Free Essay

Garzweiler

In: Social Issues

Submitted By apexpredator
Words 818
Pages 4
Intro
Garzweiler is een bovengrondse Duitse bruinkoolmijn gelegen in de noordelijke Rijnlandse bruinkool mijnstreek. een bovengrondse dagbouwmijn houd in dat men vanaf het oppervlak grond gaan af baggeren tot men aan de bruinkool komt, vanaf dan begint men met het ontginnen van de bruinkool. Deze manier van mijnen levert ook veel afval. Voor elke ton bruinkool is er 3 tot 5m³ aan andere stoffen, deze worden meestal gestockeerd op de site zelf.
Soms moet men tot 100 m diep graven nog voor men aan de bruinkool komt.
Ook de machines zijn van aanzienlijke grote, één zo graafmachine is ruim 200 lang en 100 hoog. Garzweiler is opgedeeld in 2 mijnen, garzweiler 1 en garzweiler 2. De 2 mijnen worden gescheiden door de autoweg A44.
Garzweiler 1 is vandaag de dag al volledig afgemijnd.
Geschiedenis
De mijn is opgericht in 1983 door een fusie van de mijnvelden Frimmerdorf-zuid en west-Frimmersdorf. Garzweiler is in handen van RWE, een dochteronderneming van RWE power, een Duits energiebedrijf.
De mijn is opgedeeld in 2 delen, een ouder en een nieuw. Ze worden ook wel garzweiler 1 en garzweiler 2 genoemd. garzweiler 1, een mijn met een oppervlakte van 66km² is dus ontstaan uit een fusie van 2 andere mijnen, en deze mijn is afgerond in 2006.
Garzweiler 2 daarentegen is slechts goedgekeurd op 31 maart 1995, door de toenmalige overheid van Noord-Rijnland-Westfalen. Het originele plan was om deze mijn 68 km² groot te maken, echter door de verkiezingen van 6 weken later zijn de plannen moeten wijzigen. Na die verkiezingen kwamen namelijk “de groenen” mee in de coalitie, en zij wouden niets weten van de mijn.
Door de wijziging dat deze regering heeft opgebracht werd de mijn slechts 48 km² groot. Ook mogen ze slechts 1 miljard ton bruinkool gebruiken, in plaats van de geplande 1.3 miljard ton bruinkool.
Garzweiler 2 werd in gebruik genomen vanaf 2000 en op 18 juni 2006 begint de eerste graafwielbagger te werken in de mijn
Het hervestigen
. Doordat deze mijn er komt, moeten er 17 dorpen verdwijnen, en moeten 7800 mensen verhuizen.
Het gebied dat als eerste getroffen werd is Ezkelenz, bijna een derde van deze stad verdwijnt door garzweiler (bijna 40 km²). Ook Juchen (6.5 km²) en Mönchengladbach (1.5 km²) zijn getroffen door deze mijn. op 16 augustus 2015 waren er al 12 dorpen ontruimt en zijn de mensen hervestigd. Deze dorpen zijn: Reiseldorf, Garzweiler, Holz, Priesterath, Stolzenberg, Elfgen in Grevenbroich, Belmen, Morken-Harff, Epprath, Omagen, Königshoven, Otzenrath.
In totaal moeten er nog 5 dorpen verdwijnen.
Door het verdwijnen van deze dorpen moeten 7800 mensen genoodzaakt verhuizen. Een groot probleem was dat de mensen een bepaald bedrag kregen om ergens anders te gaan wonen, ze kregen wat hun huizen waart zijn in de ogen van schatters, maar voor mensen die in oudere huizen wonen (vaak oudere mensen of jonge koppels) zijn de huizen vaak zo weinig waart dat ze voor zo een bedrag onmogelijk ergens anders iets kunnen kopen/bouwen. Daardoor moeten deze mensen zichzelf dus nogmaals in financiële problemen werken, gewoon doordat ze uit hun eigen huis worden gezet.
Tot op vandaag zijn er nog mensen die weigeren hun huis te verlaten.
Bij een arrest van 17 december 2013 wordt geoordeeld dat de mensen uit hun huis mogen gezet worden (aangezien de winning van bruinkool goed is voor het “algemene welzijn”) na de sloop van de dorpen verplaatsen de mensen zich, er onstonde op sommige plaatsen nieuwe woonwijken met 80% van de inwoners die daar zijn gaan wonen, maar het ging niet overal even vlot ook de boeren kregen niet voldoende financiele bijstand of dezelde hoeveelheid grond als ze hadden
(in Erkelenzer Borschemich en Immerath wonen nog steeds protesterende inwoners die weigeren te verhuizen)?
Er zijn ook milieuproblemen (verzuring van de grond, vernietigen van wetlands, hoge hoeveelheid fijn stof) (en waterniveau daalt)
Na het gebruik van de mijn, blijft er een groot gat over, hier moet ook iets mee gebeuren. ze willen hier een meer van maken het meer zal 2 miljard m³ inhoud hebben, 23km² groot en tot 185 m diep
In begin januari 2008 werden er uit protest tentenkampen opgezet in een boomgaard, omdat deze ontruimt ging worden, maar de eigenaar weigerde na 9 dagen werd het kamp met geweld ontruimt op 15 april nog demonstreerde 6000 langs de rand van de put, ze maakten een 7.5km lange ketting op 15 augustus 2015 bezette 1000 mensen de graafmachines, de politie ontruimde met 1200 agenten de mijn. 100 mensen werden opgepakt en 36 mensen raakten gewond, de pers werd belemderd
RWE heeft 797 strafzaken opgestart

Ook is de mijn enorm schadelijk voor het milieu. Niet alleen doordat het gebruik van bruinkool in duitsland 50% van diens C02 uitstoot, maar ook doordat de grond verzuurt, en doordat wetlands worden vernield, door de dalende grondwaterniveau’s. Ook voor omwonende mensen is het verhoogde niveau fijn stof zeer ongezond.…...

Similar Documents

Free Essay

Garzweiler Mine

...mine3161 GaRZweiler Open Pit Mine Rhineland, Germany Nicholas Duim 20781646 * Executive Summary The Garzweiler mine is located within the Rhineland basin west of Cologne, Germany. The largest single lignite or brown coal deposit in Europe is found in Rhineland which covers an area of around 2,500 km2. Since lignite is the youngest variety of all coals, forming in the early to middle Miocene age about 15Ma. Several coal seams are formed and join up in the center of the Rhenish basin to form one main seam which reaches a maximum thickness of about 100m. Mining operations are carried out by RWE Power, one of Germanys biggest power producers and extraction of energy materials with an about 30% share in electricity generation is no. 1 in Germany and no. 3 in Europe with a 9% share. Lignite extraction by RWE Power AG totals 100 million tonnes a year with 90% of this output goes into power generation in the RWE Power’s power plants. The rest is upgraded to make briquettes, pulverized lignite, fluidized bed lignite and coke. Garzweiler I mining operations have been continued westward since 2006 on into Garzweiler II measuring 48km² that contains 1.3 billion tonnes of lignite accounting for 40% of the Rhineland brown coal to be mined out by 2044. The mine is a large scale open pit that uses the strip mine to continuously mine out lignite. Mining activities start with the stripping of overburden and this is followed by mining the uppermost flat-laying lignite seams, then......

Words: 4896 - Pages: 20