Premium Essay

Feit

In: Computers and Technology

Submitted By fastian91
Words 473
Pages 2
FEIT Graduate Attributes http://www.uts.edu.au/about/faculty-engineering-and-information-technology/who-we-are/welcome/what-makes-us-unique-0 A. Needs, context and systems
Engineering and IT take place within the larger context of society and the environment, which encompasses social, economic and sustainability needs. Graduates should be able to: 1. identify, interpret and analyse stakeholder needs 2. establish priorities and goals 3. identify constraints, uncertainties and risk of the system (social, cultural, legislative, environmental, business, etc) 4. apply principles of sustainability to create viable systems, and 5. apply systems thinking to understand complex system behavior including interactions between components and with other systems (social, cultural, legislative, environmental, business, etc).
B. Problem solving and design
Engineering and IT practice focuses on problem solving and design where artifacts are conceived, created, used, modified, maintained and retired. Graduates should be able to: 1. identify and apply relevant problem solving methodologies 2. design components, systems and/or processes to meet required specifications 3. synthesise alternative/innovative solutions, concepts and procedures 4. apply decision making methodologies to evaluate solutions for efficiency, effectiveness and sustainability 5. implement and test solutions, and 6. demonstrate research skills.
C. Abstraction and modelling
Abstraction, modelling, simulation and visualisation inform decision making, and are underpinned by mathematics, as well as basic and discipline sciences. Graduates should be able to: 1. apply abstraction, mathematics and/or discipline fundamentals to analysis, design and operation 2. develop models using appropriate tools such as computer software, laboratory equipment and other…...

Similar Documents

Free Essay

The Global Environmental Tragedy: Hoe Het Emission Trading Scheme de ‘Perfect Storm’ Bestrijdt

...tot het milieu, in het speciaal met betrekking tot CO2-vervuiling. Gardiner stelt dat er drie problemen zijn die ten grondslag liggen aan de problemen die wij als wereldmaatschappij ervaren bij het bestrijden van de gevolgen van menselijk handelen die een negatieve invloed hebben op het milieu. Het eerste probleem heeft betrekking op het feit dat het probleem een globale aard heeft. Hier wordt de theorie van de ‘Tragedy of the Commons’ geïntroduceerd. Deze stelt dat als de winsten persoonlijk zijn, maar de kosten gedeeld worden, elke partij voor zoveel mogelijk persoonlijke winst gaat tot de kosten zo hoog zijn opgelopen dat iedereen verliest (Hardin, 1968). De atmosfeer is een voorbeeld van zo’n publiek goed. Iedereen op de wereld stoot bij het produceren van elektriciteit of andere goederen CO2 uit. De baten zijn dus persoonlijk, elektriciteitsgebruik, maar de kosten worden gedeeld door de hele wereld, CO2-vervuiling. CO2 is een externaliteit van de elektriciteitsproductie en industrie en in het neoklassieke model van economie dient de overheid in te grijpen bij een dergelijk marktfalen. Het tweede probleem heeft betrekking op het feit dat de kosten pas later geleden worden: het zijn volgende generaties die de gevolgen zullen ervaren van teveel CO2-vervuiling in de atmosfeer. Ook dit is een vorm van marktfalen en ook hiertegen dient de overheid in te grijpen. Echter, zoals aangegeven zijn alle overheden in de wereld betrokken bij dit probleem en delen hier de kosten......

