Free Essay

Human Resource Management

In: Business and Management

Submitted By cozze
Words 2744
Pages 11
-------------------------------------------------
Opdracht Groepswerk HRM:
-------------------------------------------------
HRM in de praktijk: Efficiëntie en productiviteit in de Productie-afdeling
-------------------------------------------------

Algemeen doel: Nieuw globaal, integraal, samenhangend en zo’n concreet mogelijk strategisch plan opstellen, dat de acties omvat om de doelstellingen te bereiken. Dit om uit de malaise te geraken en de productiviteit terug op het gewenste peil te brengen dat loopt over drie jaar. Te bereiken doelstellingen: 1. Dialoog met sociale partners terug op gang brengen en onrust in fabriek onder controle krijgen. 2. Zo snel mogelijk geschikte medewerkers selecteren voor de massaproductie (scaling up). 3. Nieuwe bedrijfscultuur bouwen (motivatie en plezier) 4. Samenwerking met ondermatig presterende werknemers beëindigen 5. Duidelijk aanwervingssysteem uitwerken 6. Degelijk opleidingsbeleid uitwerken 7. Performance management dat volwaardig deel uitmaakt van de managementstijl en de ondernemingscultuur (eindejaar evaluaties, objectieven of functioneringsgesprekken). 8. Communicatieplan opstellen zodat medewerkers altijd op de hoogte zijn (rust en vertrouwen). Eigen HRM-visie binnen de firma TC:
De communicatie binnen de fabriek moet verbetert worden. Deze communicatie helpt eraan om motivatie en plezier op het werkveld te stimuleren. Bestaand model gebruiken en toepassen Actualiteit erin verwerken ACTIEPLANNEN / “change”-projecten

ACTIES DOELSTELLING 1: Wim Dialoog met sociale partners terug op gang brengen en onrust in fabriek onder controle krijgen.

Actie 1a: Werkgroep die specifiek communiceert naar de sociale partners. Dit met vaste maandelijkse samenkomsten. Hierbij is één HR-partner de verantwoordelijke van de bijeenkomsten. (Hierdoor gaat de vakbond zijn inspraak maandelijks kunnen doen en blijven ze op de hoogte van de werking binnen de fabriek).

Actie 1b: De medewerkers met lange anciënniteit willen we mee in deze werkgroep. (Zij moeten zich terug gehoord voelen en als klankbordgroep dienen).

ACTIES DOELSTELLING 2: Annouck
Zo snel mogelijk geschikte medewerkers selecteren voor de massaproductie.

Actie 2a: Een profiel opstellen met de nodige functievereisten die aangeven welke werknemers bekwaam en betrouwbaar zijn om de gevraagde productiviteit te halen.

Actie 2b: Selectie en aanwerving nieuwe scale-up werknemers

ACTIES DOELSTELLING 3: Peter
Nieuwe bedrijfscultuur bouwen (motivatie en plezier)

Actie 3a: Toespraak van directeur naar het gehele bedrijf: nieuwe start met nieuwe plannen en één team in één bedrijf…

ACTIES DOELSTELLING 4: Thomas
Samenwerking met ondermatig presterende beëindigen

Actie 4a: De Bradford-factor gebruiken ter controle en hieruit afleiden welke werknemers ondermaats presteren of veelvuldig afwezig zijn. Dit moet goed overlegd worden met de sociale partners.

ACTIES DOELSTELLING 5: Carlos Duidelijk aanwervingssysteem uitwerken Actie 5a: Manpowerplanning opmaken

ACTIES DOELSTELLING 6: Joni
Degelijk opleidingsbeleid uitwerken

Actie 6a: Globaal ontwikkelingsplan opstellen aan de hand van een analyse van de opleidingsbehoeften.

ACTIE DOELSTELLING 7: Annouck
Performance management dat volwaardig deel uitmaakt van de managementstijl en de ondernemingscultuur (eindejaar evaluaties, objectieven of functioneringsgesprekken)

Actie 7a: Resultaats- en ontwikkelingsgerichte begeleiding bieden met differentiatie en aandacht voor de werknemer zodat deze gemotiveerd de doelstelling achterna streven.

ACTIES DOELSTELLING 8: Peter
Communicatieplan opstellen zodat medewerkers altijd op de hoogte zijn (rust en vertrouwen).

Actie 8a: De verantwoordelijk van de HR- werkgroep maakt na elke vergadering een verslag op. Dit verslag is beschikbaar in verscheidene kopieën voor de werknemers op een vaste plaats. Op deze zelfde plaats vind de werknemer ook een format waarop deze verbeteringen/opmerkingen en suggesties kan invoeren. Dit papier kan anoniem in een bus worden gestopt op deze zelfde plaats. De verantwoordelijke HR- medewerker van de werkgroep tracht deze verbeteringen/opmerkingen ter harte te nemen en misschien ter sprake gebracht in de werkgroep. De medewerkers zullen zich meer gehoord voelen en hebben zo een gevoel van inspraak, wat een gevoel van meer vertrouwen geeft.

