Free Essay

Internal/External Factors

In: Business and Management

Submitted By pomeranm
Words 376
Pages 2
וות אחר באינטל פיתח בשנת 1971 את המיקרו-מעבד מדגם "Intel 4004" עבור החברה היפנית Business Computer Corporation [8] שהייתה לקוח גדול של אינטל ברכישת זיכרונות למחשבונים.

אינטל פעילה ברשתות השיווק הקמעונאיות המובילות בארץ בתחום המחשוב. פעילותנו מתמקדת בהטמעת טכנולוגיות חדשות ומוצרים חדשים ברשתות, הגדלת המודעות של חשיבות המעבד והשקעה במעבדים בעלי ביצועים גבוהים

צוות מנתחי מערכות מידע בארגון הרכש העולמי מספק פתרונות ושיפור תהליכים עבור קניינים באתרים השונים של אינטל ברחבי

העולם.

מיהם המשתמשים הטיפוסיים שלכם?
"מי שעוסקים ב-'טחינת מספרים', חישובים מדעיים, כימיה, גנטיקה, סימולציית מכוניות ומטוסים. למשל, סימולציית התנגשויות מכוניות היא שימוש טיפוסי, ודינמיקת נוזלים.
יש לנו בעולם שורה ארוכה של לקוחות. כ-150 יצרני תוכנה משתמשים בכלי אינטל ומשחררים יישומים מסחריים שלהם באמצעותם - תוך ניצול Compliance וריצה על מערכות רבות, וכך גם לקוחות מסחריים. CEA - הוועדה לאנרגיה אטומית בצרפת - היא אחד הלקוחות הגדולים בעולם, והיא עוסקת גם באופטימיזציית הקצאת חשמל באירופה
עבור יצרני מחשבים ומשלבי מערכות

תעשיית המחשבים האישיים

• Original equipment manufacturers (OEMs) and original design manufacturers (ODMs) who make computer systems, cellular handsets and handheld computing devices, and telecommunications and networking communications equipment;
• PC and network communications products users (including individuals, large and small businesses, and service providers) who buy PC components and board-level products, as well as our networking and communications products, through distributor, reseller, retail, and OEM channels throughout the world; and
• Other manufacturers, including makers of a wide range of industrial and communications equipment.
Intel history
הלקוחות שלנו כוללים

• צרני ציוד מקורי (OEM) ויצרני העיצוב המקורי (ODMs) שעושים מערכות מחשב, טלפונים סלולריים ומכשירי כף יד מיחשוב, וטלקומוניקציה תקשורת ציוד הרשתות;
• מחשב ורשת תקשורת מוצרים המשתמשים (כולל יחידים, עסקים גדולים וקטנים, וספקי שירות) שקונים רכיבי מחשב ומוצרים ברמת הלוח, כמו גם ברשת שלנו מוצרי תקשורת, דרך, תעלות המפיץ מפיץ, קמעונאי, ו-OEM ברחבי העולם; ו
• יצרנים אחרים, כולל יצרני מגוון רחב של ציוד תעשייתי ותקשורת.

לאינטל שורה ארוכה של לקוחות. כ-150 יצרני תוכנה משתמשים בכלי אינטל ומשחררים יישומים מסחריים שלהם באמצעותם - תוך ניצול Compliance וריצה על מערכות רבות, וכך גם לקוחות מסחריים. CEA - הוועדה לאנרגיה אטומית בצרפת - היא אחד הלקוחות הגדולים בעולם, והיא עוסקת גם באופטימיזציית הקצאת חשמל באירופה.
מה שמאפיין את לקוחות אינטל הוא שהם עוסקים ב-'טחינת מספרים', חישובים מדעיים, כימיה, גנטיקה, סימולציית מכוניות ומטוסים. למשל, סימולציית התנגשויות מכוניות היא שימוש טיפוסי, ודינמיקת נוזלים.…...