Words: 4874 - Pages: 20

Free Essay

Modi

...Morra di er så feit at når hun går på vekten, kommer mobilnummeret ditt opp. Morra di er så stygg at da hun meldte seg på en stygghetskonkurranse sa dommerene: "Beklager, ingen proffesjonelle"! Morra di er så feit at hun kan skrive ctrl - alt - delete med en finger! Morra di er så feit at hun stryker BH-en med en dampveivals! Morra di er så feit at hun vasker trusene sine i et 4*4 meters svømmebaseng! Morra di er så feit at hun detter ned på begge sidene av senga! Morra di er så feit at hun ble påkjørt av en parkert bil! Morra di er så feit at da hun bader kan du være sikker på at det er et hvalfanger selskap like i nærheten! Morra di er så stygg at Lordi ser ut som Paris Hilton i forrhold til hu! Morrr di e ein skikkelig mannemann, og far din elske det! Morra di er så stygg at selv Chuck Norris får mareritt! Morra di er så gammel at hun har hørslelsskader etter "Big Bang"! Morra di er så feit at når man henger opp et bilde av henne faller det ned! Morra di er så stygg at ho får betalt for å gå med klær på. Morra di er så dum at hun bruker leppe stift på hodet bare for og "make" up here mind. Morra di er så stygg at hvis politiet ser henne, får hun bot! Morra di er så stygg (HELT SANT!) Morra di er så feit at når hun hopper ut i havet synger alle hvalene "we are family"! Roser er røde, fioler er blå, morra di er stygg og det er du óg! Morra di er så feit at forsvaret bruker trusa hennes som fallskjerm! Morra di er så feit at når hun går i gul regnfrakk,......

Words: 1273 - Pages: 6

Premium Essay

Societal Trend

...material; an abnormality at the sphincter allows acidic gastric contents to reenter the esophagus; and a delay in gastric emptying can increase volume and pressure in the stomach until the sphincter is forced open allowing for reflux. A defect at any part of the system can contribute to GERD Patti (2013). The severity of mucosal damage is dependent upon the duration of contact and characteristics of gastric contents, in addition to the durability of the epithelium Zuckerman & Feit (2013). Treatment regimens primarily target the component of the system that is defective and aim to abate symptoms, heal damaged epithelium and prevent complications Zuckerman & Feit (2013). For the purpose of today’s critique, only the pharmaceutical component of the treatment regimen will be discussed. First line treatment options for the pharmacological management of GERD include the use of the proton-pump inhibitors (PPIs), which decreases the amount of acid produced within the stomach Patti (2013); Zuckerman & Feit (2013). Takeda Pharmaceuticals (2013) direct to consumer advertisement reports Dexilant (dexlansoprazole) is a new kind of PPI, as it is powered by Dual Delayed Release technology (DDR). This first of its kind technology combines two different types of the granules in one capsule, with the first granule taking affecting within the hour of consumption and the second release occurs about four to five hours later, boasting that clinical studies have shown that Dexilant provides......

Words: 1615 - Pages: 7

Free Essay

Ima Case Journal Budgetteringsrapport Van Een Universiteit in Dutch

...Modulecode : FACMAC 0132 Namen : Bjorn van Dijk & Lason Charry Studentnummers : 0826337 & 0805739 Klas : AC33 Leraar : Dhr. Van der Waal Voorwoord Voor u ligt ons exemplaar van het budgetteringsrapport voor het vak FACMAC0132. De aanleiding voor het ontstaan van dit rapport was een opdracht, die wij verkregen hebben van de Hogeschool Rotterdam. De informatie die in dit rapport wordt weergegeven, sluit aan bij de casus gegeven op natschool: IMA Educational Case Journal Vol.5, No.1, Art. 2. Deze casus vonden wij erg praktisch, vanwege het feit dat er in de praktijk ook vaak een dossier opgeleverd moet worden, waarin een gedegen advies gegeven dient te worden. Naar onze mening zijn wij goed op de hoogte wat betreft de benodigde kennis om de casus naar behoren af te ronden. Echter zijn wij wel van mening dat wij moeite hadden om overzicht te houden, vanwege het feit dat er sprake is van een casus gegeven in een andere taal. Wij hebben dan ook eerst de gehele casus vertaald. Hier hebben wij veel kennis van genoten en profijt gehad tijdens de opdrachten. Bij deze willen wij onze begeleidende docent, Dhr. van der Waal, voor het vak FACMAC0132 bedanken voor de ondersteuning die hij geboden heeft tijdens de betreffende periode. Tevens willen wij elkander bedanken voor de fijne samenwerking die wij hebben ondervonden tijdens het verloop van het project. Inhoudsopgave Inleiding 4 De bijdrage die de afdeling social work op dit......