UITWERKING ACTIEPLANNEN / “change”-projecten UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 1: Wim

UITWERKING ACTIES DOELSTELLING 2: Annouck
Actie 2a: Een profiel opstellen met de nodige functievereisten die aangeven welke werknemers bekwaam en betrouwbaar zijn om de gevraagde productiviteit te halen.
Actie 2b: Selectie en aanwerving nieuwe scale-up werknemers

1. Eén HR- medewerker (=Annouck) is verantwoordelijke voor dit ‘change’-project. 2. De HR-medewerker maakt een profielbepaling op met de nodige functievereisten:
In deze functie ben je in staat om specifieke hoogtechnologische onderdelen te produceren op een kwaliteitsvolle manier binnen een bepaalde tijd. Binnen deze functie ben je een jong, gemotiveerd en dynamisch persoon die goed in groep kan functioneren. 3. Intern kunnen werknemers zichzelf kandidaat stellen voor deze vacature binnen de massaproductie- afdeling. De HR- verantwoordelijke doet een briefing en binnen het bedrijf wordt deze vacature gepromoot. De geïnteresseerde werknemer zijn CV wordt opgestuurd naar de HR- verantwoordelijke. 4. De HR- verantwoordelijke maakt zelf een selectiebestand op van huidige werknemers, met oog op diversiteit, binnen de fabriek die hij bekwaam acht voor deze functie. Hij hanteert hiervoor de Bradford-factor. 5. Binnen zijn ‘nog te grote selectie’ gaat de HR-verantwoordelijke een behendigheidstest afnemen, een interview afnemen en in het bijzonder de kandidaat vragen naar zijn motivatie, verwachtingen en kwaliteiten. Ook maakt de HR- verantwoordelijke maakt duidelijk wat de verwachtingen/eisen van de fabriek zijn voor deze job. 6. De HR-verantwoordelijke selecteert de bekwame werknemers voor deze massaproductie-afdeling. 7. De HR-verantwoordelijke geeft zijn selectie door aan de HR-verantwoordelijke van de werkgroep zodat deze de vakbonden kan briefen. (Zo zijn deze op de hoogte en kunnen ze hun goedkeuring geven). 8. De contracten met ‘de vernieuwde scale-up werknemers’ worden in orde gebracht.

UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 3: Peter
Actie 3: Een nieuwe bedrijfscultuur bouwen.

Voor deze doelstelling is het gehele bedrijf verantwoordelijk. Wil men vooruit door middel van de nieuwe bedrijfscultuur moet namelijk iedereen in dezelfde richting wandelen. Voorop hierin gaat het HR-team. Plezier en motivatie bij de werknemers is naar onze mening en volgens onze visie sterk afhankelijk van de manier waarop een beleid gevoerd wordt en hoe men met de werknemers omgaat. We zijn dan ook van mening dat gemotiveerde werknemers, die met plezier werken en het gevoel hebben collega’s te zijn ipv pionnen, betere prestaties zullen leveren.

Vooraleer van start te gaan met de nieuwe bedrijfscultuur moet iedereen op de hoogte zijn wat deze nieuwe cultuur juist inhoud. Een heldere en duidelijke communicatie waarbij iedereen zicht heeft op de werking van het systeem en wat het doel is, is hierin prioritair.

Om dit systeem van change over te brengen gaat het HR- team samen zitten met de vertegenwoordigers van de werknemers om te melden dat er een toespraak zal gehouden worden ivm met de wijzigingen in het bedrijf. Welke een win-win situatie moet betekenen. (De vertegenwoordigers wilt men op deze manier meteen goed laten voelen door dit eerst via hun te communiceren, ze moeten het gevoel hebben er meteen betrokken bij te zijn.)

Al de werknemers zullen op de hoogte gebracht worden via een formele manier. Een persoonlijk aangesproken brief. Op de dag van de bijeenkomst moet het HR-team als één overkomen die duidelijk weten wat ze willen. Daarom zullen ze ook één voor één voorgesteld worden aan alle leden van het bedrijf bij de toespraak. Het is dus een duidelijke top-down werking waarbij van bij de start het management team het goede voorbeeld moet geven door helder te communiceren en open kaart te spelen.