Similar Documents

Premium Essay

Internal and External Factors Team a

...Team A: Internal and External Factors Student MGT/230 October 1, 2010 Instructor Team A: Internal and External Factors The conditions and climate of the business world are constantly changing. With those changes, great executives have to keep their focus and be ready to adapt to them at a moments notice. At Wal-Mart, top executives have learned to utilize the four traditional functions of management: planning, organizing, leading, and controlling. Through understanding the four functions, they have been able to overcome the internal and external factors that have threatened Wal-Mart’s place in their industry. However, Wal-Mart has experienced situations where internal and external factors have affected and, in some cases, enhanced their ability to use those functions. Now we will take a look at these five factors: Globalization, Technology, Innovation, Diversity, and Ethics and analyze their affects on the four functions of management. For Wal-Mart, globalization has affected the four functions of management. When the organization decided to go global in 1991, Wal-Mart experienced a huge shift in its ideas of planning. With the options of going into Europe, Asia, and other countries in the western hemisphere, Wal-Mart decided to first move into the South American markets. Ultimately, Wal- Mart chose to expand its organization globally in Mexico where it could gain knowledge and experience, and......

Words: 1347 - Pages: 6

Premium Essay

Apple- Internal and External Factors

...Apple- Internal and External Factors Julietta Parker, Takesha Lee, Doan Clark, Dewey Privett, Brian Green October 08, 2012 MGT/230 Management Theory and Practice James De Clue Apple- Internal and External Factors Apple Inc. is an electronically based Fortune 500 company founded in 1976 by Steven Wozniak and Steven Jobs (Sanford, 2011). It is a corporation that designs, manufactures, and sells iPod, iPhone, iPad, and Mac. Over the years Apple has made drastic strides. A little bit more of an introduction into why Apple and factors covered would have better prepared the reader. Globalization Globalization definitely has evolved into an essential factor for big business organizations to exceed above the competitors. In the 1970’s the creation of an electronic device known to us now as a computer, would have come out of a garage to being a media mogul company that is worth millions. Globalization had a huge impact to Apple’s income. Financial statements display that Apple’s worldwide sales take the lead in technology sales and are ongoing to increase. This shows they have exceptional global management an example of that is, Apple had been attempting to market their products in Korea with the merchandise for many years. Only now are they able to have a product in their market that is acceptable to the MPEG-1 Layer 3 advances. So availability of technology is a factor for consideration for the plan as it allows or limits growth in a region? This allowed them to......

Words: 2258 - Pages: 10

Premium Essay

Internal and External Factors on Management

...Internal and External Factors on Management Functions MGT/230 Internal and External Factors on Management Functions The four functions of management are generally described in this order; 1. Planning 2. Organizing 3. Leading 4. Controlling These functions are affected by factors from inside an organization as well as outside of the organization (Bateman, 2011). Some of these external factors include globalization, competitors, suppliers, technology, customers, the government, and economic conditions. Factors inside a company can be production issues, personnel problems, finances, ethics, lack of innovation, and cultural diversity can be either internal or external (Bateman, 2011). The corporate model that Google has demonstrated in the modern era is one that is worth further study. Google’s management style starts with strong leadership and their record of innovation is certainly one of their strengths. Examination of these factors and how they can affect the functions of management will be explored in this paper. The first function of management is planning. When the management of Google was ready to begin planning this meant that they were fully aware of their overall objective. An internal factor to Google was their strength of really understanding their objective because they were internet users and understood how convenient a web-based search engine would be successful. External factor of planning was this opportunity to create Google......

Words: 1039 - Pages: 5

Premium Essay

Apple Internal & External Factors

...Running head: Internal and External Factors Internal and External Factors MGT/230 Apple Inc. Apple is a household name because of the company’s ability to manage the changes of internal and external factors in the market. Internal and external factors influence the functions of management; planning, organizing, leading and controlling. Internal factors include the business’s reputation, their image, how there company is structured and how they operate. External factors are the things beyond control like lending conditions, government regulations and competition. Apple’s internal factors are functions they have control over like planning, and organizing leading. External factors would influence controlling; learning and changing with the market competition and the ever changing market. Internal and external factors specifically influence innovation, diversity, and ethics. Apple remains flexible and universal due to producing consumer needed products, products that are a common need and ethically leading the way as a successful company. Apple Inc. formerly Apple Computer, Inc. was founded by Steve Jobs and Steve Wozniak in 1976. During the first phase of management; the planning process, Steve Jobs and Steve Wozniak designed the Apple I, a handcrafted computer that was sold for $666.66. For more than twenty years Apple Computer was mostly manufacturing personal computers with their own integrated software called the Macintosh, marketed as Mac. The company suffered low...

