Premium Essay

Iyot

In: Other Topics

Submitted By cake123
Words 1366
Pages 6
Athletics
Athletics is an exclusive collection of sporting events that involve competitive running, jumping, throwing, and walking. The most common types of athletics competitions are track and field, road running, cross country running, and race walking. The simplicity of the competitions, and the lack of a need for expensive equipment, makes athletics one of the most commonly competed sports in the world. Athletics is mostly an individual sport, with the exception of relay races and competitions which combine athletes' performances for a team score, such as cross country.
History
Athletics is often used synonymously with any sporting activity, but in most cases, athletics refers primarily to track-and-field events that involve running, jumping or throwing. Those athletic events are most closely associated with the Olympics, but competition in these sports is held at the youth level, high school, college, and professional ranks all year round throughout the world.

The Ancient Greeks
The first Olympics in ancient Greece go back at least as far as the eighth or ninth century B.C. While such sports as boxing and equestrian events were included, most of the events were those now classified under athletics or track and field. They included running, jumping, discus and the javelin. Those four, plus wrestling, made up the pentathlon. The running events included "stades," which were essentially sprints from one end of the stadium to the other, a distances of about 190 meters; two-stade races; longer-distance races of between seven and 24 stades; and a two- or four-stade race in which the competitors wore armor.
The Modern Olympics
Running and other athletic events have long been a part of many cultures, but in the 19th century, such activities were becoming more popular, particularly in Europe and the United States. School curricula included athletics and in 1896,…...

Similar Documents

Free Essay

Elements

...>Elementlerle ilgili detay bilgiler:   >Periyodik tabloda bulunan tüm elementlere, yaşama destek olmak üzere özel görevler verilmiştir.   >Periyodik tabloda hidrojenden uranyuma kadar 92 tane element bulunur. Uranyum sonrası elementler, doğada bulunmazlar. Bu nedenle çağımızda laboratuvarlarda üretilmektedirler.   >Periyodik tabloda bulunan 92 elementin 25 tanesi, yaşam için doğrudan gereklidir. Bunların 11 tanesi, yani; hidrojen, karbon, oksijen, azot, sodyum, magnezyum, fosfor, kükürt, klor, potasyum ve kalsiyum, canlı organizmaların yaklaşık %99.9unu oluşturan temel elementlerdir. Bunların dışındaki 14 element, yani; vanadyum, krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, molibden, bor, silikon, selenyum, flor ve iyot ise canlı bedenlerinde çok az miktarda bulunur, ama önemli işlevler üstlenirler.   >Bu geniş yelpaze, periyodik tablonun farklı gruplarına bağlı atomları içermektedir. (Periyodik tabloda atomları özelliklerine göre ayıran gruplar vardır.) Bu durum ise, periyodik tablodaki farklı element gruplarının hepsinin bir şekilde yaşam için kullanıldığını göstermektedir. J. J. R. Fraústo da Silva ve R. J. P. Williams, The Biological Chemistry of the Elements (Elementlerin Biyolojik Kimyası) adlı kitaplarında şöyle yazarlar:   "Biyolojik elementler, periyodik tablonun her grubundan ve alt grubundan özenle seçilmiş gibi görünmektedirler ve bu da her türlü kimyasal özelliğin, çevre şartlarının koyduğu sınırlar içinde, yaşam işlevleriyle......

Words: 873 - Pages: 4