Naar de werknemers brengt men over dat het niet goed gaat met het bedrijf en dat we verandering nodig hebben, meer zelfs, een nieuwe start met een zuiver bedrijf waar iedereen er voor gaat. We willen niet dezelfde weg op als de mensen in Genk, waar niemand zicht heeft op de situatie, waarbij het bedrijf ermee stopt van de één op de andere dag waarbij iedereen verloren is. We moeten leven vanuit de overtuiging dat we vooruit kunnen. Een groep, een samenwerking waarbij iedereen in dezelfde richting werkt. We moeten op dezelfde golflengte werken. We weten dat er slechte communicatie is geweest en hier komt nu een einde aan. We nemen onze verantwoordelijkheid op als management team dat deze communicatie bij ons moet beginnen.

Aandacht hierbij voor de human relations stroming! De werknemers moeten gehoord worden. De arbeid moet menselijk zijn en er moet rekening gehouden worden met sociale factoren. De periode dat werknemers pionnen zijn moet voorbij zijn. De werknemer verdient erkenning, zoals de werkgever respect verdient. Het team vraagt het vertrouwen van de werknemers en wilt in ruil daarvoor leiden met aandacht voor de werknemer. Mensen die niet mee willen moeten een opmerking hebben, hebben ze deze niet dan passen ze helaas niet in het systeem. We moeten werken met de mensen die wel mee willen of met diegenen die willen praten ifv het bedrijf. Plaatsen die vrijkomen zullen bij voorkeur ingevuld worden door gemotiveerde uitzendkrachten, deze zullen dan als eerste de kans krijgen op een vast contract.

De aandacht zal er zijn door mogelijkheid tot communicatie met het HR-team op verschillende manieren. De werknemers kunnen hun opmerkingen kwijt bij hun vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers zitten maandelijks samen met het HR-team. Ook komt er online een dropbox voor opmerkingen zodat de werknemers niet maandelijks moeten wachten maar ook rechtstreeks kunnen communiceren met het HR-team.

Samenwerking zal stop gezet worden als men op een negatieve manier wil communiceren. Negatief houdt in dat men volledig geen vertrouwen heeft en afbreuk doet aan het bedrijf. Positief kan in de vorm van opmerkingen, vragen… . Gokcircuits over hoe lang ons bedrijf het volhoudt is volledig uit den boze en daarvoor is geen plaats meer in de vernieuwing van dit bedrijf.

We vertrekken dus vanuit een open en eerlijke houding waarbij we pro-actief zijn. We hebben interesse in onze werknemers en willen groeimogelijkheden geven, kansen op promotie, bonussen waar mogelijk. En dit bij realistische situaties.
Zo zal er ook een dropbox komen waar men tips of ideeën kan geven voor het bedrijf. Worden hiervan tips gebruikt krijgt de werknemer waarvan de tip komt een bonus. Promotie is mogelijk als men duidelijk voor een hogere productie zorgt dan de gemiddelde werknemer. Voor diegenen die willen groeien kan men overplaatsing realiseren waar men een hogere productie moet halen (scale-up) hiervoor moet men wel de nodige prestaties halen en over de juiste behendigheid beschikken.

Om te voorkomen dat iemand zijn plaats kwijtspeelt door een veel te lage prestaties wegens ziekte is het belangrijk dat we geen ziekteverzuim hebben. Ziekte moet gemeld worden. Na 2 fouten hierin zal de samenwerking stoppen. Bij het melden van ziekte zal door ons HR-team een afspraak gemaakt worden bij de dokter waarnaar je de volgende dag al kan gaan. Een pot wordt opzij gehouden. Op het einde van het jaar wordt deze pot verdeeld onder diegenen die het minst ziektedagen heeft verbruikt en opgeteld bij hun eindejaarsbonus.

Jaarlijks kan men zich kandidaat stellen voor werknemer vertegenwoordiger. Via deze kansen voor jullie hoopt het HR-team een nieuwe start te kunnen maken in een frisse en zuivere samenwerking door middel van heldere communicatie. Maandelijks zal een krantje verschijnen over het bedrijf, mogelijke veranderingen en de regelgeving. Zo kunnen de geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte blijven van wat zich binnen het bedrijf afspeelt en hoe we er voor staan en ons ontwikkelen. Geef het de kans om terug in de juiste richting te gaan.

Bij de werknemers zou de motivatiesterkte moeten aangesterkt zijn. Er zijn meerdere doelstellilngen welke men persoonlijk kan kiezen om te realiseren. (Een idee voor een bonus, promotie, overplaatsing, hogere productie…) Doordat er zoveel mogelijkheden zijn hopen we dat er bij zijn waar ze waarde aan zullen hechten, en welke ook daadwerkelijk realiseerbaar is voor hun om tot beloning te komen. Via deze belangrijke kansen en mogelijkheden tot communicatie zorgen we voor belangrijke motivatiefactoren als erkenning, verantwoordelijkheid en kans op promotie… .

