rringrazzja lil dawk preżenti, il-LĠA ġiet dikjarata konkluża fit-8.15pm.

LawrenceBugeja Stefan Vella
President Segretarju…...

Similar Documents

Premium Essay

“Leaders Are Born Not Made”

...This module permits students to pass on their aggregate module grade. Assign ment 1 30% assessment will be a practical exercise with students taking part in a debate on either of the following topics/assertions “Leaders are born not made” “There is no place for ethics in a business organisation” “the cultural divide between East & West make it difficult, if not impossible, for Western business organisations to fully cash in on the growing demand in emerging markets” Some facts: Emerging markets account for some 30+% of global GDP. Big business in the West manages to capture just 17% of this market. Assignment 2 70% prepare a proposal for your final dissertation to include ✓ an outline plan for the research project o this describes what will be done and how, it also justifies why the research is useful, ✓ a literature review o this sets out what is already know in the area of your research ✓ something about your research question and where it fits within the literature o in effect stating what it is you want to find out ✓ What methods will you use to get the required information/data ✓ How long will it all take (a clear plan of action) ✓ Ethics proposal/application o The university is currently reviewing the ethics approval process and you will be given information on the new system once this has been clarified ✓ And of course what is the outcome you......

Words: 334 - Pages: 2

Premium Essay

Leaders: Born and Made

...Born and Made (Gentry, Deal, Stawiski, & Ruderman, 2012) (Gentry, Deal, Stawiski, & Ruderman, 2012) Leaders: Born and Made Joseph Eric Williams Saint Leo University Leaders: Made or Born Vince Lombardi once stated, “Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile.” For centuries, this has been a debate one that continues into society today. There are many opinions on this topic, but one thing is certain; all leaders are born, effective leaders are made. Every leader must be born with certain characteristics that distinguish them above their peers. One such characteristic is intelligence. Effective leaders aren't necessarily the smartest people, but they have to be smart enough to do the job they're assigned. Another trait is the ability to motivate others and themselves to achieve results, and to make decisions. These essential traits, ones that any leader must possess, are the foundation for the making of an effective leader. Not a single leader was ever born with all the necessary skills to be an effective leader. Leadership is an apprentice trade, and most leaders learn more than 80% on the job. To become effective leaders must do one important thing; take responsibility and seek self-improvement. The most successful leaders seek out training that provides them an opportunity to expand their leadership abilities. Goldsmith and Morgan studied the progress...

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Are Leader Born or Made

...Are Leaders Born or Made? For centuries people have debated whether leaders are born or made. Several decades ago researchers started trying to answer the question. The debate goes on, even though we know the answer. It turns out to be a little of both. Leaders are sort of born and they're always made. Knowing the details will help you develop effective leaders for your company. Leaders are Sort of Born It seems like there's only one thing that a person needs to actually be born with in order to be a leader later in life. That's intelligence. A leader needs to be smart enough. Effective leaders aren't necessarily the smartest people in the room or the company or even on the team. But they have to be smart enough to do the job they're assigned. What's more important is what kind of person the potential leader is when he or she becomes an adult. The person who emerges from adolescence into young adulthood has the psychological and character traits they'll demonstrate for the rest of their life. Some of those matter for leadership. By the time a person becomes an adult we can tell if they can help other people achieve results. That, after all, is what we expect leaders to do. We expect them to achieve success through a group. We expect them to help their subordinates grow and develop. By the time a person becomes an adult, we can tell if they want to achieve objectives or if they just want to go along and take it easy. We expect leaders to be responsible for achieving......

Words: 1097 - Pages: 5

Premium Essay

Are Leaders Born or Made ?

...There is no doubt that leaders develop their leadership skills through life learning experiences, training, coaching, mentoring and hardworking. Some people believe that leaders are born naturally intelligent, visionary, charismatic and able to articulate a plan and rally their teams around it. Yet there are others who says that leaders are both born and made naturally intelligent and extroverted people, enhanced with education, training and experience. We often hear the proverb “Born to lead”, but it does not mean that leaders are born only but not made, because to be a leader you must first be a follower, true leaders do not walk in the front, they simply follow the rest. Nature may have some influence on who a person becomes. It is the upbringing of a person which either makes him leader or a follower. I think leaders are born as well as are made, because one may have the ability to lead but not the experience and skills to be a leader and skills develop through the life learning experiences. We have many examples of born leaders as well as made leaders. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, Martin Luther King were few of the leaders who make their way to be a leader through their dedication, hard work, experience, intelligence, qualities and skills. Then, there are some born leaders like Prophet Mohammad (P.B.U.H), Jesus, and Prophet Noah are few chosen leaders who lead people of their generation as well as still leading the generations of......