Words: 3768 - Pages: 16

Free Essay

Oj Simpson

... Orenthal James Simpson (OJ Simpson), is ‘n bekende Amerikaanse NFL speler asook akteur. Op 12 Junie 1994, is OJ Simpson se gewese vrou (Nicole Brown) en haar vriend, Ronald Goldman gekry, waar hulle vermoor is, net buite haar huis in die kompleks waar sy woon. Albei slagoffers was gevind in die paadjie wat na die huis se deur loop. Die LAPD het verskeie DNA bewyse gekry wat OJ Simpson aan die moord verbind het. Die LAPD het deur middel van die media Mnr. Simpson in kennis gestel dat hy homself teen 11:00 die oggend op, 17 Junie 1994 moet inhandig by die polisie. Mnr. Simpson het homself nie oorhandig aan die polisie nie, maar het wel ‘n nota gegee aan sy prokureur (Robert Kardashian) waarin Mnr. Simpson die media toe spreuk, van die feit dat hy niks met die moord te doen het nie en dat hy geskok was om te hoor wat gebeur het. Die nota het dit ook laat blyk dat Mnr. Simpson van plan was om selfmoord te pleeg. Wat as waar bewys is toe hy dreig om homself te skiet terwyl hy in die agter sitplek van sy Ford Bronco gesit het wat deur sy vriend Al Cowlings bestuur is op die tyd. Hy was oortuig om homself nie te skiet nie en was gearresteer. Mnr. Simpson het onskuldig gepleit op altwee aanklagtes van moord en die saak het die hof bereik op 29 Januarie 1995. Aangesien die aanklaer nie die moord wapen of finger afdrukke gehad het om as bewyse te dien nie, het hulle gefokus op die DNA wat op die toneel gevind was. Onder andere: 1. Hare wat op die toneel asook op die lyke......

Words: 489 - Pages: 2

Free Essay

Wetenschapsfilosofie

...aan theorie vooraf en bestaan onafhankelijk van iedere theorie maar: waarnemingen zijn niet simpelweg registraties (gestalt switches) kennis/theorie stuurt waarneming (botanicus ziet meer dan leek in de tuin) om te weten of waarnemingsuitspraken waar zijn moet je ze testen – maar kan dat wel door directe observatie? Uitspraken over niet direct waarneembare feiten, en zelfs directe waarnemingsuitspraken zijn feilbaar ('de aarde staat stil') dus: feit is uitspraak over situaties of toestanden, niet als de situaties zelf (niet de vogeltjes op de galopes eilanden, maar darwins registraties van hun bekjes) uitspraak binnen een bepaald conceptueel kader/theorie wetenschappelijke feiten direct door de zintuigen getoetst middels een geroutineerde, ojbjectieve procedure (methode) waarin subjectieve oordelen niet nodig zijn 'overleven' dergelijke testen (maanillusie) tot op zekere hoogte feilbaar, mogelijk om te herzien rechtvaardiging heeft actief publiek (objectief) karakter van ecperiment naar wetenschappelijk feit relevant en significant: antwoord op vragen die nu in de wetenschap spelen adequaat en interpreteerbaar opzet experiment voldoet, en storende factoren zijn uitgesloten (kathodestralen hertz en thomson, te kleine kamer) empirische cyclus 1. inductie van feiten naar algemene inzichten 2. deductie van nieuwe hypotheses uit die izichten 3. nieuw onderzoek van hypotheses dmv observaties Inductie en deductie INDUCTIE zwaan 1 is wit zwaan 2......

Words: 655 - Pages: 3

Free Essay

Essay Godsdienst

...Essay “Geloof en wetenschap” bij het college Fysica & Samenleving “De eerste slok uit de beker der natuurwetenschap maakt athe¨ ıstisch, maar op de bodem wacht God.” (Werner Heisenberg) c Timon Idema 2004, 2006 1 Ooit was alles onverklaarbaar. Dat wil zeggen, onverklaarbaar in de huidige zin van het woord. Voor onze voorouders die millennia geleden leefden, was er wel degelijk een verklaring: alles werd geregeld en bestuurd door hogere machten. Dat waren goden, of tovenaars, of geesten van overledenen. Zij oefenden hun macht uit bij de gratie van de mensen die in hen geloofden. Voor de gelovigen was dit heel gewoon; zij hebben waarschijnlijk nooit stilgestaan bij het feit dat ze erin geloofden. Voor hen waren de hogere machten gewoon onderdeel van de dagelijkse realiteit. De filosofen uit de oudheid verwierpen veel ‘goddelijke’ verklaringen voor alledaagse zaken. Toch was in het jaar 1000 iedereen in Europa ervan overtuigd dat de aarde plat was. Dat de zon, de maan, de planeten en de sterren om de aarde draaiden. Dat een man een rib minder heeft dan een vrouw, omdat God een rib van Adam gebruikte om Eva te maken1 . Intussen heeft de wetenschap ons geleerd dat de aarde een weliswaar miljarden jaren oude, maar verder vrij onbetekenende bol van steen is die in een immens heelal rondjes om de zon draait. Nog maar een fractie van de tijd dat de aarde bestaat wonen er mensen op. Hun oorsprong is nog steeds niet geheel duidelijk, maar bijvoorbeeld hun anatomie......