Om te voorkomen dat sommige werknemers niet spreken maar wel ergernissen hebben zullen we per 3 maanden een onderzoek doen naar mogelijke ergernissen die kunnen leven bij het werkvolk en niet gemeld worden. Ook telkens per 3 maand zal een onderzoek gevoerd worden waarvoor het HR-team denkt te moeten oppassen. Dit meestal in de vorm van enquetes. Dit zijn meteen ook enkele voorbeelden van “revival” van onderzoek naar stress en welbevinden op de werkplaats.

Ook onze trouwe werknemers die het langst werkzaam zijn in het bedrijf kunnen zich kandidaat stellen om een soort van promotie te realiseren. Het gaat om de functie van gesprekspartner. Een persoon waarbij de werknemers terecht kunnen voor hun kleine vragen als ze niet weten wat ze moeten doen of vast zitten met iets. Voelen de werknemers zich juist niet goed bij deze persoon dan kunnen ze terecht bij de werknemersvertegenwoordiger. De derde stap is contact opnemen met het HR-team of de dropbox. Zodat deze functie wel degelijk vervult wordt en om na te gaan of het zijn nut wel heeft moeten deze gesprekspartners een logboek bijhouden.

Al deze nieuwe functies worden stap voor stap ingevoegd en niet van dag één om te veel drukte te voorkomen.

Wanneer we duidelijke stijgingen opmerken in prestatie niveaus van sommige werknemers proberen we deze aan te spreken via een formele manier (brief, e-mail). Dit om tevredenheid bij de werknemers te houden en ze waardering voor hun werk te tonen.

Dit is geen verandering van één iemand, dit is een verandering van ons, wij als collega’s, wij als bedrijf, wij als samenwerking. Jullie, de werknemers hebben het recht te weten welke veranderingen er gebeuren en wat mogelijkheden of kansen kunnen zijn voor jullie. Daarom wordt er naast het krantje en de communicatie via dropbox ook een site bijgehouden. Elke werknemer krijgt een persoonlijke login om deze nieuwssite te lezen met de kleinste tot de grootste updates op zodat je niet maandelijks moet wachten op de stand van zaken van waar we mee bezig zijn.

Stilstaan= achteruitgaan! We moeten positief omgaan met deze win-win verandering wat essentieel is voor het nu en voor het vooruitgaan. Het zal tijd vragen om deze veranderingen stap voor stap door te voeren. Maar we zijn er nu mee gestart, we komen in beweging en we gaan deze verandering ons eigen maken. De bedoeling is een shock-effect te bereiken met deze speech voor het uitleggen van de nieuwe bedrijfscultuur. Ze moeten eerst wakker worden en dan zeggen van: “het is echt verandering, het is positief en vooral… het is realistisch!”

UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 4: Thomas

UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 5: Carlos

UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 6: Joni

UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 7: Annouck
Actie 7a: Resultaats- en ontwikkelingsgerichte begeleiding bieden met differentiatie en aandacht voor de werknemer zodat deze gemotiveerd de doelstelling achterna streven.

1. Eén HR- medewerker (=joni) is verantwoordelijke voor dit ‘change’-project. 2. Per afdeling bestudeert de HR-medewerker de Bradford-factor van alle medewerkers op de afdeling. 3. Vanuit deze resultaten maakt hij doelstellingen op die een algemeen kader vormen per afdeling. Deze doelstellingen (=SMART) zijn dus aangepast aan de doelgroep en hebben betrekking op de organisatie, de ontwikkeling, de motivatie en het resultaat. 4. De HR-medewerker zal maandelijks op elke afdeling functioneringsgesprekken houden om de werknemer op de hoogte te houden van zijn prestaties. Op deze manier is er ook meer aandacht voor de werknemer en krijgt deze feedback. 5. De HR-medewerker zal de Bradford-factor blijven aanpassen en opvolgen en individuele beoordelingsgesprekken houden wanneer nodig. 6. De HR-medewerker gaat trachten mogelijkheden te creëren en talent meer en meer te ontwikkelen.