Words: 1192 - Pages: 5

Premium Essay

Internal and External Factors

...Internal and External Factors Learning Team Arib, Chuck, Caleb, Jeff MGT /230 July 14, 2013 NEO WILLAMS External and internal factors affecting any organization come in many forms and may cause major impacts to the organization in different areas. Assessing external and internal factors that organizations may face can be vital to the four functions of management. These four functions planning, organizing, leading and control are a continuous process that managers will need to adapt to ever changing environments. In this paper, the team will discuss the internal and external effects British Petroleum experiences caused by globalization, technology, innovation, diversity and ethics and how they affect the four functions of management. British Petroleum is truly a global organization with operations in Europe, Asia Pacific, the Americas, Middle East and Africa. Many internal factors since starting in 1908 have led to the company’s globalization including how the organization changes its practices to compete on a worldwide scale. British Petroleum production, product diversity, development, customer service and marketing strategies are just a few examples. Since British Petroleum inception and first drilling operation in Persia, many external factors have affected the company’s growth. Planning for such expansion does not happen overnight, but the organizational goals have remained the same. Finding the right people, gaining capital, management needed to become......

Words: 291 - Pages: 2

Premium Essay

External/Internal Factors

...External/Internal Factors University of Phoenix Management: Theory, Practice and Application MGT/330 Oren Gilbert May 29, 2011 Abstract In this paper we will analyze the functions of management at St. Jude Children’s Research Hospital. Looking at the four management functions (planning, organizing, leading, and controlling) and how the functions are affected by internal and external factors. An explanation of how globalization, technology, innovation, diversity, and ethics affect the four management functions will are discussed. Lastly how managers at St. Jude Children’s Research Hospital use delegation to manage each function (planning, organizing, leading, and controlling). As well as how each factor (globalization, technology, innovation, diversity, and ethics) is affected managerial delegation. External/Internal Factors This paper is based on the St Jude’s Children Research Hospital. St. Jude’s Children Research Hospital was started in 1962 by founder Danny Thomas. Thomas’s goals were to change the lives of all the children that would walk through the hospital doors. He created a hospital that specialized in research and treatment of catastrophic diseases and illnesses. It was not until 2005 that St Jude’s added on a massive expansion that heightened the hospitals efforts to find cures, treatments, vaccines, and rehabilitation for children. This paper will include an explanation of how internal and external factors affect the four functions of......

Words: 2152 - Pages: 9

Premium Essay

Internal and External Factors

...Internal and External Factors Paper Lakeitcha Alexander MGT/230 March 12, 2015 David Grier Internal and External Factors Paper According to Bateman and Snell (2011), the four functions of management are important key elements that are use in order to be a successful manager. These functions consist of planning, organizing, leading, and controlling. When utilizing these functions, it is important that each receive the equal amount of attention. Otherwise, managers will not provide their full potential and will not be successful. There are internal and external factors that may affect these functions in a negative or positive way. These factors are globalization, technology, innovation, diversity, and ethics. The Functions of Management The planning function is the delivery of strategic value and is the stepping stone toward success. During this process, goals that need to be met are discussed beforehand and determined how they will be achieved. Things such as analyzing existing situations, predicting the future outcome and deciding on which resources are needed in order to accomplish these goals are a few other things that are discussed during this process (Bateman & Snell, 2011, Chapter 1). Organizing consists of building an organization that is forceful. Organizing an organization entails several components that include financial, manpower, information and the resources that are needed to accomplish goals (Bateman & Snell, 2011, Chapter 1). In order......