Words: 1834 - Pages: 8

Free Essay

Filosofie

...gekeken of deze theorie gebruikt kan worden om het menselijk gedrag en de menselijke rationaliteit beter te begrijpen. Rationele keuzetheorie Binnen de rationele keuzetheorie wordt er uitgegaan van het feit dat de rede de enige of voornaamste bron van kennis is, welke dan ook de basis vormt voor het maken van keuzes. Plato is in de klassieke oudheid een van de vormgevers van deze rationalistische stroming. De Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650) legde de basis voor het rationalisme in de 17e eeuw, gedeeltelijk middels de gedachtegang van Plato. Hij probeerde een nieuw zuiver fundament aan de wetenschappelijke kennis te geven door gebruik te maken van de methode van twijfel om zodoende kennis te kunnen identificeren. Via deze methode is hij opzoek naar waarheid door systematisch aan alles te twijfelen. Door alle betwijfelbare kennis te elimineren wil Descartes tot enige onbetwijfelbare waarheden komen. Zo beredeneerd hij dat kennis wordt ingewonnen middels zintuiglijke waarnemingen. Echter beoordeeld hij de menselijke zintuigen als onbetrouwbaar zodat deze waarnemingen niet als absolute waarheid kunnen worden beschouwd. Na het verwerpen van de waarnemingen van zintuigen beargumenteerde hij: “ik kan aan alles twijfelen, maar niet aan het feit dat ik twijfel; twijfelen veronderstelt denken; denken veronderstelt iets dat denkt, namelijk ‘ik’; iets dat denkt, ‘ik’, moet ook bestaan. En zo komt Descartes tot zijn beroemde uitspraak: cogito ergo ...

Words: 1406 - Pages: 6

Free Essay

Iran and Weapons of Massdestriction

...van Iran voor de al bestaande arsenalen in de regio. Israël en Pakistan hebben namelijk wel massavernietingswapens en weigeren zich te committeren aan de belangrijke internationale verdragen zoals het NPV. Beschikbare middelen, wat heeft men? Iran heeft geen kernwapens, maar is wel altijd bezig geweest met het ontwikkelen van een dergelijk wapen en het verrijken van uranium, wat het hoofdbestanddeel is van een kernwapen. Inzetbereidheid, tot hoever willen regering en volk gaan? Iran heeft nooit beschikking gehad over kernwapens, maar als Iran deze wel in bezit zou hebben gehad zouden zij deze waarschijnlijk wel ingezet hebben tegen o.a. Irak en Israël. Door deze reden waren en zijn Westerse landen altijd bang geweest voor het feit dat Iran bezig was met het ontwikkelen van een kernwapen....