UITWERKING ACTIE DOELSTELLING 8: Peter

Verdeling functies van het HR-team (6p.) HR- team | Persoon | Functiebeschrijving | 1. | Carlos | = Verantwoordelijke van de werkgroep die maandelijks met de sociale partners samenzit. Deze persoon maakt hier ook de maandelijkse verslagen van op en distribueert deze naar de werknemers. Verbeteringen/opmerkingen van werknemers komen ook bij deze persoon terecht. | 2. | Annouck | = Verantwoordelijke voor het selecteren van werknemers voor de afdeling massaproductie. | 3. | Joni | = Verantwoordelijke om resultaats- en ontwikkelingsgerichte begeleiding te bieden met differentiatie en aandacht voor de medewerker per afdeling zodat deze gemotiveerd de doelstelling nastreeft. | 4. | Peter | = | 5. | Thomas | = | 6. | Wim | = |

Driejarig uitgewerkt strategisch plan

MISSIE | | VISIE | | STRATEGIE | Doelstellingen | 1. Dialoog met sociale partners terug op gang brengen en onrust in fabriek onder controle krijgen. | 2. Zo snel mogelijk geschikte medewerkers selecteren voor de massaproductie (scaling up). | 3. Nieuwe bedrijfscultuur bouwen (motivatie en plezier). | 4. Samenwerking met ondermatig presterende werknemers beëindigen. | 5. Duidelijk aanwervingssysteem uitwerken. | 6. Degelijk opleidingsbeleid uitwerken. | 7. Performance management dat volwaardig deel uitmaakt van de managementstijl en de ondernemingscultuur (eindejaar evaluaties, objectieven of functioneringsgesprekken). | 8. Communicatieplan opstellen zodat medewerkers altijd op de hoogte zijn (rust en vertrouwen). | Stuurfactoren | | Kritische performance indicatoren | | BOUWSTENEN | Acties | | 2a) Een profiel opstellen met de nodige functievereisten die aangeven welke werknemers bekwaam en betrouwbaar zijn om de gevraagde productiviteit te halen.2b) Selectie en aanwerving nieuwe scale-up werknemers | | | | | 7a) Resultaats- en ontwikkelingsgerichte begeleiding bieden met differentiatie en aandacht voor de werknemer zodat deze gemotiveerd de doelstelling achterna streeft. | | Mensen | | | | | | Middelen | | | | | Structuur | | | | Cultuur | | | | Resultaten | | | | | | | | | | |

Gebruikte bronnen: * Cursus Human Resources Management *…...

Similar Documents

Premium Essay

Human Resource Management Roles

... Human Resource Management Roles. Veisinia Lelea. October 15, 2012. Deb Stock. Human Resource Management Roles. Human resource department play a huge role in making sure that an organization has the right people to work and help accomplish its goals. Human resource department also helps employees understand the policies, rules, and regulations around the workplace. They have to make sure everyone knows who is in charge with issues, and questions about any doubts or misunderstanding. An employee who has questions about his or her wages, insurance policies and coverage, and any other issues about their responsibilities around the workplace should seek help with the HR department. Management roles in a health care industries is very important not only for the organization but for the benefits, and the effective of how the organizations performs in each department roles. Management responsibilities include public relations, employee recruitment, employee pay wages, employee hours, and multiple administrative tasks. Public relations management is responsible for dealing with the companies relationships with employees, families, and friend who have questions about the organizations’ policies. They also deal with employees about wages, insurance coverage, applications, taxes, and other legal documents needed by employees. Employee recruitment is one important management roles in any organization. They are the people who hired employees with the possible skills and education for......

Words: 617 - Pages: 3

Premium Essay

Human Resource Management

...Human Resource Management Sarah Brown HRM/300 October 18, 2012 James Scott Human Resource Management Human resource management (HRM) is an important part of any business. HRM is useful to companys because it is what keeps employees motivated and helps the company achieve goals. This summary will outline what human resource management is, and its functions in business. It will also outline how human resources management plays an important role in the strategic planning in an organization. HRM aids a company in shaping it employee base and eventually the overall success of the company. What is human resource management? “People are definitely a company’s greatest asset. It does not make any difference whether the product is cars or cosmetics. A company is only as good as the people it keeps” (Ash, n.d.). It is vital for managers to have complete knowledge of human resource management (HRM) because people are what keep a company operating. HRM is utilized by managers to connect the abilities of a companys general employee base and its jobs, which will aid both the company and employees in becoming successful. HRM essentially gives a manager the ability to put the worker with the right task, and bring the best out of that work so that it meets organizational goals. Many HRM managers a used to recruit new talent for the company, keeping existing employees inspired, and the training of new and old employees (McNamara, 2012). What is the primary function of human...