Words: 319 - Pages: 2

Premium Essay

1. “Leaders Are Born Not Made”

...Assignment in Leadership 1. “Leaders are born not made” – Discuss your argument citing two leaders of your choice. 2. Compare and contrast the leadership styles of any two pairs listed below: a. Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru b. JRD Tata and Dhirubhai Ambani c. Bill Gates (Microsoft) and Jack Welch (General Electric) 3. From the leaders cited in Question 2, discuss the following: a. How did their personality traits interact with situations to shape the outcomes b. Is there a commonality in the styles of leadership exhibited c. Are good and poor leadership, qualitatively different phenomena ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Leaders are born not made Many people say leaders are made. This is the greatest delusion ever concocted by man. Any leader who is worth his salt is a born leader. Society presents circumstances that enable one to be fashioned or molded into a leader. That’s the greatest contribution of society to mankind – it identifies a leader from its surroundings. A distinction has to be made between true leaders and quack leaders. True leaders know that they are born for a purpose. Society is their laboratory. They experiment and display various leadership skills which benefit society as a whole. There are also true leaders who are a bane to......

Words: 4831 - Pages: 20

Premium Essay

Are True Leaders Born or Made?

...great leaders born or made? Introduction In order to run a successful business, an organization needs effective leaders. Leaders and employees are subject to a worldwide search because of the competitive nature of business these days. Leadership is more of actions rather than preaching. Leadership is person's ability to lead from the front with conviction of great vision and passion, despite many setbacks. It also involves having a sense of responsibility, setting a role model with qualities such as courage, conviction and commitment. Also, leadership is a way of calling ‘we’ not ‘I’ because there is not one leader who has succeeded as an individual. It is important to know whether leadership is a talent or a skill. If the leadership is a talent, then it is an inborn quality as talents are intrinsic, but if leadership is a skill, then it can be obtained by rapacious learning, continuous practice, training, experience and reading. If the leadership is a talent, true leaders are born, but if it is a skill, true leaders are made. Is true leadership born or manufactured? This is a timeless as the age old controversy about the chicken and the egg. To cut to the discussion, the answer is: “mostly made.” Great leaders are made since leadership is a skill that can be leant through education, continuous practice, training, and experiences. Great leaders develop/advance through a never-ending process of self-study and complete education. Analysis Are true leaders born or made? To......

Words: 2358 - Pages: 10

Premium Essay

Are Leaders Born or Made

...Carla Mueller Course: Leadership in the 21st Century Date: 06/25/2014 Leaders Leadership is the driving force for any organization, region, or enterprise. Different people have different understanding on the value of leadership. There is a major concern on whether leaders are born or made. However, proper answer would mainly rely on evaluation of the various traits that a leader should possess. Proper leadership skills are vital to the success of a company. They help in making the right choices at the right time. Proper leadership is a combination of personality traits and several skills, and capabilities that an individual learn with time, and the experience that people acquire in their various occupations. Leaders have effective ability to resolve complex situations as one of their most critical traits. However, this does not dictate that they are the most knowledgeable individuals in an organization. At some point, they will require the assistance of the subordinates to handle stubborn problems. Successful leadership does not undermine the contribution of a subordinate (Kinicki 2014). Instead, the leader combines his knowledge with that of the team member to set effective directions, as well as make proper decisions. The character, personality, or attitude of a person may be extremely useful to him in assuming leadership role. However, it calls for application of a range of leadership styles by leaders to suit their personalities, and various leadership......

Words: 982 - Pages: 4

Premium Essay

Are Leaders Born or Made?