Words: 316 - Pages: 2

Premium Essay

Cultural Anthropology

...Tsvangirai's Movement for Democratic Change, and Mutambara's MDC, as agreed to during negotiations. This was done because of disputed election between the MDC-T and ZANU-PF. Mbeki gathered information from the disputants and third parties from his investigations. Following such data gathering, Mbeki took a more evaluative and directive role and advising parties about appropriate behavior which worked during the tenure of the GNU. Mediators and disputants may know one another and cultivate relationships which precede the mediation and continue ever after mediation was over. REFERENCES Feit, Harvey A. 1991. Gifts of the Land: Hunting Territories, Guaranteed Incomes and the Construction of Social Relations in James Bay Cree Society. In Cash, Commoditization and Changing Foragers, ed. by N. Peterson and T. Matsuyama, pp. 223-268. Senri Ethnological Studies 30. Osaka: National Museum of Ethnology. Feit, Harvey A. 1989. James Bay Cree Self-Governance and Land Management. In We Are Here: Politics of Aboriginal Land Tenure, ed. by Edwin N. Wilmsen, pp. 68-98. Berkeley: U. California Press. Bosch, D. 1999. The Makuleke land claim settlement agreement. Deneys Reitz Attorneys. Golbert R. (2009) An anthropologist's approach to mediation. Cardozo J.Conflict Resol,11,81. Online Journal : http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-rwandan-genocide/ Brock-Utne, Brigit (2001) “Indigenous Conflict Resolution in Africa”. A draft presented to weekend seminar on......

Words: 1254 - Pages: 6

Free Essay

Geert Wilders Moet Vrijgesproken Worden

...Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd worden voor zijn uitspraken? 2) Brengt de functie van volksvertegenwoordiger met zich mee dat hij meer mag zeggen dan een gewone burger? Om de eerste vraag te beantwoorden zal ik alleen nog het juridische aspect van deze zaak bespreken, namelijk de wetsartikelen en de jurisprudentie. Ik zal beginnen met het bespreken van art. 137c SR. Daarna zal ik een stukje wijden aan de vraag of het EHRM in Straatsburg genoeg ruimte laat voor een vervolging van Wilders. Vervolgens zal ik aandacht besteden aan de vraag of het wenselijk is om Geert Wilders te vervolgen aangezien hij een volksvertegenwoordiger is. Zoals de titel suggereert vind ik niet dat Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd moet worden maar het feit dat hij een volksvertegenwoordiger is maakt voor mij (bijna) geen verschil. Ik ben totaal geen voorstander van Wilders maar door zijn intelligent geformuleerde uitspraken en de huidige wetgeving (waar ik later nog op terug kom) kan hij op dit moment in mijn ogen niet veroordeeld worden. Ik vind de populistische volksbeweging van Geert Wilders een kortzichtige discriminerende groep mensen, maar ik denk niet dat strafrechtelijke vervolging de manier is om iets aan die beweging te doen. Eerst ga ik artikel 137 sub c van het Wetboek van Strafrecht bespreken. Het gaat in dit artikel om het zich “opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging…”. Het grote probleem in de zaak Wilders......

Words: 1090 - Pages: 5

Free Essay

Heineken Bomba

... Nu bekend is wat de open economie inhoudt voor Nederland is, zullen wij dit ook voor Heineken toelichten. Dat de open economie zeer belangrijk voor Heineken is, is evident. Wat voor hen en vooral voor de rest van Europa voordelig is, is de Europese Unie. Binnen de EU handelen gaat gemakkelijk vanwege eerder genoemd vrij verkeer van goederen. Toch is niet alleen de EU verantwoordelijk voor het grote succes van Heineken. Feit is dat Heineken ook grote volumes bier en frisdrank naar de VS exporteert. Heineken is een bijzonder groot bedrijf, dat allereerst bekend staat om zijn bier. Naast de biermerken Heineken en Amstel hebben zij ook de controle over o.a. het bedrijf dat Pepsi, Sisi en Sourcy produceert. Ze beheren om en nabij de 200 merken, waarvan het grootste deel biermerken zijn. Heineken NV is genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs en zijn koers weegt mee op de AEX. Op dit moment staat een aandeel van Heineken op 36,63. De omzet van Heineken wordt voor het grootste deel uit de export naar Europese landen gehaald. Dat is logisch, gezien het feit dat Nederland deel uitmaakt van de Europese Unie, wat het voor Heineken mogelijk maakt om zonder hoge in- en uitvoerskosten te ex- en importeren. Een ander Heineken ook om bekend staat is zijn marketing. Met slagzinnen(woorden) als Biertje?, Serving the Planet en het oudere Heerlijk, helder, Heineken heeft Heineken zijn producten zeer goed aan de man weten te brengen. Iets anders dat aan de herkenbaarheid bijdraagt......