Words: 965 - Pages: 4

Premium Essay

Human Resource Management

...of integrated employment policies, programmes and practices.” (John Bratton / Jeffrey Gold; Human Resource Management Theory And Practice, 2003) Although the terms Human Resource Management and Personnel Management are commonly used interchangeably, research has shown there are substantial differences between the two. Personnel Management focuses more on the management of employees and dealing with administrative tasks such as employment laws, contractual obligations and the payroll of the company, encompassing the range of activities to do with managing the workforce rather than resources. Human Resource Management takes a strategic approach to the overall management of not only workers, but their workplace and environment, focusing on aspects such as the safety, wellness, benefits, motivation, development and organization of employees. It can be said that Personnel Management is workforce centered; being largely about mediating between management and employees, while Human Resource Management is resource centered; concentrating on the planning, monitoring and control aspects of resources. There are four major stages in the evolution of Personnel and Human Resource Management as we know it today; social justice human bureaucracy consent by negotiation organization and integration Social justice Social justice was the budding stage in Human Resource Management, dating back to the 19th Century, when the work of social reformers such as Lord Shaftesbury......

Words: 1176 - Pages: 5

Premium Essay

Human Resource Management and the Workplace

...Human Resource Management and the Workplace Cassandra M. Rhymes BUS303: Human Resources Management Professor Beverly Williams April 26, 2010 Human Resource Management and the Workplace Human Resource Management requires a careful balance and coordination between corporate policies, local, state and federal regulations, and employee rights within the workplace. This paper will review a few of the principles examined during this course and applied to current work environments. Specifically, this paper will review the effect human resource management has on planning within a company through hiring, planning, and recruitment through the use of compensation and other benefits that are important to employee satisfaction. Discussions within our classroom environment included EEO and affirmative action, human resource development, safety and health, and employee and labor relations. While these are not the only components of human resource management, these are the items we addressed in class. Within my own company, our human resource department is divided among the divisions, with the main corporate office housing the human resource group for the entire company, and a small human resources group in the St. Louis office for the division I currently work for. For purposes of this paper, I will use the St. Louis information, as it is the group I am most familiar with. Additionally, I will address the corporate policies for the United States groups, as those apply to......

Words: 1885 - Pages: 8

Premium Essay

Human Resource Management Overview

...Human Resource Management Overview Name HRM/300 Date Instructor Name Human Resource Management Overview Human resource management (HRM) has a role that supports organizations in achieving their goals by hiring and maintaining effective employees. The human resource manager is in charge of the staffing, defining and designing work, and employee compensation and benefits. The goal for HRM is to make the most of the production of an organization by improving the success of the employees. Human Resource Management According to DeCenzo & Robbins (2007), human resource management will deal with the changing world and how it relates to the work field. HRM must “understand globalization, technology changes, workforce diversity, labor shortages, changing skill requirements, continuous improvement initiatives, the contingent workforce, decentralized work sites, and employee involvement” (DeCenzo & Robbins, 2007). Primary Function The primary functions of human resource management are overseeing department functions and managing employees. This includes strategic and functional responsibilities, compensation and benefits, training and development, recruitment and selection, and employee relations. Strategic Plan The strategic planning is when a company defines objectives and addresses any internal and external factors. The strategic planning process includes the mission and objectives, situation analysis, strategy formulation, strategy implementation,......

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Human Resource Management Role

...Human Resource Management Roles Human Resource Management (HRM) is the function within an organization that focuses on recruitment of, management of, and providing direction for the people who work in the organization. Human Resource Management can also be performed by line managers (Heathfield, S. M.). Human Resource Management is the organizational function that deals with issues related to people such as compensation, hiring, performance management, organization development, safety, wellness, benefits, employee motivation, communication, administration, and training. Human Resource Management is also a strategic and comprehensive approach to managing people and the workplace culture and environment. Effective HRM enables employees to contribute effectively and productively to the overall company direction and the accomplishment of the organization's goals and objectives (Heathfield, S. M.). Planning Human resources managers try to project how many employees will be necessary. They look at how many good workers are staying with the company and how many leave. Ideally, they want a low turnover ratio, where more people are staying than leaving. Planners try to identify good workers from the applicant pool, and use them to replace people leaving the company. The ultimate goal is to increase highly skilled and experienced personnel each time there is turnover. If a company is going to reduce employee numbers, planning tries to look for positions that could be trimmed......

Words: 290 - Pages: 2

Premium Essay

Importance of Human Resource Management

...lower case) Name Course Tutor Institution Abstract Human Resource Management is defined as the process of hiring and developing employees so that they become more valuable to the organization (Mondy, Noe, & Gowan, 2005). This is a central and strategic organizational activity but at the same time of increasing complexity and importance. It includes recruiting the right people for the job, orienting and training, planning personnel needs, managing wages and salaries, providing benefits and incentives, conducting job analyses, evaluating performance, communicating with all employees at all levels, and resolving disputes. Acquiring an overall view of Human Resource Management with respect to integrating new knowledge includes explanation and examples. I will review, present, and explain in this essay that in all companies, proper management of human resources is vital to being a successful business; human resources must be a critical department within the functional area of an organization. The basic purposes of this essay is to emphasis and culminate the principles of Human Resources Management by describing the application of the knowledge learned in the field of human resource management, with emphasis on six areas: EEO and Affirmative Action, Human Resources Planning, Recruitment, and Selection, Human Resources Development, Compensation and Benefits, Safety and Health, and Employee and......