Words: 1083 - Pages: 5

Premium Essay

Internal and External Factors

...Internal and External Factors Paper Lisa Sebock MGT/230 April 13,2015 Brandon Fowler Internal and External Factors Paper Internal and external factors of an organization affect the four functions of management. Management is essential to an organization and keeps the company going in an orderly function. The internal and external factors such as globalization, technology, innovation, diversity, and ethics impact the functions of management. I chose to do my paper on Gap Inc.; I have worked for Old Navy for almost a year now, and Gap Inc. owns Old Navy. I see some things in the company that are benefitting to the company and will help make the business successful. There are also some things I see that will not make the company any money but in turn down the line have the company lose profit. Sometimes an organization does not see what they are doing unless they sit back and realize they need to get involved in the business more than just inspections and an occasional email. Internal and External Factors Internal factors of the organization Gap Inc. include planning for an event or sale. Making sure that the store has the correct advertisement for an individual sale so that people will see that a deal is happening. Making sure that every store has enough products for the sale to ensure people are happy with the deal and want to come back to the store. Planning for a sale or even the holiday and making sure there are enough employees to cover each store. All of these......

Words: 1390 - Pages: 6

Premium Essay

Apple External and Internal Factors

...External/Internal Factors Paper Yolonda Washington, MGT/330 July 20, 2011 Tom Vincent External/Internal Factors Paper In our economy various external and internal factors affect the four functions of management. The four functions as discussed are planning, leading, organizing, and controlling. After reviewing the four functions the first functions is planning, and it is considered to be the main function for the business. “Planning communicates strategic value for the business; leading gives the employee’s motivation to do something good for the company and themselves, organizing develops the central point for the company and gives a more concrete way of building on dynamics, and controlling develops the center point for the company and how changes may come” (Bateman & Snell, 2009). The external function focuses on the market, social contact, HR, other competitors and many more external functions on the outside of the company. Another focus that may be important is supply and demand according to (Bateman & Snell, 2009). After analyzing the external function it has a major impact on all four functions for the company. Planning can become vital for the company when implementing new structures. Organizing can become more complex when adapting to innovative changes for the business. Controlling can become more contingent on the business for changing external factors and amend new management technology. However, the leading functions can help motivate......

Words: 329 - Pages: 2

Premium Essay

Internal and External Factors

...Internal and External Factors Trina C. Humphrey May 22, 2015. Management Theory and Practice XMGT/230 Craig Fowler In management there are four functions that managers must follow in order for the workforce too be able to produce products or services. The four functions are planning, organizing, leading and controlling. In the planning function management makes decisions about the goals and functions of an individual, a department, or a work unit. Organizing function coordinates human, financial, physical, information and other needed resources to obtain a common goal. Leading is motivating people to do the best job they can do. Leading helps to inspire the team to work towards organizational goals. Internal and external factors such as decision- making affects management are greatly influenced by the four management functions. The external and internal factors can be influenced by all four functions of the organization are required to make sure that they are properly addressing all functions in order to achieve its goals and meet targets for the success of the business. Competition is consist changing managers must take into account people and business around the world. Globalization, technology, innovation, diversity, and ethics require strategic planning in every aspect of management. Globalization is growth on a worldwide level. It is the process of integration and international influence. An example of this was when Airgas,......

Words: 940 - Pages: 4

Premium Essay

Internal & External Factors

...Internal & External Factors Paper Osvaldo Lopez MGT/230 06/17/2015 Tricia Stewart Internal & External Factors All successful organizations are affected by internal and external factors. These internal and external factors have an impact on the organizations four functions of management. The organizations that better adapt to these factors are the organizations that are the most successful, the more profitable and the companies that have will be around for a long time. AT&T is a company that has been around since the 1800’s and has been able to adapt to these internal and external factors that in a lot of cases affect the four functions of management, which are planning, organizing, leading and controlling. One of the four functions of management is the planning stage, which is setting up short term and long-term goals. Historically as the book states this is the time were executives set up business plans for other in the company to follow. Internal factors that can affect this stage can be budget restrictions. AT&T can also be affected by laws and regulation, which can persuade the planning stage to go in a different direction. The planning stage is an integral part in a company given that is giving us the future outlook of the company. The next function of management is organizing. This is the stage where all of the company’s goals are separated and assemble in a way for each department or individual can do their part to achieve their......