...Are Leaders Born or Made? Leadership-Mgmt Abstract Being a leader is something that at times can be very difficult to identify simply by definition. Not only does the term carry with it a great deal of meaning but it also has powerful implications that immediately come to mind. Among these are the positive traits required to be a leader. The Academy of Management Executive stated that Key leader traits include: drive (a broad term which includes achievement, motivation, ambition, energy, tenacity, and initiative); leadership motivation (the desire to lead but not to seek power as an end in itself); honesty and integrity; self-confidence (which is associated with emotional stability); cognitive ability; and knowledge of the business. (Lock, 1991) The point here is that being a leader can not be simply assigned, as to effectively function as a leader one must possess many or all of these required traits. What interests me is the question of whether or not people are actually born leaders, or is it simply a book that people read and learn on their own. The purpose of my research paper is to better understand this question. Are the best leaders born or taught? It’s quite possible that all of the skills of a leader are naturally ingrained into an individual thought process. An example that could relate to this might be a child that learns to play an instrument by ear rather than being taught. From my earliest memories as a child in pre-school and into......

Words: 1378 - Pages: 6

Premium Essay

Are Leaders Born or Made@

...There is no doubt that leaders develop their leadership skills through life learning experiences, training, coaching, mentoring and hardworking. Some people believe that leaders are born naturally intelligent, visionary, charismatic and able to articulate a plan and rally their teams around it. Yet there are others who says that leaders are both born and made naturally intelligent and extroverted people, enhanced with education, training and experience. We often hear the proverb “Born to lead”, but it does not mean that leaders are born only but not made, because to be a leader you must first be a follower, true leaders do not walk in the front, they simply follow the rest. Nature may have some influence on who a person becomes. It is the upbringing of a person which either makes him leader or a follower. I think leaders are born as well as are made, because one may have the ability to lead but not the experience and skills to be a leader and skills develop through the life learning experiences. We have many examples of born leaders as well as made leaders. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, Martin Luther King were few of the leaders who make their way to be a leader through their dedication, hard work, experience, intelligence, qualities and skills. Then, there are some born leaders like Prophet Mohammad (P.B.U.H), Jesus, and Prophet Noah are few chosen leaders who lead people of their generation as well as still leading the generations of......

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Are Leaders Made or Born

...5/13/2012 leaders are born not made If you order your custom term paper from our custom writing service you will receive a perfectly written assignment on leaders are born not made. What we need from you is to provide us with your detailed paper instructions for our experienced writers to follow all of your specific writing requirements. Specify your order details, state the exact number of pages required and our custom writing professionals will deliver the best quality leaders are born not made paper right on time. Out staff of freelance writers includes over 120 experts proficient in leaders are born not made, therefore you can rest assured that your assignment will be handled by only top rated specialists. Order your leaders are born not made paper at affordable prices with Live Paper Help! . Leaders are born, not made Over the years there has been many opinions on this statement, and when trying to understand leadership success many approaches have been looked at. Researchers at the start of the 0th century focused on traits that leaders possessed. It was thought that some people were born with traits which made them a leader. Before the nd World War a lot of research was carried out, which sought to identify these characteristics. This is known as the Great Man Approach, since being born with these characteristics made you a “great man”. So is it true that leaders are born? Before seeking to answer this question, the theories should be examined.......

Words: 1091 - Pages: 5

Premium Essay

Are Leaders Born or Made?

...training and development courses, as leaders are born, not made.' Analyse this claim with reference to different theories of leadership. Introduction What is a leader? It is impossible to obtain a single definition. But it happened when achieving an objective and when more than one people are needed to do it. Nowadays, there are many leadership training and development courses that train people to be the position of leaders. Companies send their staff to these courses in order to increase the organizational effectiveness. However, some people argue that these courses are useless. It is because they believed that leaders are born, but not made. This essay will analyse this claim by using different leadership theories as well as discussing the impact on leadership development courses, in order to identify whether leaders are born or are made. Leaders are born There are many successful leaders who demonstrated their skills at an early age. They have natural talents that make them to be 'natural leaders'. Sometimes they also obtained characteristics or elements of a leader when they are born. Trait Theory is one of the main leadership theories and it suggested that certain characteristics are particularly suit to become a leader. Leaders are made Furthermore, there are also many leadership theories that support leaders can be made. According to the Behavioural Theory, leaders can be made rather than are born. The theory focused on what leaders actually do instead of seeking......