Words: 1922 - Pages: 8

Premium Essay

Human Resource Management

...Human Resource Management The case study is on Harrods and each task is 1000 word. UK COLLEGE OF BUSINESS AND COMPUTING Module Booklet Course: EDEXCEL BTEC Group: Ed excel HND Group Module: Unit 21 – Human Resource Management Module type: Optional Module Code: : K/601/1264 Module Credit: 15 Teaching Period: (15+6 weeks) Level: 4 Contact Hours: (15*3+6*3 = 63) Lecturers: 15 weeks Revision Clinic: 3 week Feedback and assignment guidance: 3 weeks Lecturer: Mr Stephen Moore Start date: 03/10/2013 Day: Thursday Time: 10.00 – 1.00 Room: LH 02 Term: Sept 2013 – Jan 2014 CONTENTS 1. INTRODUCTION, AIMS AND OBJECTIVES 2. MODULE OUTLINE AND TEACHING METHODS 3. READING AND COURSE PREPRATION 4. LECTURE WITH DETAILED COURSE PROGRAMME AND OBJECTIVES 5. ASSESSMENT DETAILS Welcome to the Human Resources Management lecture class Module Leader: Mrs. SUNITA KOTTA ...

Words: 6807 - Pages: 28

Premium Essay

Concepts of Human Resource Management

...CONCEPT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – MBA MENTOR Human resource management means management of people at work. HRM is the process which binds people with organizations and helps both people and organization to achieve each others goal. Various policies, processes and practices are designed to help both employees and organization’s to achieve their goal. Human resource management is branch of management that deals with people at work, it is concerned with the human dimensions of management of the organization. As organization consists of people, therefore acquiring them, developing their skills, providing them motivation in order to attain higher goal and ensuring that the level of commitment is maintained are the important activities. Human resource constitutes of all the management decisions responsible for relationship between organization and employees. HRM is the field of management which plans, organizes, controls the functions of procurement, development, maintenance and utilization of the work force so that. 1. Organization goals can be accomplished. 2. Objectives of human resources can be accomplished 3. Objectives of society can be accomplished. According to Flippo, Human Resource Management is: "The planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are accomplished" Human......

Words: 1248 - Pages: 5

Premium Essay

Human Resource Management

...Introduction: Human resource management works with human to formulate and implement the business strategy. HRM and strategy were not related too much before but nowadays the coordination between them is reasonably common in the competitive world. Every manager needs to know how human resources are associated with strategic management to increase the effectiveness of the organization. This assignment has been prepared to give a clear view about the importance of HRM, formulation and implementation of HR strategies. Therefore, the contemporary issues related to strategic human resource management have been analyzed appropriately to show their impact on strategic HRM. All the topics have been assessed by relating with modern business world to show practical overview of human resource management and strategic human resource management. 1. Understanding the role and importance of HRM: 1.1. Definition of strategic human resource management In general, human resource management refers to a process by which the organization functions are accomplished and objectives are achieved through managing and utilizing experienced and skilled workforce. Human resource management starts with recruiting and selecting employees and then makes sure the utilization of the workforce. Strategic human resource management is defined as macro-organizational approach that designs strategic policies and frameworks to decide how the long-term goals and objectives will be achieved through using trained...

Words: 3049 - Pages: 13

Premium Essay

Human Resources Management

...Critically discuss how human resource policies are designed in order to assist organization achieve their strategy Introduction Human resource polices are used to identify outstanding employees for enterprises, not only to find good employees, more important is to train the employees. Until every employee can contribute to the corporate development and then they can further assist the company achieve the corporate strategies in the most suitable positions in the company. Meanwhile, the human resource polices are also should conducive to create positive, united and dedicated working environment and improve efficiency in all aspects. Nevertheless, the human resource policies also differ with different corporate cultures in different organizations. Such situation also poses competitive challenge to the human resource policies. There is no fixed pattern for the human resource policies in the organization. In different organizations, different social circumstances human resource policies also in different patterns. The role of human resource policies should be give full play in the corporate development process. Human resource managers need to bring the initiative into play in order to enable enterprises face a high growth stable development trend in the future. Therefore this essay argues that the human resource policies are designed to assist organization achieve corporate strategy. This essay aims to explore and discuss how the human resources policies are designed in order...