Words: 630 - Pages: 3

Free Essay

Business Report Vleugels

...MINDER  CAPACITEIT   MAXIMUM  CAPACITEIT   Lpersen  +  Linspectie   11  +  7  =  18   6  +  7  =  13   Wpersen  +  Winspectie   1,58  +  1  =  2,58   0,81  +  1  =  1,81   Pw   0,50   0,069   Costpersen  +  Costinspectie  ($/uur)   153  +  73  =  226   120  +  73  =  193   Rho   0,84   0,56     Uit  bovenstaande  resultaten  (Tabel  5)  valt  meteen  op  dat  bij  minder  capaciteit  het  gemiddeld   totaal  aantal  voorraad  in  het  systeem  hoger  is,  wat  gemakkelijk  valt  te  verklaren  door  het  feit  dat  er   minder  stuks  per  uur  worden  verwerkt.     Verder  kan  men  waarnemen  dat  de  gemiddelde  tijd  dat  een  stuk  in  het  systeem  doorbrengt  hoger   is  wanneer  de  persen  op  minder  capaciteit  draaien,  ook  dit  is  een  logisch  resultaat.   Opvallend  is  de  sterke  daling  van  de  kans  dat  een  stuk  zich  in  wachtrij  moet  bevinden.  Door  de   persen  op  maximale  capaciteit  te  laten  werken,  daalt  deze  kans  met  15%  in  vergelijking  met  status  quo   (Tabel  3). ......

Words: 1264 - Pages: 6

Free Essay

Pieter Jelles Troelstra

...het Duitse Keizerrijk maakt grote indruk op de Nederlandse bevolking. Er ontstaan grote sociale spanningen als gevolg van voedselschaarste, de lasten van de mobilisatie en de Spaanse griep die is uitgebroken. Deze sociale spanningen leiden ertoe dat Troelstra ervan overtuigd raakt dat Nederland klaar is voor een revolutie. Op 11 november houdt hij een rede waarin hij zijn achterban oproept zonder geweld de macht te grijpen. De Tweede Kamerfractie van de SDAP is niet op de hoogte van deze rede en reageert afwijzend. In de grote steden blijft het rustig en van een revolutionaire situatie is geen sprake. Een dag later ontkent Troelstra dat hij tot een revolutie heeft opgeroepen. Dit wordt 'de vergissing van Troelstra' genoemd. Ondanks het feit dat Troelstra de leider bleef van de SDAP, heeft hij zijn gezag in de Kamer nooit meer echt kunnen herstellen. In 1925 trad Troelstra wegens gezondheidsredenen af als partijleider en werd opgevolgd door Albarda. In 1930 stierf hij....

Words: 317 - Pages: 2

Free Essay

Social Media and Politics

...en partijleiders rechtstreeks 2 aangesproken werden door één van de volgers). In december 2011 werden in totaal 443 van de 1776 (25%) tweets rechtstreeks gericht aan followers, en waren daarmee te bestempelen als ‘interactieve tweets’. Arie Slob (ChristenUnie) heeft met 123 tweets het meest rechtstreeks gecommuniceerd met één of meerdere volgers. Opvallend was het feit dat politieke partijen niet of nauwelijks rechtstreeks communiceerden met hun online publiek. De politieke partijen en partijleiders werden in totaal 17.370 keer ‘genoemd’ door middel van mentions in tweets van het online publiek. PVV-partijleider Geert Wilders werd 3087 keer in een mention genoemd, en was hiermee veruit de meest aangesproken politicus. Thema Met betrekking tot het construct thema waren de bevindingen divers. Er werd in december 2011 een groot aantal berichten, blogs en tweets geplaatst betreffende het thema ‘Natuur, milieu, duurzaamheid’, maar dit grote aantal was volledig toe te schrijven aan het op handen zijnde milieuakkoord dat de actualiteit overheerste. Verder was de berichtgeving bijzonder divers getuige het feit dat (buiten de categorie ‘Natuur, milieu, duurzaamheid’) geen enkel thema ruim boven honderd berichten, blogs en tweets heeft ‘behaald’. 3 VOORWOORD Voor U ligt het resultaat van een ruim twintig weken durend onderzoek naar de rol van social media bij de informatievoorziening van én naar de diverse politieke partijen en politici die het Nederlandse politieke......

Words: 11604 - Pages: 47