Words: 677 - Pages: 3

Premium Essay

Leaders Are Not Born They Are Made

...LEADERS: Leaders are the people who influence individuals or groups for the achievement of predetermined goals.A person who rules or guides or inspires others. Someone others are willing to follow, almost without question. LEADERSHIP: Dr. Paul Hersey defines leadership as "working with and through others to achieve objectives." Given this definition, anyone in a position whose achievement requires the support of others can play the role of a leader. Art or process of influencing people so that they will strive willingly towards achieving set goals. Characteristics of a good leader: * One who has an excellent and admirable character A leader has to be trustworthy and must fulfill promises made. He must also take responsibility for his own actions. * One who takes work seriously A good leader is one who takes his work and role as a leader seriously. He motivates his followers towards a common objective. * One who is confident and calm in a crisis A leader must display self-confidence and exude a clam disposition so that people will believe in him. He is able to adapt to situational changes. There has been a debate for years about what makes a great leader. This debate is at times summarized into two schools of thought. Trait Theories: Similar in some ways to "Great Man" theories, trait theories assume that people inherit certain qualities and traits that make them better suited to leadership. Trait theories often identify particular personality or behavioral......

Words: 1331 - Pages: 6

Premium Essay

Leader Are Born Not Made

...Leaders Are Born Not Made Introduction: The factual analysis about leader ship in this essay is based on results published in Journals and books published in various timeperiods and by a variety of respected people belonging to the Psychological societies around the world. The fact being that no Leader is identical to an other so deriving a conclusion from any particular theory has always been a question mark. Although one may comment about the innate genetic factors which has given raise to “Born Leaders” and the “Made Leaders” by their choice and opportunities to improve their skills and work towards a goal. Born and Made Concept: According to “Fielder”, leader is defined as a person who is “appointed, elected, or informally chosen to direct and coordinate the work of others in a group”. So one has to understand leader and leadership are two very different concepts. With reference to the statement leaders are “born not made”, certain predispositions such as personality characteristics, could add an additional advantage of being a leader. The other factors such as family genes which one may procure are definitely cannot be argued upon. Intelligence, religiongrowthstatus, society, education, training, job etc... remain as external factors influencing ones Leadership. Therefore a change and a conflict is simply evident. The recent break through of a concept called “Cloning” has stirred a wider controversy about replicating a “LEADER”. Although the research...

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Leaders Are Born Not Made

...CLASSROOM ASSESSMENT CHAPTER 10 l Classroom Assessment LE ARNI NG OUTCOMES After studying this chapter, you should be able to: 1. Define assessment; 2. Explain the basic concepts in assessment; 3. Explain how to plan for assessment; 4. Describe types of assessment in the classroom; 5. Explain what is teacher-made tests; 6. Describe what is standardized tests; and 7. Explain what is authentic assessment. 254 CHAPTER 10 CHAPTER 10 l CLASSROOM ASSESSMENT INTRODUCTION One of the most basic and difficult task that teachers face in their work is the process of assessment. Classroom assessment includes all the process involved in making decisions about students learning progress. It includes the observation of students’ written work, their answers to questions in class, and performance on teacher-made and standardized tests. According to (Koyalik, 2002 as cited in Eggen & Kauchak, 2004): i. It facilitates teachers in decision making about learning progress through systematic information gathering. Besides that, assessment also accomplishes two other important goals; increasing learning and increasing motivation. The relationship between learning and assessment is very strong. Students learn more in classes where assessment is an integral part of instruction than in those where it isn’t. Brief assessment that provides frequent feedback about learning progress is more effective than long, infrequent ones, like once-a-term......

Words: 7585 - Pages: 31

Premium Essay

Are Leaders Born or Made

...| “Are Good Leaders born, or can they be Made” | For decades researchers have been trying to find the answer to the question “Are good Leaders born, or can they be made?” However it is my belief that, it is a little of both, Leaders are naturally born and they can be made. Firstly, let us define who is a leader, Peter Guy Northouse – (2009) postulates that “a leader is any person who guides others towards a common goal, showing the way by example, thus creating an environment in which other team members feel actively involved in the entire process of goal achievement. A leader is not the boss of the team but instead, he/she is that person who is committed to carrying out the mission of the venture. He further defines leadership as” a process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task” which in short would mean working through others to achieve goals or objectives . With these definitions, it would be safe to say that anyone whose accomplishment necessitates the sustenance of others can be a leader. The same is true of many who are presently working with and through others to achieve a common objective that they are indeed leaders, whether they consider themselves to be eccentric or catastrophic leaders. Mahatma Gandhi once said that, “We must live the change we want to see”. This quote brings new meaning as it embraces the fact that we are leaders of any change in our lives, therefore......

Words: 1631 - Pages: 7