Words: 2333 - Pages: 10

Premium Essay

Human Resource Management

...day at your work, your manager implied that “Human Resources Management Person” you would not only have to perform “Personnel Management” functions assigned to previous batch of management trainees. 1.1 As a Human resource management trainee at millennium IT, how you would contribute to “development” of staff in various departments of the organisation rather than just performing “personal management” functionsdistinguishing personal management and human resources management? (AC 1.1) 1.2 Millennium IT is striving to become a global leader in software developer for stock markets management. As a Human Resource management trainee, how you would assess the function of the human resource management in contributing to organisational purposes at millennium IT? (AC 1.2,) 1.3 In an organization such as Millennium IT, there would be multitude of line managerial functions directly involved in its operations.Evaluate the role and responsibilities of line managers in human resource management in an organization such as MillenniumIT? (AC 1.3) 1.4 Assume that you would be assigned to London Stock Exchange in United Kingdom as a part of the human resources management team and analyse the impact of the legal and regulatory framework in United Kingdom on human resource management in your work context. (AC 1.4) Learners are encouraged to address merit criteria M1.3 when addressing the Task 01 Task 02 You as a human resources management trainee, is expected to get new people as......

Words: 759 - Pages: 4

Premium Essay

Human Resource Management

...Human Resource Management 1. Executive Summary Strategic Human Resource Management (SHRM) has established great in recent years in the fields of Human Resource Management (HRM). SHRM is the new concept for both the strategic management field and the human resource management field. The SHRM concept is based mainly on the HRM Practices, which are the main force driving organizational performance. SHRM is concerned with approaches to HRM practices as a critical strategic dimension affecting organization performance; which is the objective of this assignment. Strategic human resource management enhances organizational effectiveness and also productivity. The implementations of the HRM practices mentioned in this assignment are able to achieve their goals and objectives. This assignment on SHRM highlights its importance in TECO Electric and Machinery Pte Ltd. And it focuses on what best practices of strategic planning the organization can achieve organizational effectiveness and performance. 2. Introduction 2.1. Human Resource Management (HRM): Torrington, Hall and Taylor (2005, p.14) defines Human Resource Management is a series of activities which: first enables working people and the organization which uses their skills to agree about the objectives and nature of their working relationship and, secondly, ensures that the agreement is fulfilled. Armstrong (2008, p.5) defines HRM as a strategic and coherent approach to the management of an organization’s most valued......

Words: 591 - Pages: 3

Premium Essay

Human Resource Management

...Global Journal of Human Resource Management Vol.3, No.3, pp.58-73, May 2015 Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) HISTORY, EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CONTEMPORARY PERSPECTIVE Kipkemboi Jacob Rotich1, Moi University, School of Human Resource Development, Department of Development Studies, P.o Box 3900-30100, Eldoret, Kenya. ABSTRACT: Various attempts have been made towards tracing the historical development of the discipline of Human Resource Management (HRM). However, these initiatives have largely been concentrated on certain specific periods of time and experiences of specific countries and regions such as Australia, the USA, the UK and Asia (Nankervis et.al, 2011; Kelly, 2003; Ogier, 2003). This paper attempts to document the entire history of the discipline of Human Resource Management from a holistic perspective. The evolution and development of HRM will be traced right from the pre-historic times through to the postmodern world. Major characteristics in the evolution and development of HRM will also be examined and documented. KEYWORDS: Human Resource Management (HRM), evolution, history INTRODUCTION Defining Human Resource Management (HRM) According to Armstrong (2006) Human Resource Management (HRM) is defined as a strategic and coherent approach to the management of an organization’s most valued assets – the people working there who individually and......

Words: 6796 - Pages: 28

Premium Essay

Human Resource Management Management

...Assignment 1: Human Resource Management Overview Manuel Johnican HAS 320 Healthcare Human Resource Management November 1, 2015 HR managers in healthcare have several roles that are rather different and difficult. The main role for Human Resource Managers is constantly evolving based on the life stage of Healthcare facilities and the business. Human Resource managers in health care play a role of an important business partner. They have a significant impact on the facility performances. HR introduces company policies and practices focused on the increase of the performance of employees, maintain the high level of employees’ satisfaction, and designing the unique corporate culture. They are the ones who keep all policies up to date and in its appropriate place. Human Resource Managers lead and manage projects resulting in building the competitive advantage. They are the single point of contact for the management. In healthcare facilities, they share goals with business leaders and take ownership of the strategic HR agenda. Parallel to several other department managers in healthcare, a human resource manager has double uncomplicated functions: One of which is overseeing division occupations and the other one is supervising worker. To perform these task correctly, Human Resource Manager must be well experienced in each of the human resources areas. Areas such as punishments- payment and profits, preparation and progress, employee relations, recruitment, and......

Words: 1888 - Pages: 8