Words: 1176 - Pages: 5

Premium Essay

Mgt230 Internal External Factors

... Internal and External Factors Paper Avon Banks MGT/230 September 29, 2015 Zina Hampton Introduction It is so important that managers understand how to manage. This word manage is not just getting employees to conform to a specific thing or a standard. As a leader being able to manage involves planning and leading, organizing and controlling. A good leader or manager may not be able to hone these four areas as an expert right away, but with mentoring, training, and time from upper and middle management the excellence will come. Management is the process of working with people and resources to accomplish organizational goals. Good managers do those things both well and proficiently. To be successful is to accomplish organizational goals. To be good at your job is to achieve goals with minimal waste of resources, to effectively make the best use of money, time, equipment, and people. Internal and external factors has a lot to do with how a leader is able to function in management. In 2006 a study was done in Korea to determine the internal and external environmental factors associated with home nursing care (HNC). The study was done on eighty nine hospitals and was conducted to understand the impact the corresponding factors would have on performance. The study found out that the passion and the love the nurses had for caring for the elderly was significant. Considering the limited market size of Korea, illustrated that the significant factor for......

Words: 1052 - Pages: 5

Premium Essay

Internal External Factors of Management

...Components that Affect Mitchells Fruit Farms Organization's External Environment Generally, The external environment of an organization are those factors outside the company that affect the company's ability to function. Some external elements can be manipulated by company marketing, while others require the organization to make adjustments. Monitor the basic components of company's external environment, and keep a close watch at all times. Customers customers are among the external elements you can attempt to influence, via marketing and strategic release of corporate information. But ultimately, your relationship with company’s clients is based on finding ways to influence them to purchase company’s products. Market research is used to determine the effectiveness of company’s marketing messages, and to decide what changes can be made to future marketing programs to improve sales. Government Government regulations in product development, packaging and shipping play a significant role in the cost of doing business and company’s ability to expand into new markets. If the government places new regulations on how you must package company’s product for shipment, that can increase company’s unit costs and affect company’s profit margins. International laws create processes that company’s company must follow to get your product into foreign markets. Economy As with the majority of the elements of your organization's external environment, your company must be efficient at......

Words: 1717 - Pages: 7

Premium Essay

Internal and External Factors

...Internal and External Factors MGT/230 Internal and External Factors The four functions of management are planning, organizing, leading and controlling. First, planning helps a company accomplish strategic goals. Second, organizing makes a company or business more productive. Third, leading includes communicating and encouraging employees and getting to know them on an interpersonal level. Fourth, controlling is used to change an organization and help it grow. All four functions are essential to management and can be influenced by internal and external factors. Internal factors consist of culture, employee relation, rules and other things within the business. External factors consist of competitors, customers, and laws outside the company. Globalization, technology, innovation, diversity and ethics are crucial in every part of management. In this paper, I will explain how the four functions and internal and external factors affect Apple. I will also give a concrete example of how the four functions are influenced by globalization, technology, innovation, diversity, and ethics. Globalization is an external factor because it consists of things outside of the business walls. Globalization connects businesses around the world (Dictionary.com). Globalization allows businesses of any kind or size here in the United States to connect with the foreign business. Globalization changes the way managers plan. They now must consider a global market to get the best and cheapest......

Words: 1287 - Pages: 6

Premium Essay

Internal & External Factors

...Internal and External Factors Team G Bill, John, Gena, Squirrel MGT/230 December 5, 2011 Dr. Who Internal and External Factors Johnson & Johnson (J&J) is a worldwide business with a focus on pharmaceuticals, medical devices, and a consumer packaged goods manufacturer. Even a Fortune 500 member such as J&J operates within the bounds of the four functions of management; planning, organizing, leading, and controlling. The challenge for J&J is the same as any other major business, the continuous addressing of the internal and external factors affecting the four functions of management. Specifically the factors of globalization, technology, innovation, diversity, and ethics have on managing a business. Exploring how these factors affect the four functions of management within J&J and how the company choses to address each successfully will provide insight into the inner workings of a major corporation. Planning Simply put, planning is the management function of systematically making decisions about the goals and activities that an organization will pursue (Bateman & Snell, pp. 15-16, 2011). J&J strategic planning is set by their management team and implemented globally at more than 200 operating companies in 60 countries. In today’s technological environment, J&J is planning to simplify so the company can leverage on the diversity of developing and distributing medical devices abroad. ......

Words: 1505 - Pages: 7